X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14918
Przesłano:

Międzyszkolny konkurs "Matematyka + przyroda = sukces"

Zamieszczam poniżej regulamin konkursu oraz pytania do krzyżówki i dyktando. Niestety pozostałe materiały zawierają obrazki i tabele.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„MATEMATYKA + PRZYRODA = SUKCES”

I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół w Ślesinie
II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.
II. CELE KONKURSU
• rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych,
• kształcenie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
• stosowanie wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych w praktyce,
• stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi uczniami,
• zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej i przyrodniczej,
• rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych,
• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
• Konkurs jest jednoetapowy.
• Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia.
• Uczniowie zgłoszeni do konkursu reprezentują swoje szkoły drużynami (dwuosobowymi).
• W konkursie bierze udział 1 zespół dwuosobowy z każdej klasy nie więcej niż 3 drużyny z danej szkoły.
• Uczestnicy biorą udział w różnorodnych konkurencjach, za które poszczególnym parom przyznawane są punkty.
• Konkurencje konkursowe będą następujące: dyktando matematyczne, rebusy, krzyżówki, test wiedzy matematyczno - przyrodniczej, układanie tangramów.
• Każde zadanie rozwiązywane jest na oddzielnej kartce.
• Podczas konkursu zapisywany jest również czas, w którym uczestnicy wykonują poszczególne zadania.
• Wygrywa ta para, która w sumie otrzyma najwyższą ilość punktów. Kolejność pozostałych miejsc zależy od ilości punktów zdobytych przez uczestników. W przypadku jednakowej ilości punktów o zajęciu miejsca decyduje czas, jaki pary uzyskały podczas wykonywania zadań konkursowych.
• Poprawność odpowiedzi za poszczególne konkurencje, oceniana będą przez Komisję Konkursową.
• Podstawą oceny będzie klucz odpowiedzi opracowany przez organizatorów.
• W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele matematyki i przyrody ZS w Ślesinie oraz nauczyciele z zaproszonych szkół – opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu prac Komisji Konkursowej.
• Prace uczniów będą kodowane. Ujawnienie nazwisk nastąpi po ustaleniu ostatecznej punktacji i określeniu miejsc poszczególnych osób.
• W czasie konkursu uczniowie nie używają kalkulatorów.
• Czas rozwiązywania zadań (liczony od momentu rozdania zestawów zadań) – łącznie 90 minut.
- dyktando – 10 minut,
- rebusy – 10 minut,
- krzyżówki – 15 minut,
- test – 45 minut,
- tangram – 10 minut.

V. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs obędzie się 7 marca 2012 roku o godz. 14 : 00 w Zespole Szkół w Ślesinie, ul. Dworcowa 9.

VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przekazać najpóźniej do dnia 2 marca 2012 r.
• telefonicznie do sekretariatu szkoły 052 385-70-11
• mailem na adres mmistrzak@op.pl
• lub pisemnie – załącznik1
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatorek: mgr M. Mistrzak, mgr M. Biciutko (052 3857011)
Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

VII. NAGRODY
Finaliści konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymają dyplomy. Dopuszczalne są nagrody ufundowane przez sponsorów.

VIII. KOSZTY KONKURSU
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i wyżywienia uczniów i nauczycieli ani kosztów związanych z urlopowaniem nauczycieli.

IX. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA KONKURSIE
Oceniana będzie ogólna wiedza i umiejętności z przyrody i matematyki w zakresie podstawy programowej dla szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem:
Przyroda:
• różnorodność organizmów żywych,
• orientacja w terenie, plan, mapa, skala,
• krainy geograficzne Polski,
• Ziemia częścią Wszechświata,
• Ziemia – nasza planeta,
• budowa i właściwości materii,
• przemiany chemiczne wokół nas.
Matematyka:
• działania na liczbach naturalnych i ułamkach,
• zadania i zagadki logiczne,
• geometria płaska,
• procenty,
• zadania tekstowe,
• zamiana jednostek,
• zadania na drogę, prędkość, czas,
• obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
• skala na planach i mapach,
• zadania o wieku.

