X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14736
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Straż pożarna dniem i nocą, strażak służy ci pomocą

Prowadząca: Małgorzata Paściak

Cele ogólne:
1) Zapoznanie dzieci z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego posługiwania się zapałkami.
2) Przewidywanie sytuacji wynikających z zabawy zapałkami lub zapalniczką bez nadzoru osoby dorosłej.

Cele szczegółowe:
- rozpoznaje i nazywa przedmioty związane z tematem zajęć,
- słucha krótkiego opowiadania i wypowiada się na jego temat,
- przewiduje skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń,
- ustala liczebność zbiorów stawiając znak >, <, =,
- reaguje na umowny sygnał w zabawie,
- porządkuje obrazki według kolejności zdarzeń,
- układa numer do straży pożarnej wybierając odpowiednie cyfry,
- angażuje się aktywnie w zajęcia,
- próbuje formułować wnioski podczas przeprowadzania eksperymentów z ogniem.

Metody:
- słowna: opowiadanie, pogadanka, swobodne wypowiedzi dzieci
- działań praktycznych
- oglądowa: eksperyment, historyjka obrazkowa
- burza mózgów

Formy
- zespołowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- zapałki
- zapalniczka
- koperty z napisami: „pożar”, „zapalniczka”, „zapałki”, „ogień”
- słoiki z łatwopalnymi cieczami: olejem spożywczym, benzyną, alkoholem
- małe karteczki do zapisywania propozycji wynikających z „burzy mózgów”
- tablica korkowa do zamieszczania historyjki obrazkowej.
- matematyczne karty pracy „Zbiory zapałek”
- świeczka stojąca, słoik
- miska z benzyną, pokrywka
- koperty z cyframi
- laptop z nagraniem dźwięku syreny strażackiej, piosenka „Znam numery”
- wiersz „Zapałki”, „Zapalniczka”
- opowiadanie „Wybuchł pożar – wzywamy straż pożarną”.

Obszary z podstawy programowej:
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zabawowych,
- Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
- Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
- Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
- Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
- Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie piosenką „Po przygodę wyruszamy”.

Wskazanie na dwa pakunki – niespodzianki. Rozwiązanie zagadek:
a) Zgadnij kim jestem? Nie bądź taki niecierpliwy. Jestem mała niepozorna, ale mogę zdziałać dziwy. Mieszkam w małym pudełeczku wraz z innymi mieszkańcami. Jak nas potrzesz o pudełko – ogień rozpalamy. (zapałki )
b) Mam dla ciebie zagadkę. Z pozoru łatwą gratkę. Mogę być plastikowa, albo metalowa. W każdym ręku potrafię się schować. Za jednym pstryknięciem ogień wyczarować. (zapalniczka).
2. Zaprezentowanie dzieciom zapałek i zapalniczki. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Kiedy i w jakich sytuacjach, poznane przedmioty mogą być przydatne?” (np. rozpalenie ogniska, zapalenie świeczki, podpalenie palnika gazowego itp.)
3. Odczytanie z koperty napisów: POŻAR, ZAPAŁKI, ZAPALNICZKA, OGIEŃ. Podział wyrazów na sylaby oraz na głoski.

4. Wysłuchanie historii pt.,, Wybuchł pożar – wzywamy straż pożarną”.

,, Pewnego popołudnia Jacek i Agatka zostali sami w domu, ponieważ rodzice musieli na chwilę wyjść. Dzieci bawiły się zgodnie, gdy ich uwagę przykuł dym wydostający się z okien sąsiedniego budynku.
- Jacku! Trzeba coś zrobić – krzyknęła Agatka – już wiem! Dodała po chwili namysłu. Pamiętasz, ostatnio na zajęciach w przedszkolu nasza pani mówiła, co należy zrobić w takiej sytuacji.
-- Tak pamiętam ! – odpowiedział Jacek. Trzeba zadzwonić po straż pożarną.
Tak też zrobili. Agatka szybko przyniosła telefon, wystukała numer i udzieliła odpowiedzi panu, którego głos słyszała w słuchawce. Pan prosił o wyjaśnienie, co się stało, o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu Agatki. Straż pożarna przyjechała bardzo szybko i opanowała sytuację. Kiedy rodzice wrócili do domu, dzieci opowiedziały im całą historię, a oni stwierdzili, że są bardzo dumni z takich dzieci, bo dzięki Jackowi i Agatce udało się szybko ugasić pożar. Co najważniejsze nikomu nic się nie stało. Po ugaszeniu pożaru strażacy dziękowali dzieciom za ich szybką i prawidłową reakcję i gratulowali odwagi.

5. Pogadanka z dziećmi na temat wydarzeń kierowana pytaniami nauczyciela:
- Czy pamiętacie o czym Agatka przypomniała Jackowi?
- Czy dzieci zachowały się prawidłowo?
- Co zrobili Jacek i Agatka?
- Jak waszym zdaniem mogła się ta historia zakończyć, gdyby w porę nie przyjechała straż pożarna?

6. Układanie historyjki obrazkowej do opowiadania. Opowiadanie historyjki przez chętne dzieci.

7. Burza mózgów: Jakie są (według was) najczęstsze przyczyny pożarów?
• wypalanie traw z przydrożnych rowów i pastwisk
• zabawy dzieci zapałkami
• pozostawienie niedopałków z papierosów
• wyrzucanie szkła (butelek, słoików) do lasu.
Zapisywanie propozycji dzieci na kartce papieru i przyczepianie ich do tablicy korkowej.

8. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Gasimy pożar”.
Dzieci otrzymują krążki, które są remizami strażackimi. Dzieci to strażacy, którzy na dźwięk syreny strażackiej biegają swobodnie po sali gasząc pożar. Na sygnał ,,Pożar ugaszony!”, dzieci - strażacy wracają do bazy – czyli do miejsca wcześniej wyznaczonego przez nauczycielkę (czerwone krążki).

9. Eksperymenty z gaszeniem różnych materiałów łatwopalnych oraz wyciąganie wniosków:

*gaszenie płomienia świecy przez zakrycie częściowe i całkowite słoikiem.
N: Zapalamy świecę, a później zgasimy. Jak trzeba się zachować przy płonących świecach? Kto powinien zapalać zapałkami świeczkę? Co zaobserwowaliście, gdy po zapaleniu świecy nakryłam jej górną część? Co się wydarzyło, gdy całkowicie ją przykryłam?
Wniosek: Świeca gaśnie, gdy brakuje powietrza (tlenu).

* mieszanie płynów łatwopalnych z wodą:
Wlewamy do naczynia z olejem wodę i mieszamy, podobnie z benzyną.
N: Czy wiecie, dlaczego nie można wodą gasić płonących tłuszczów lub benzyny?
Wniosek: Woda nie gasi płonących tłuszczów, bo są lżejsze i unoszą się na jej powierzchni. Należy je gasić przez odcięcie dostępu powietrza pokrywką, kocem, piaskiem, gaśnicą.

11. Zabawa matematyczna „Zbiory zapałek”. Dzieci otrzymują kartkę z narysowanymi zbiorami zapałek. Za pomocą znaków >, <, = dzieci ustalają liczebność zbiorów.
12. Wysłuchanie piosenki ,,Znam numery”. Indywidualne układanie numeru do straży pożarnej poprzez wybór odpowiednich cyfr.
13. Na podsumowanie praca plastyczna na temat ,,Dniem czy nocą - straż pożarna przyjdzie ci z pomocą”- malowanie farbami na arkuszach papieru (format A4).

14. Ewaluacja. Dzieci opowiadają, co im się najbardziej podobało w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.