X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14787
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy z bałwankiem. Scenariusz zajęć dla dzieci 3-letnich

Temat: Zabawy z bałwankiem.

Wykorzystanie utworów literatury dziecięcej w celu wzbogacenia zabaw tematycznych, ruchowych, ortofonicznych oraz działań plastycznych.

Cele ogólne:
- rozwijanie poprawnej wymowy, myślenia i umiejętności współdziałania poprzez aktywne uczestnictwo w ofercie proponowanych zabaw;
- dostrzeganie i wyjaśnienie obserwowanych zimą zjawisk;
- zapoznanie dzieci z opowiadaniem Cz. Janczarskiego pt. „Bałwanek”;
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania;
- rozwijanie inwencji twórczej: słownej, ruchowej, plastycznej;

Cele operacyjne: dziecko ..
- potrafi zaśpiewać piosenkę o zimie;
- potrafi wprawić w ruch waciki zawieszone na nitkach;
- potrafi współpracować w grupie;
- potrafi uważnie słuchać opowiadania, instruktażu;
- wypowiada się na określony temat;
- bierze udział w zabawach ruchowych;
- próbuje wykonać bałwanka wg wzoru;
- potrafi własnymi słowami opisać wygląd bałwanka.

Metody:
- podające: opowiadanie, rozmowa, objaśnienia;
- oglądowa: pokaz, obserwacja;
- problemowe: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń.

Formy pracy:
- słuchanie opowiadania
- rozmowa z grupą
- ekspresja plastyczna dzieci

Formy organizacyjne:
- zabawa z całą grupą
- indywidualna praca dzieci
Środki dydaktyczne: zimowa ilustracja, magnetofon, ilustracje do opowiadania – „Bałwanek”, materiały do zajęć plastycznych (niebieskie kartki z sylwetą bałwanka, klej, gotowe elementy, płatki kosmetyczne), książka do czytania „Przygody i wędrówki Misia Uszatka” – Cz. Janczarskiego - opowiadanie pt. „Bałwanek”, nagrania muzyczne zimowych piosenek- „Zima”, waciki na nitkach, biała chmurka.

Przebieg zajęć:

1.Zabawa muzyczna na powitanie przy piosence pt. „Zima”.
Dzieci maszerują po obwodzie koła, podczas refrenu wyklaskują rytm.
2.Powitanie w kręgu:
- witam dziewczynki (machają jedną ręką)
- witam chłopców (machają)
- witam wszystkich, którzy lubią zimę (klaszczą).
3.Rozmowa na temat ilustracji zimowej:
- jaka pora roku jest na ilustracji?
- co wskazuje na to, że to zima?
4. Ćwiczenie oddechowe – „Płatki śniegu”.
Nauczycielka recytuje wiersz „Chmurka”:
Chmurko mała, chmurko biała,
co w fartuszku masz?
Mam w fartuchu wiele puchu
na zimowy czas.
i rozdaje dzieciom śnieżynki z chmurki. Dzieci dmuchają na śnieżynki z waty zawieszone na nitkach, trzymanych według polecenia nauczyciela - dzieci nabierają powietrze nosem i powoli wypuszczają ustami, regulują oddech tak, aby waciki uniosły się jak najwyżej.
5.Słuchanie opowiadania nauczycielki pt. „Bałwanek” – Cz. Janczarskiego, wzbogaconego ilustracjami.
6.Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania:
a. Co zrobiły dzieci?
b.Z kim rozmawiał bałwanek?
c.Jak wygląda bałwanek?
d.Jaki problem miał bałwanek?
e.Jak pomógł Uszatek bałwankowi?
7.Zabawa ruchowa - „Lepimy bałwana”:
- A teraz idziemy na dwór i zrobimy bałwanki dla Uszatka.
Dzieci naśladują czynności nauczyciela: maszerują po sali, lepią kule, które ustawiają jedna na drugą, tworząc w ten sposób bałwanka, oczy z węgielków, nos z marchewki, guziki z papierków, na głowę kapelusz i piórko, ogrzewamy ręce i biegniemy do „domu”.

8.Praca plastyczna „Bałwanki”:
-Zrobimy niespodziankę Misiowi Uszatkowi i wykonamy portrecik bałwanka, żeby mógł go trzymać w domu, na swoim stoliczku.
Nauczycielka pokazuje różne bałwanki i omawia sposób ich wykonania.
Zaproszenie dzieci do stolików, na których leżą sylwety bałwanków.
Dzieci w trzech grupach wykonują bałwanki różnymi technikami, a nauczycielka - służy pomocą oraz poradą.
- Dzieci wyklejają kontury bałwana płatkami kosmetycznymi,
a następnie przyklejają kapelusz, doklejają oczy, nos, guziki.
- Dzieci przyklejają koła o różnej wielkości, a następnie przyklejają kapelusz, oczy, nos, guziki.
9.Wystawka i ocena prac.
Po zakończonej pracy dzieci uprzątają stoliki w sali zajęć, myją ręce.
Zorganizowanie wystawy prac – Miś Uszatek będzie zachwycony z takich prezentów (słychać piosenkę o Misiu Uszatku).
10.Zakończenie – podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę, udzielenie pochwał i zaproszenie do zabawy ze śpiewem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.