X. LITERATURA
1. Podręczniki do przyrody i matematyki zgodne z podstawą programową.
2. Matematyczny czar par, Jolanta Piekarska, Halina Pulchny, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2001.
3. Korelacja matematyki z przyrodą, zbiór zadań dla uczniów klas IV-VI SP, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2002,
4. Matematyka w praktyce czyli – po co ja się tego uczę?, R. Uliasz, B. Kamieńska, Wydawnictwo NOWIK, Opole 1999,
5. Skok w XXI wiek, K. Gałązka, E. Lesiak, WSiP ,Warszawa 1999,
6. Rebusy matematyczne, GWO,
7. Zaprzyjaźnij się z matematyką, E. Jędrasiak, Wydawnictwo NOWIK, Opole 1999,
8. Igraszki z matematyką, A. Dubiecka, M. Gaweł, Wydawnictwo NOWIK, Opole 1996.
9. Twoje lekcje – praca zbiorowa pod kierownictwem Edyty Pucickiej, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2010,
10. Zanieczyszczenia środowiska a człowiek, David Rowlands, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1995,
11. Ekosprinter przyrodniczo - matematyczny, Elżbieta Dędza, Wydawnictwo OLIMP 2008,
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
2. Ewentualne wątpliwości zawodników i ich opiekunów rozstrzygają i wyjaśniają organizatorzy

KRZYŻÓWKA
Za każde poprawnie wpisane hasło do krzyżówki możesz zdobyć 1 punkt.
Łącznie do zdobycia jest - 26 punktów.
Maksymalny czas pracy – 15 minut

POWODZENIA!

Znaczenie haseł:

1. Liczba, którą odejmujemy.
2. Nie można jej zmierzyć choć jest zbiorem punktów.
3. Może być ostry albo rozwarty.
4. Dzieli kąt na połowy.
5. 0,001 km to ...
6. Służy do rysowania figur w powiększeniu lub pomniejszeniu, ma ją też mapa.
7. Mnożenie jednakowych czynników.
8. Leżą na niej figury płaskie.
9. Może być okresowy, nieokresowy, zwykły ... .
10. 100 m2 to ... .
11. Symbol dodawania.
12. Żeński element kwiatu.
13. Waluta Unii Europejskiej.
14. ........ Mazowiecka.
15. Największy szczyt w Polsce.
16. Organizm zbudowany z grzyba i glonu.
17. Niezbędna do życia.
18. Mieszanina, której skład nie można rozróżnić ani gołym okiem, ani w powiększeniu.
19. Wypełnia wnętrze komórki.
20. Symbol odróżniający wyrażenia algebraiczne od równań.
21. Najdłuższa rzeka Polsce.
22. Symbol Białowieskiego Parku Narodowego.
23. Utrzymuje roślinę w podłożu.
24. Podziemny pęd.
25. Liczba, która ma dokładnie dwa dzielniki.
26. Matematyczna kostka.

DYKTANDO
Uzupełnij poprawnie luki w tekście zgodnie z obowiązującymi zasadami ortograficznymi.
Możesz za dyktando zdobyć - 15 punktów.
Maksymalny czas uzupełnienie luk – 10 minut.

Matematyka, to na...k kr...lowa, wiele tajemnic w swoich cyferkach chowa. Aby ją poznać musisz do celu dążyć uparcie i w kręgu liczb, znak...w i fig...r się pogrążyć.
Zaczynasz na...kę od liczb poznawania: dodawania, odejmowania, mno...enia, dzielenia i ich por...wnywania. System ...ymski i dziesi...tny się kłania. Tuż za rogiem pot...gi się zjawiają a za nimi na palcach cichutko pierwiastki się skradają, potem proc...ty się pojawiają i po nocach spać nie dają.
Świat fig...r geometrycznych i brył p...estrzennych też jest do poznania. Najpierw p...nkt, potem odcinek, p...łprosta, prosta, k...t i cały szereg różnych fig...r się kłania. Poznajesz tr...jk...ty, kwadraty, prostok...ty, r...by, r...wnoległoboki oraz ważne zależności dotyczące k...tów, p...ek...tnych i wysokości. O graniastosł...pach i sześcianach, ostrosł...pach i prawidłowy... czworościanach oraz walcach, k...lach i sto...kach również, co nie, co się dowiesz.
Na zakończenie jeszcze algebra została ci do poznania. Wyra...enia algebraiczne i redukcja wyraz...w podobnych, r...wnania i nier...wności oraz ...kłady r...wnań z metodą: przeciwnych wsp...łczynników i metodą podstawiania do rozwiązania.
A po tych wszystkich ciężkich zmaganiach nadejdzie czas wakacyjnego leniuchowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.