X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14642
Przesłano:

Rodzaje miłości. Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej "Rodzaje miłości"

Temat: Rodzaje miłości.

Cele zajęć:
Uczeń:
• Rozumie czym jest miłość.
• Rozróżnia poszczególne rodzaje miłości.
• Rozumie, że miłości trzeba się uczyć i ją pielęgnować
• Rozumie potrzebę miłości.
Czas trwania: 45min.

Metody:
• burza mózgu
• pogadanka

Formy pracy lekcyjnej:
• praca całą klasą
• praca w grupach
• praca z tekstem

Środki dydaktyczne: materiały źródłowe przygotowane przez nauczyciela
Przebieg lekcji:

I. Uczniowie dostają karteczki samoprzylepne, na których zapisują własne skojarzenia z pojęciem miłość. Po upływie około 4 min prowadzący zbiera karteczki i przykleja je na tablicy. Omówienie. Po omówieniu wychowawca podaje te rodzaje miłości, które nie zostały wymienione, np.: miłość do rodziców, miłość do Boga, miłość erotyczna i seksualna, miłość platoniczna, miłość samego siebie, itp. (10 min)

II. Uczniowie zostają podzieleni na 6 kilkuosobowych grup. Podział następuje poprzez odliczenie do 6. Każda grupa wybiera osobę, która przedstawi klasie efekty pracy grupy. Każda grupa losuje jeden z rodzajów miłości:
- miłość Boga i bliźniego,
- miłość małżeńska,
- miłość rodzicielska,
- miłość ojczyzny,
- miłość dzieci do rodziców,
- miłość samego siebie.
Zadaniem grupy jest opisać cechy charakterystyczne tej miłości. (15 min)
Liderzy grup prezentują rezultaty pracy (10 min)

III. Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje opis sytuacji. Ich zadaniem jest opisanie reakcji człowieka na podaną sytuację.
Sytuacja 1: Mama zwichnęła nogę, tak że odczuwa wielki ból i musi leżeć w łóżku. Co robią jej dzieci?
Sytuacja 2: Dziewczyna i chłopak „chodzą ze sobą”. Umówili się, że spędzą razem niedzielę. Niestety, dziewczyna dostała ocenę niedostateczną i ma zdawać egzamin poprawkowy w poniedziałek. Co robi chłopak?
Sytuacja 3: Rozwiązano zakład pracy, w którym pracował mąż. Przychodzi do domu smutny z powodu, że nie może zabrać żony na planowane wakacje, gdyż musi szukać pracy. Co robi żona?
Po około 5 min przedstawiciel każdej grupy prezentuje wyniki jej pracy całej klasie. (8 min)

IV. Podsumowanie.
Krótka refleksja nad tym: kto w moim otoczeniu potrzebuje miłości i jak ją mogę wyrazić (2 min)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.