X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14707
Przesłano:
Dział: Ankiety

Raport z przeprowadzonej ankiety: Rozmiary, charakter i uwarunkowania przemocy wśród uczniów

Raport z przeprowadzonej ankiety -„Rozmiary, charakter i uwarunkowania przemocy wśród uczniów SOSW w Baryczy.

W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami dotyczącymi bezpieczeństwa i aktów przemocy w różnych szkołach, w naszej szkole w SOSW w Baryczy, przeprowadzona została ankieta wśród uczniów klas gimnazjalnych. Badania miały na celu poznanie rozmiarów, charakteru i uwarunkowań przemocy wśród uczniów. Zbadano 18 dzieci. Wskazówką do określenia zjawiska przemocy w szkole było uzyskanie informacji od uczniów czy czują się w szkole bezpiecznie. Z pośród badanej grupy 94.4% tj.17 uczniów stwierdziło, że w szkole czuje się bezpiecznie. 88.8% tj.16 uczniów nie doświadczyło aktów przemocy w szkole. Na pytanie , czy byłeś sprawcą przemocy w szkole 44,4% , tj 8 z badanych uczniów odpowiedziało TAK.
Z badań wynika, że najczęściej spotykanymi formami przemocy w szkole są:
-bicie-66.6%- badanych uczniów
-wyśmiewanie się -61%- badanych uczniów
-ośmieszanie -44.4%- badanych uczniów
-kopanie-38.8%- badanych uczniów
-zastraszanie-27.77%- badanych uczniów
-wyłudzanie pieniędzy-22.22%-badanych uczniów
W badanej grupie uczniów agresja słowna jest bardziej nasilona niż agresja fizyczna.

Wnioski:
- aktywny udział w lekcjach wychowawczych poświęconych profilaktyce przemocy i uzależnień
- konsekwentne stosowanie systemu kar dla sprawców przemocy
- wychwytywanie i reagowanie na wszelkie sygnały wyłudzania pieniędzy
- umieszczenie w szkole skrzynki problemów uczniowskich i ich rozpatrywanie
- wybory najgrzeczniejszego ucznia w klasie a następnie w szkole ( konkurs )
- konsekwentne wpisywanie uwag do zeszytu
- spotkania z policją- przemoc i cyber -przemoc a bezpieczeństwo
- jak rodzi się przemoc?- cykl referatów dla rodziców
- cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu w internecie
- szkolne dni przeciwko przemocy:

· reklama „przeciw przemocy”- plakaty przeciwko przemocy wykonane przez uczniów dowolną techniką (konkurs plastyczny), rozwieszane na terenie szkoły w czasie Szkolnych Dni Przeciwko Przemocy
· rozprawa „Przeciw przemocy”- wystąpienie uczniów
· pikiety „ Jesteśmy przeciwko przemocy” organizowane 4 czerwca - Dzień bez przemocy

Prosimy o uwagi i propozycje w celu najbardziej skutecznego oddziaływania wychowawczego i eliminacji przynajmniej części problemów związanych z przemocą i agresją w szkole .

Opracowały :
Katarzyna Kornecka
Edyta Pawłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.