X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15085
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z udziału w zagranicznym kursie metodycznym "Teacher Refresher Course"

W dniach 10.10-21.10.2011r. uczestniczyłam w kursie „Teacher Refresher Course” zorganizowanym w ramach programu Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
Kurs organizowany był przez jedną z wiodących szkół językowych w Irlandii – Dublin School of English, położonej w centrum Dublina, w historycznej dzielnicy Temple Bar. W zajęciach uczestniczyło sześcioro nauczycieli z rożnych krajów Europejskich (Włochy, Niemcy, Hiszpania, Polska), co stworzyło szansę na wymianę doświadczeń, znalezienie partnerów do realizacji wspólnego projektu, prowadzenie dyskusji na różne tematy dotyczące szkolnictwa i edukacji. Dzięki możliwości pracy w grupie międzynarodowej rozwinęłam tolerancję oraz szacunek względem innych narodowości, kultur, ras czy religii. Udział w kursie nauczył mnie otwartości wobec różnic kulturowych oraz poszerzył horyzonty myślowe. Mocną strona kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców, których cechowały wysokie kompetencje, kreatywność oraz pełen profesjonalizm. Doceniłam także bardzo przyjazną, miłą i życzliwą atmosferę w trakcie szkolenia.
Głównym założeniem kursu „Teacher Refresher Course” było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i formami pracy. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, nauczania gramatyki, planowania lekcji, przygotowania uczniów do egzaminów oraz wykorzystywania utworów muzycznych podczas lekcji. Zajęcia kładły nacisk na praktyczne wykorzystanie języka, doskonalenie umiejętności w obrębie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, słuchania oraz pisania. W trakcie kursu odbywały się zajęcia z literatury, historii i kultury irlandzkiej, dzięki którym pogłębiłam swoją wiedzę ogólną oraz dowiedziałam wielu różnych ciekawostek. Uczestniczyłam także w wybranych przeze mnie zajęciach dodatkowych (przygotowanie uczniów do egzaminów FCE, udział w zajęciach konwersacyjnych) oraz obserwacjach lekcji prowadzonych w ramach kursu językowego dla młodzieży szkolnej.
Założeniem programu kursu było promowanie nowoczesnych metod kształcenia, między innymi metody komunikacyjnej (Communicative Approach), podejścia leksykalnego do nauczania języków obcych (Lexical Approach), nauki języka obcego zorientowanej na zadania (Task-Based Learning) oraz zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego (Content and Language Integrated Learning). Miałam także możliwość poznania ciekawych gier i zabaw językowych, ćwiczeń poświęconych wymowie oraz metody łączącej tradycyjne sposoby nauczania języka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (Blended Learning). W trakcie zajęć omówiony został szczegółowo Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment ), poszczególne poziomy zaawansowania językowego, zasady funkcjonowania systemu oraz jego znaczenie. Wśród dodatkowych zagadnień tematycznych poruszonych w trakcie kursu znalazły się: nauczanie języka angielskiego dzieci (Teaching Young Learners), wykorzystanie metody „dictogloss” na lekcjach, sposoby motywowania uczniów do nauki języków obcych oraz e-learning jako nowoczesna metoda nauczania języków obcych (przybliżenie zasad funkcjonowania e-learningu, omówienie korzyści płynących z jej stosowania).
Podczas kursu stosowane była rozmaite formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, dyskusja, debata "za i przeciw", mini wykład, symulacje, warsztaty. Zajęcia prowadzone były przy użyciu nowoczesnej technologii komunikacyjno-informacyjnej (wykorzystanie tablicy interaktywnej, projektora, nagrań wideo, prezentacji multimedialnych), a także z wykorzystaniem rozmaitych materiałów autentycznych: tekstów literackich, wycinków prasowych, artykułów z Internetu, tekstów piosenek, fragmentów filmów oraz programów telewizyjnych.
Wraz z innymi uczestnikami kursu brałam udział w zajęciach kulturoznawczych. Uczestniczyłam w codziennym zwiedzaniu Dublina, poznawaniu ciekawych i ważnych zakątków miasta, niezliczonych zabytków oraz atrakcji turystycznych. W ramach zajęć odwiedziłam liczne muzea, galerie, najstarszą uczelnię w kraju, katedry, kościoły, parki i ogrody. Niebanalny i ciekawy przekaz prowadzącego sprawił, że nauka historii i kultury Irlandii stała się dla mnie czystą przyjemnością. W trakcie kursu wzięłam udział w wycieczkach fakultatywnych do Belfastu oraz dwóch pobliskich miejscowości – Howth oraz Killiney.
