X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14694
Przesłano:
Dział: Wywiad

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI

Bardzo proszę o uważne przeczytanie pytań, staranne wypełnianie ankiety i szczere wypowiedzi. Proszę właściwe odpowiedzi podkreślić, a przy niektórych pytaniach podać szczerą odpowiedź.

1)Wiek dziecka .............
2)Klasa .............
3)Proszę podać miejsce stałego zamieszkania:
a)Miasto
b)Wieś
4)Wykształcenie rodziców
a)Ojciec ........................................
b)Matka ........................................
5)Proszę zaznaczyć kto pracuje w rodzinie:
a)Ojciec
b)Matka
c)Ojciec i matka
6)Struktura rodziny: pełna, niepełna, zastępcza, zrekonstruowana ( ojczym, macocha).
7)Ilość dzieci w rodzinie oraz ich wiek:
Dziecko 1 2 3 4 5 6
Wiek
8)Ocena własnych warunków mieszkaniowych
a)dobre
b)przeciętne
c)trudne
•liczba izb ..............
•liczba osób razem mieszkających ....................
9)Warunki materialne (dochody w rodzinie):
a)dobre
b)przeciętne
c)trudne
10)Atmosfera współżycia w rodzinie
a)Bardzo dobra
b)Dobra
c)Zła – proszę podać przyczynę ........................................
11)Czy dziecko ma miejsce do nauki?
a)Tak – własny kąt
b)Tak własny pokój
c)Nie
12)Czas jaki dziecko poświęca na naukę w domu:
a)1 godzina
b)2 godziny
c)3 godziny i więcej
13)Czy Pan(i) pomaga dziecku w nauce?
a)Tak
b)Nie
c)Czasami
i)W jaki sposób ........................................
14)Czy dziecko ma trudności w nauce?
a)Tak
b)Nie
Jeżeli tak, to proszę wpisać jakie konkretnie trudności ma dziecko z poszczególnych przedmiotów:
........................................
15)Jakie metody i środki wychowawcze stosują rodzice:
a)Wychowanie surowe ( kary cielesne i moralne )
b)Wychowanie pobłażliwe, rozpieszczające
c)Brak metod wychowawczych
16)Jak często kontaktuje się Pan (i) z wychowawcą córki/ syna?
a)Bardzo często
b)Często
c)Sporadycznie
d)Przychodzę tylko na zebrania
e)Nie kontaktuję się
17)Czy zdaniem Pana (i) współpraca rodziców ze szkołą sprzyja pełnemu rozwojowi dziecka?
a)Tak
b)Nie
18)Jak Pan (i) ocenia stopień współpracy szkoły z rodzicami?
a)Bardzo dobry
b)Dobry
c)Dostateczny
d)Niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.