X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14898
Przesłano:

Scenariusz lekcji zajęć praktycznych "Wytapetowanie fragmentu ściany na wcześniej przygotowanym podłożu"

SCENARIUSZ LEKCJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Renata Solonek
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Budowlana 4 Mińsk Mazowiecki

Przedmiot: Nauka zawodu w kształceniu modułowym
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Klasa III B

Nazwa jednostek modułowych:
· Technologie robót malarskich i tapeciarskich

Temat lekcji: Wytapetowanie fragmentu ściany na wcześniej przygotowanym podłożu.

Uczeń przystępując do zajęć zna technologię robót tapeciarskich, warunki techniczne robót oraz przepisy bhp przy robotach tapeciarskich

Cel ogólny:
- wdrażanie do poprawnego wykonywania robót tapeciarskich

Cele kształcenia:
- uczeń potrafi rozpoznać i nazwać rodzaje tapet,
- uczeń potrafi przygotować tapety do naklejania,
- uczeń potrafi ocenić warunki przystąpienia do tapetowania,
- uczeń potrafi ocenić stan techniczny podłoża,
- uczeń potrafi określić ilość potrzebnych tapet,
- uczeń potrafi dobrać rodzaj klejów i materiałów pomocniczych,
- uczeń potrafi prawidłowo dobrać i stosować narzędzia oraz sprzęt do robót tapeciarskich,
- uczeń potrafi dobrać odpowiednią technologię klejenia tapet,
- uczeń potrafi nanosić klej na tapety,
- uczeń potrafi składać arkusze tapet po posmarowaniu klejem,
- uczeń potrafi tapetować ściany według zasad tapetowania,
- uczeń potrafi zorganizować stanowisko pracy,
- uczeń potrafi dokonać obmiaru i przedmiaru robót,
- uczeń potrafi zaprezentować swoją pracę,
- uczeń potrafi pracować w zespole,

Cel wychowawczy:
- poznawanie wybranych zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp,
- współdziałanie przy realizacji zadania w zespole,
- rozwijanie empatii i zrozumienia w grupie,

Metody pracy:
- wykład, instruktaż, pogadanka, obserwacja, pytania i odpowiedzi, plan działania, pytania testowe, ćwiczenia praktyczne,
Formy pracy:
- rozmowa kierowana, indywidualna, praca samodzielna w zespołach 2-osobowych

Środki dydaktyczne:
- indywidualne pytania testowe, plan działania – ćwiczenie, szkice, tapeta, klej do tapety z instrukcją stosowania, materiały pomocnicze, zestaw narzędzi i sprzętu do robót tapeciarskich, przyrządy kontrolno-pomiarowe, katalogi normy, instrukcje techniczne, stół tapeciarski

Czas zajęć:
Cześć teoretyczna – 1 x 45 minut
Cześć praktyczna - 4 godziny zegarowe i 10 minut


PRZEBIEG ZAJĘĆ

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
(1 godz. X 45 minut)

1. Czynności organizacyjne, 5 minut.
2. Podanie tematu zajęć praktycznych, 2 minuty.
3. Mini wykład wprowadzający w temat zajęć – załącznik nr 1, 12 minut.
4. Wskazanie przykładowych stron internetowych z ukierunkowaniem na rodzaje tapet oraz galerię zdjęć z fakturami i kolorystyką tapet , 5 minut:
· www.bisko.com.pl
· www.erfurt.com.pl
· www.obi.pl
5. Mini test sprawdzający wiedzę z poprzednich zajęć. Każdy z uczniów otrzymuje indywidualny zestaw pytań., 10 minut.
- sprawdzenie poprawności odpowiedzi, ewentualne poprawienie błędów, 5 minut.
6. Przygotowanie do ćwiczeń - podzielenie klasy na zespoły 2-osobowe,2 minuty
7. Zakończenie etapu teoretycznego, 4 minuty.
8. Przerwa prze rozpoczęciem części praktycznej, 5 minut.


CZEŚĆ PRAKTYCZNA
( 4 godziny 10minut)

1. Czynności organizacyjne, 5 minut.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć, 5 minut
- nawiązanie do tematyki zajęć teoretycznych – wykonywanie okładzin ściennych z tapet winylowych
3. Podanie tematu zajęć praktycznych, omówienie ćwiczenia, 5 minut:
„Wytapetowanie fragmentu ściany kabiny ćwiczeniowej o wymiarach 2.oom x 2.oom tapetą winylową wzorzystą, bez raportu, na wcześniej przygotowanym podłożu – zagruntowanie ścian roztworem kleju do tapet”.
Zadaniem uczniów jest wykonania ćwiczenia polegającego w pierwszym etapie na wypełnieniu ćwiczenia – Załącznik nr 2 a następnie wykonanie etapu praktycznego zgodnie z wykreślonym planem działania.
o Wypełnienie druku plan działania, 20 minut
4. Instruktaż bhp dotyczący wykonywania robót tapeciarskich 3 minut.
5. Dwu-osobowe zespoły przygotowują swoje stanowiska pracy zgodnie z planem: przebranie w strój roboczy, pobranie niezbędnych narzędzi, materiałów oraz szkiców roboczych ,30 minut
- rozdanie schematów wykonania izolacji,
- przygotowanie narzędzi,
- przygotowanie kleju zgodnie z instrukcja producenta,
- ocena stanu technicznego podłoża, przygotowują je sprawdzając jego gładkość, suchość, twardość oraz czystość,
- wyznaczenie na ścianie linii do ułożenia pierwszego brytu tapety zgodnie z technologią,
- instruktaż bieżący bhp na stanowisku pracy
6. Omówienie dotychczasowego przebiegu zajęć przed przerwa śniadaniowa, 5 minut.
7. Przerwa śniadaniowa, 30 minut.
8. Czynności organizacyjne, 10 minuty.
9. Wykonanie tapetowania ścian, 100 minut
a. sprawdzenie rolek tapety, czy nie są zniszczone, czy są o jednakowym wzorze, czy maja ten sam kolor i odcień,
b. odcinanie brytów tapety na odpowiednia długość,
c. rozprowadzenie równomierne kleju na powierzchni pasa tapety, złożenie klejem do środka i odłożenie do nawilżenia,
d. przyklejenie pierwszego pasa począwszy od góry narożnika zgodnie z wyznaczoną uprzednio linią na ścianie,
e. klejenie zgodnie z technologią: dociskanie, wygładzanie, usuwanie nadmiaru kleju, pilnowanie pionowości pasów, czystości i kultury klejenia, po dopasowaniu docięcie tapety na górze i przy podłodze z zachowaniem zasad.
10. Prezentacja pracy przez poszczególne zespoły, 15 minut
11. Podsumowanie zajęć, 10 minut
- omówienie przebiegu zajęć,
- ocena poszczególnych grup
12. Czynności organizacyjne, 17minut
- Porządkowanie stanowiska pracy wraz z odniesieniem narzędzi oraz posegregowaniem pozostałych materiałów
13. Zakończenie zajęć, 5 minut.

Lekcję przygotowała i prowadziła
Renata Solonek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.