X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14970
Przesłano:

Scenariusze cyklu lekcji o Gdyni

SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

FUNKCJONOWANIE HUMANISTYCZNE

Temat: Rocznica uzyskania praw miejskich - historia powstania Gdyni.
Zagadnienie programowe: Gdynia - moje miasto.
Klasa: II-IIIC gimnazjum
Data: 13.02.2012
Cele ogólne:
-rozbudzenie zainteresowania historią rodzinnego miasta,
-kształtowanie więzi z własną miejscowością,
-kształcenie dumy z własnego miasta,
-rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym i fonetycznym.

Cele operacyjne:
-uczeń potrafi opowiedzieć jak powstała Gdynia,
-potrafi odróżnić i pokolorować herb swojego miasta,
-potrafi wskazać położenie miasta na mapie.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: praca pod kierunkiem nauczyciela (przepisywanie, oglądanie, kolorowanie) opowiadanie nauczyciela , metoda oglądowa
Środki dydaktyczne: mapa, materiał powielony przygotowany przez nauczyciela (zestaw ilustracji, herb Gdyni, krzyżówka), album o Gdyni, krótka historia Gdyni (tekst przygotowany przez nauczyciela)
Przebieg zajęć:
a) czynności organizacyjno – porządkowe, podanie i zapisanie na tablicy daty oraz tematu lekcji;
b) ustalenie w jakim mieście mieszkamy, umiejscowienie go na mapie
c) głośne odczytanie przez nauczyciela krótkiej historii Gdyni
d) rozmowa z uczniami na temat przeczytanego tekstu, odpowiedzi uczniów na zadane do tekstu pytania
e) wklejenie tekstu do zeszytów
f) kolorowanie herbu Gdyni, wklejenie do zeszytów
g) wspólne rozwiązywanie krzyżówki
h) podsumowanie i słowna ocena pracy uczniów
i) zadanie domowe, pożegnanie.


SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

FUNKCJONOWANIE HUMANISTYCZNE

Temat: Ważne postaci w dziejach Gdyni.
Zagadnienie programowe: Gdynia - moje miasto.
Klasa: II-IIIC gimnazjum
Data: 14.02.2012
Cele ogólne:
-rozbudzenie zainteresowania historią Gdyni i gdynian,
-kształcenie dumy z osiągnięć sławnych gdynian,
-kształcenie dłuższych wypowiedzi na określony temat,
-doskonalenie głośnego, wyrazistego czytania oraz cichego czytania ze zrozumieniem,
-kształcenie umiejętności korzystania i wyszukiwania informacji w internecie,
-wyrabianie umiejętności korzystania ze zdobytej wcześniej wiedzy.

Cele operacyjne:
-uczeń zna i wymieni najważniejsze postaci związane z Gdynią,
-umie dopasować zdjęcie znanego gdynianina do jego imienia i nazwiska,
-umie wyrażać swoje myśli w formie zdania.

Formy pracy: indywidualna
Metody pracy: praca pod kierunkiem nauczyciela, opowiadanie nauczyciela.
Środki dydaktyczne: komputery w sieci internet, materiał powielony przygotowany przez nauczyciela.
Przebieg zajęć:
a) czynności organizacyjno – porządkowe, podanie i zapisanie na tablicy daty oraz tematu lekcji,
b) uczniowie "wchodzą" na stronę o podanym przez nauczyciela adresie (www.gdynia.pl) i wyszukują nazwiska sławnych gdynian (Gdyński Panteon),
c) podpisywanie przygotowanych przez nauczyciela ilustracji ze zdjęciami znanych gdynian odpowiednim imieniem i nazwiskiem,
d) sprawdzenie w/w pracy przez nauczyciela, ewentualne poprawki,
e) krótkie opowiadanie nauczyciela o każdej z postaci,
f) podsumowanie i słowna ocena pracy uczniów,
g) zadanie domowe (Wybierz jedną z osób, które poznaliśmy na lekcji i zrób o niej krótką notatkę w zeszycie.) i pożegnanie.


SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

FUNKCJONOWANIE HUMANISTYCZNE

Temat: Dzielnice Gdyni.
Zagadnienie programowe: Gdynia - moje miasto.
Klasa: II-IIIC gimnazjum
Data: 17.02.2012
Cele ogólne:
-rozbudzenie zainteresowania historią swojego miasta,
-kształtowanie więzi z własną miejscowością,
-doskonalenie umiejętności układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
Cele operacyjne:
-uczeń zna i wymienia dzielnice Gdyni,
-potrafi ułożyć je w kolejności alfabetycznej,
-wie w jakiej dzielnicy mieszka,
-posługuje się mapą i planem miasta,
-odszukuje dzielnice Gdyni na mapie.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: praca pod kierunkiem nauczyciela, pokaz, ćwiczenia praktyczne z mapą
Środki dydaktyczne: plan miasta Gdyni, zdjęcia, materiał powielony przygotowany
przez nauczyciela (rozsypanka wyrazowa)
Przebieg zajęć:
a) czynności organizacyjno – porządkowe, podanie i zapisanie na tablicy daty oraz tematu lekcji,
b) przy pomocy planu miasta wspólne ustalenie ile dzielnic znajduje się w Gdyni,
c) wymienienie poszczególnych dzielnic i zawieszenie na tablicy wcześniej przygotowanych tabliczek z ich nazwami ilustrowane zdjęciami niektórych z nich,
d) układanie nazw dzielnic w porządku alfabetycznym, zapis w zeszycie,
e) ustalenie w jakich dzielnicach mieszkają uczniowie,
f) wyszukiwanie w rozsypance wyrazowej 10 nazw dzielnic Gdyni,
g) posumowanie, słowna ocena pracy uczniów,
h) zadanie domowe (Napisz w kilku zdaniach, dlaczego Twoim zdaniem warto mieszkać w Twojej dzielnicy) i pożegnanie.


SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

FUNKCJONOWANIE HUMANISTYCZNE

Temat: Czy znam swoje miasto? Podsumowanie wiadomości o Gdyni.
Zagadnienie programowe: Gdynia - moje miasto.
Klasa: II-IIIC gimnazjum
Data: 20.02.2012
Cele ogólne:
-rozbudzenie zainteresowania historią Gdyni,
-utożsamianie się młodzieży z rodzinnym miastem,
-kształtowanie uczuć patriotycznych,
-wyrabianie umiejętności korzystania ze zdobytej wcześniej wiedzy.
Cele operacyjne:
-zna historię swojego miasta,
-zna sylwetki zasłużonych gdynian,
-zna nazwy gdyńskich dzielnic,
-wie jak wygląda herb Gdyni,
-odszukuje Gdynię na mapie,
-wie co warto zwiedzić w Gdyni,
-wymieni najbardziej znane w Gdyni miejsca.
-korzysta z różnych źródeł informacji.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: praca pod kierunkiem, metoda praktyczna (rozwiązywanie krzyżówki, łączenie haseł w rozsypankach, rozwiązywanie testu)
Środki dydaktyczne: zestaw ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela (krzyżówka, rozsypanka wyrazowa, test)
Przebieg zajęć:
a) czynności organizacyjno – porządkowe, podanie i zapisanie na tablicy daty oraz tematu lekcji,
b) Rozwiąż krzyżówkę.
1. Razem z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto. <Gdańsk>
2. Naszego miasta jest Wojciech Szczurek. <prezyDent>
3. W tym miesiącu Gdynia uzyskała prawa miejskie. <lutY>
4. Imię pani dyrektor naszej szkoły. <krystyNa>
5. Gdynia była nią przed 1926 rokiem. <wIoska>
6. Leży nad nim Gdynia. <bAłtyk>
c) Wybierz właściwą odpowiedź.
1. Gdynia została miastem w roku:
1900 1926 1982
2. Dzielnice Gdyni to:
Orłowo i Redłowo Wrzeszcz i Zaspa Wola i Ursynów
3. Prezydentem Gdyni jest:
Jerzy Szczurek Bronisław Komorowski Wojciech Szczurek
4. Urząd Miasta Gdyni znajduje się przy ulicy:
Alei Piłsudskiego Świętojańskiej Władysława IV
5. Znane w Gdyni miejsca to:
Łazienki i Plac Zamkowy Skwer Kościuszki i Kamienna Góra
d) Połącz w rozsypance nazwiska z pełnionymi funkcjami.

GDYNIANIN PEŁNIONA FUNKCJA
Antoni Abraham bojownik o polskość Pomorza
Eugeniusz Kwiatkowski budowniczy miasta Gdyni
Franciszka Cegielska prezydent miasta
Wojciech Szczurek obecny prezydent miasta
e) podsumowanie, ocena pracy, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.