X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14877
Przesłano:

Praca metodą projektu

Pojęcie „projekt edukacyjny” to zadanie realizowane przez uczniów które:
-ma określone cele , zaplanowane działania i ich rezultaty;
-na ogół jest realizowane w zespołach odpowiadających za poszczególne zadania, na ich czele stoi lider;
-ma określony czas realizacji(na ogół od kilku dni do kilku tygodni)
-wymaga od uczestników wyszukiwania informacji , ich krytycznej analizy, zaprezentowania efektów i oceny podjętych działań;
-ma planowy charakter –co oznacza, że zarówno nauczyciel jak i uczniowie najpierw planują cele , zadania sposób oceny efektów projektu, a następnie przystępują do realizacji przedsięwzięcia (w trakcie prac plan może być modyfikowany) .
Oczywiście praca metodą projektów wymaga od nas nauczycieli większego wysiłku związanego z jego przygotowaniem, a jego realizacja jest dużo trudniejsza niż przeprowadzenie typowych zajęć lekcyjnych. Dlatego należy zastanowić się dlaczego jednak wart, jakie korzyści może on przynieść uczniom.

Projekt edukacyjny wydaje się o tyle skuteczny, że dzięki niemu dzieci mogą rozwijać między innymi następujące kompetencje:
• stawianie hipotez badawczych
• identyfikacja problemów społecznych
• korzystanie z różnych źródeł wiedzy ich wykorzystywanie
• posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
• opracowywanie efektów badań w formie raportów;
• prezentacja wyników badań(efektów projektu);
• współpraca w grupie;
• skuteczne komunikowanie się w grupie;
• pełnienie w grupie różnych ról, w tym przywódczych;
• podejmowanie decyzji;
• rozwiazywanie konfliktów;
• ocena efektów podejmowanych działań(samoocena-indywidualna, zespołowa

Etapy realizacji projektu:

• planowanie-nawet jeśli ma się gotowe scenariusze trzeba zaplanować ich realizację, dostosować do warunków, zmodyfikować w razie potrzeby, należy przedyskutować w zespole nauczycieli co jest potrzebne do realizacji, opracować opis projektu dla uczniów, przedstawić go rodzicom, społeczności lokalnej,
• realizacja-na tym etapie działają szczególnie uczniowie; my-nauczyciel określamy ramy projektu, wspólnie z uczniami omawiamy projekt i realizujemy zadania zgodnie ze scenariuszem, monitorujemy, wspieramy, pomagamy w sytuacjach kryzysowych;
• prezentacja-na tym etapie uczniowie prezentują efekty działań w formie ustalonej na etapie planowania. Ważne jest aby wybrać najistotniejsze efekty, przygotować miejsce prezentacji, zaprosić uczestników(społeczność szkolną, rodziców, władze lokalne itd.)
• refleksja-podsumowanie efektu i procesu; refleksja z poziomu indywidualnego i grupowego; określenie z czego jesteśmy zadowoleni, a co zrobimy inaczej następnym razem. Refleksje są zapisane i przechowywane.

Jak wynika z powyższej analizy korzyści dla ucznia są wielkie, a i sens pracy metodą projektów ogromny. Realizując projekt, umożliwiamy uczniom wyrównanie braków, rozwój zainteresowań, doskonalenie kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia, oraz stwarzamy podstawę do dalszej nauki, aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, a także stymulowania ich rozwoju osobistego i dążenia do uzyskania wykształcenia zgodnego z ich możliwościami oraz zapotrzebowaniem rynku. Metoda projektów jest także odpowiedzią na wyzwania jakie stają przed obecnym systemem edukacji. Ich realizacja pozwala nauczycielom na przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, a tym samym pomaga szkołom w wywiązywaniu się z zadania jakim jest oferowanie wysokiej jakości edukacji.

Literatura:
1. J.Królikowski, Co to są projekty edukacyjne ?,Platforma z Małej Szkoły w Wielki Świat
2.Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół(Dz.U.z 2009 r.Nr 4,poz.17)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.