Po powrocie z Dublina skupiłam się na promowaniu doświadczeń z odbytego kursu oraz propagowaniu działania programu Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
Swoimi refleksjami podzieliłam się zarówno z nauczycielami jak i z uczniami naszego Gimnazjum. Przedstawienie korzyści jakie daje pobyt za granicą, ukazanie najpiękniejszych zakątków Irlandii (w formie prezentacji multimedialnej) zachęciło moich uczniów do wyjazdów zagranicznych, pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz udziału w projektach realizowanych w ramach programu Comenius. Pod koniec listopada 2011r. udało mi się zorganizować wyjazd grupy gimnazjalistów, którzy wzięli udział w obozie językowym w ramach Europejskiego Forum Językowego "Euroweek".
Udział w kursie miał niewątpliwie ogromny wpływ na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności lingwistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności postanowiłam od razu wykorzystać w praktyce. Zastosowanie poznanych w trakcie kursu nowatorskich metod kształcenia niewątpliwie wpłynęło na podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć oraz zmotywowało moich uczniów do aktywnej pracy na lekcjach.
Uczestnictwo w kursie metodycznym „Teacher Refresher Course” wpłynęło pozytywnie na sposób planowania prowadzonych przeze mnie zajęć lekcyjnych. Umiejętne gospodarowanie dostępnym czasem nie tylko pozwala mi na realizację głównych założeń lekcyjnych, ale także umożliwia wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń, gier i zabaw językowych, powtórzenie i utrwalenie materiału.
Po powrocie z Dublina postanowiłam urozmaicić zajęcia lekcyjne, wzbogacając je o dodatkowe treści z zakresu kulturoznawstwa. Zajęcia poświęcone kulturze i historii krajów anglojęzycznych nie tylko poszerzyły wiedzę ogólną moich uczniów, ale także zachęciły ich do walki z ksenofobią i stereotypami oraz rozwijania w nich poczucia integracji europejskiej.
Udział w kursie zachęcił mnie do korzystania z rozmaitych materiałów autentycznych (dobranych zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz poziomem językowym klasy), które dają uczniom możliwość ćwiczenia i utrwalania struktur gramatycznych oraz wzbogacania słownictwa. Fragmenty filmów, prasa anglojęzyczna, utwory muzyczne cieszą się wśród moich uczniów największym zainteresowaniem. Kurs pomógł mi docenić wartość tekstów literackich, które chętniej wykorzystuję na lekcjach języka angielskiego. Uczniowie pracując z wybranym tekstem literackim nie tylko wzbogacają zasób słownictwa, doskonalą sprawności językowe, ale mają szansę na dokonanie własnej interpretacji określonego wiersza czy fragmentu opowiadania.
Wykorzystanie zgromadzonych w trakcie kursu materiałów dydaktycznych, w tym różnorodnych testów egzaminacyjnych pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz podniesienie wyników nauczania w szkole. W trakcje zajęć lekcyjnych wykorzystuję także poznane na kursie gry i zabawy językowe, które stanowią nie tylko ciekawy sposób nauki języka obcego, ale wpływają na wytworzenie miłej atmosfery w klasie, angażują uczniów do pracy grupowej, motywują do przełamywania bariery językowej.
Udział w kursie metodycznym w Dublinie był nie tylko wspaniałą przygodą, ale przede wszystkim ważnym doświadczeniem zawodowym, które pozytywnie wpłynęło na moją pracę w szkole oraz efektywność podejmowanych działań. Wyjazd na kurs zagraniczny jest dla mnie osobistym sukcesem, który w dużym stopniu zmotywował mnie do dalszej pracy oraz podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych.
Jestem nauczycielem języka angielskiego w Gimnazjum w Kietrzu, w którym pracuję od 2002 roku. Obecnie uczę klasy pierwsze, drugie i trzecie, zarówno grupy zaawansowane jak i początkujące. Dotychczas zaangażowałam się w realizację dwóch projektów unijnych pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius: „Wiele korzeni – Jedna Europa” oraz "Szkolne życie młodego Europejczyka". W ramach 19 i 20 godziny lekcyjnej prowadzę zajęcia dla młodzieży zdolnej, przygotowując ją do różnego rodzaju konkursów oraz zajęcia przeznaczone dla uczniów słabszych, z którymi powtarzam i utrwalam materiał obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.