X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14582
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego "What’s the time, please? Która jest godzina?"

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy IV
Prowadzący: Dawid Machowiak
Klasa: IVa, IVb, IVc, IVd Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
Data: 04. 04. 2008 r., 31. 03. 2008 r., 03. 04. 2008 r., 02. 04. 2008 r.

Temat: What’s the time, please? Która jest godzina?

Cele ogólne:
• wprowadzenie pytania o godzinę,
• wprowadzenie zwrotów używanych przy podawaniu godziny,
• przypomnienie liczebników w zakresie 100,
• doskonalenie czytania w zakresie podanego słownictwa,
• rozwijanie komunikacji językowej,
• doskonalenie słuchania ze zrozumieniem
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcze:
• wymieni pytania o godzinę,
• wymieni poznane zwroty, które są stosowane, przy podawaniu godziny,
• wymieni liczebniki porządkowe w zakresie 100,
Sfera kształcąca:
• powtórzy nazwy zegarów i ich części,
• posłucha, i powtórzy godziny,
• powtórzy liczebniki do 100,
• powtórzy użyteczne przy podawaniu godzin zwroty,
• zakreśli usłyszaną godzinę,
• dorysuje wskazówki na tarczach zegarów,
• zapyta kolegę o godzinę ,
• odpowie na pytanie,
• odczyta godziny,
• uzupełni zdania,
• napisze zdania po angielsku
Sfera wychowawcza:
• dostrzega konieczność pomocy ludziom
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• praca w parach
Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Follow me”,
• zeszyt ćwiczeń do podręcznika
• płyta CD nauczyciela,
• dodatkowe zadania dla uczniów,
• karteczki z podaną godziną,
• zegar

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Powtórzenie zagadnień o czasowniku „can”.
4. Powtórzenie liczebników w zakresie 100.
5. Uczniowie odczytują po polsku godziny na zegarach w pierwszym rzędzie i powtarzają te godziny po polsku. Następnie słuchają nagrania i powtarzają te godziny po angielsku. Uczniowie odczytują po polsku godziny w drugim rzędzie zegarów. Po przeczytaniu wszystkich godzin w tym rzędzie dwoma sposobami po polsku, uczniowie słuchają nagrania i powtarzają te godziny po angielsku. Nauczyciel pyta, jakie słowo odpowiada polskiemu „ po” i naprowadza uczniów na słowo „past” oraz „za” i naprowadza na słowo „to”.
6. Uczniowie odczytują dwoma sposobami po polsku godziny w trzecim rzędzie zegarów., zwracając uwagę na wyraz „half”.
7. Nauczyciel pokazuje zegar. Wyjaśnia podawanie godziny w momencie, gdy wskazówka wędruje do pełnej godziny, wyjaśnia uczniom słowo „quater”.
8. Po tym podsumowaniu uczniowie słuchają wszystkich przykładów i powtarzają je bez dodatkowych objaśnień.
9. Ćwiczenie usprawniające słuchanie ze zrozumieniem. Uczniowie spośród dziesięciu godzin w podręczniku mają zakreślić te, które słyszą w nagraniu. W tym ćwiczeniu godziny podane są metoda tradycyjną. Kolejne ćwiczenie usprawniające słuchanie ze zrozumieniem. Uczniowie słuchają sześciu krótkich dialogów, . Godzinę usłyszana w każdym z dialogów trzeba przedstawić graficznie., dorysowując wskazówki na tarczach zegarów.
10. Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych. Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel przygotowuje tyle pasków papieru, z podaną cyfrową godziną na każdym, ilu jest uczniów w grupie. Każdy z uczniów losuje jeden pasek. Następnie jeden z uczniów z pary pyta „What’s the time, please? Drugi uczeń odpowiada na zadane pytanie i odwrotnie.
11. Uczniowie zdolni otrzymują dodatkowe zadania do wykonania. Na tarczach zegarowych muszą narysować wskazówki we właściwym położeniu. Uzupełnić zdania i napisać po angielsku.
12. Ocena pracy uczniów na zajęciach. Pochwała uczniów.
13. Podsumowanie zajęć.
14. Zadanie pracy domowej.
15. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.