X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14476
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz turnieju języka angielskiego dla klas piątych

SCENARIUSZ „MASTER OF ENGLISH”
TUNIEJU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS PIĄTYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych przejawiających zainteresowania językiem angielskim, wykazujących się bardzo dobrą znajomością materiału programowego oraz wiedzą o kulturze krajów anglojęzycznych.

II. CELE KONKURSU:
rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim
podniesienie poziomu umiejętności językowych
wzbogacanie wiedzy o kulturze, życiu codziennym w Wielkiej Brytanii
wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Ogólny zakres wiadomości i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na Podstawie programowej nauczania języków obcych oraz obejmuje tematykę, sytuacje, zagadnienia leksykalno-gramatyczne określone w programie nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

IV. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest przeprowadzany w formie ustnej, a obejmuje konkurs piosenki anglojęzycznej, scenki sytuacyjne, grę planszową z zagadnieniami leksykalno-gramatycznymi, quiz z wiedzy o Wielkiej Brytanii, zabawę z układaniem zdań i kalambury.
Uczestnikami turnieju są przedstawiciele klas piątych (6 osób z każdej klasy).
W skład jury wchodzą Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele języka angielskiego.
W każdej konkurencji przyznawane jest I, II, III i IV miejsce. Za I miejsce uczniowie otrzymują 4 punkty, za II – 3 punkty, za III- 2 punkty, za IV – 1 punkt. Zwycięzcą jest drużyna, która uzbiera najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach. Ta też drużyna zdobywa tytuł MASTER OF ENGLISH. W przypadku, gdy drużyny uzyskały tę samą liczbę punktów przewidziane jest zadanie dodatkowe.

V. NAGRODY
Za zajęcie I, II i III miejsca w turnieju wszyscy zawodnicy z drużyn otrzymają nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.


ZADANIA KONKURSOWE:
TASK I – A GAME
TASK II – QUIBBLES
TASK III- LET'S TALK
TASK IV – LET'S SING
TASK V – WORD COLLECTION
TASK VI - QUIZ

ZADANIE DODATKOWE – OPIS OBRAZKA

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

TASK I - COLLECT ENGLISH FLAGS
ZASADY GRY:
1. Rzut kostką decyduje o tym, jak daleko drużyna przesunie się pionkiem po planszy. Warunkiem zmiany pola jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamieszczone na tym polu. Za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują flagi.
2. Każde z pól ma różną ilość przyznawanych punktów za prawidłową odpowiedź w zależności od trudności pytania. Są zadania za 1, 2 i 3 punkty.
3. Są trzy rodzaje dodatkowych pól:
Miss a turn – strata kolejki (nie jest punktowana)
Go to .... - idź do pola...- przesuwamy się na wskazane pole, o ile udzielimy poprawnej odpowiedzi (BONUS)
Go back to.... - cofnij się do pola....
4. Gra kończy się w momencie, gdy któraś z drużyn znajdzie się na polu FINISH (za zakończenie gry przyznajemy dodatkowo 2 punkty). Trzeba jednak dać szansę każdej drużynie na zakończenie kolejki rzutów.
5. Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze najwięcej flag w trakcie gry.

PYTANIA DO GRY:
1. What's your name?
2. Are you happy today?
3. Describe the girl in the picture
4. Do you like milk?
5. How old are you?
6. What nationality are you?
7. Run fast – Go to 11
8. Look at the picture. What is she wearing?
9. Stop. Miss the turn
10. What colour is the sky?
11. Look at the picture. Where is the school?
12. What time is it?
13. Run back – Go to 10
14. Describe the room in the picture
15. What do you eat for breakfast?
16. What are they doing in the picture?
17. Name the season in the picture
18. Name three animals in the picture.


TASK II – QUIBBLES- KALAMBURY
Zadanie polega na pokazaniu za pomocą gestów hasła, które uczniowie otrzymają. Hasła związane są z nazwami czynności. Karty z zadaniami losowane są przez drużyny.
Osoba pokazująca nie może podpowiadać, może jedynie mówić YES/NO.
Za poprawne wykonanie zadania drużyna otrzymuje 2 punkty.

Wyrażenia do kalamburów:
PLAY COMPUTER GAMES
READ A BOOK
CLIMB A TREE
SING A SONG
LISTEN TO MUSIC
WRITE A LETTER
DRIVE A CAR
PLAY FOOTBALL


TASK III
Zadaniem grupy jest zaprezentowanie jednej z wylosowanych scenek. Uczniowie uzyskują od 1-5 punktów. W ocenie bierze się pod uwagę łatwość wypowiadania, podtrzymania rozmowy i poprawność gramatyczną wypowiedzi.

I INTRODUCE YOURSELF -AUTOPREZENTACJA – zadaniem reprezentanta grupy jest przedstawienie siebie, opowiedzenie o swoich zamiłowaniach, zainteresowaniach, sposobie spędzania czasu wolnego.

II INTERVIEW WITH A FAMOUS PERSON – WYWIAD ZE SŁAWNĄ OSOBĄ (może być to piosenkarz ) - dowiedz się skąd pochodzi, ile ma lat, jakie są jego/jej zainteresowania, co lubi robić w wolnym czasie, etc.

III TALK TO YOUR FRIEND - ROZMOWA Z KOLEGĄ – dowiedz się jak kolega się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, jakie jest jego/jej hobby, czego nie lubi

IV TALK ABOUT YOUR FAVOURITE PET – POROZMAWIAJ O SWOIM ULUBIONYM ZWIERZĄTKU – dowiedz się jakie kolega ma zwierzątko w domu, jak ono wygląda, co lubi jeść, robić


TASK IV
Zadaniem każdej grupy jest zaprezentowanie przygotowanej wcześniej przez siebie piosenki anglojęzycznej. W konkurencji oceniana jest poprawność wymowy jak i ogólna prezentacja piosenki.


TASK V – WORD COLLECTION
Zadaniem drużyn jest ułożenie zdań twierdzących lub pytań z wyrazami ukrytymi na kartach. Każda z grup wybiera sobie dowolną kartę, odsłania słowo i układa zdania lub pytanie. Kropka za wyrazem oznacza, iż budujemy zdanie twierdzące, znak zapytania – układamy pytanie. Za poprawne zbudowanie zdania grupa otrzymuje od 1-2 punktów. 1 punkt przyznajemy wówczas, gdy drużyna popełni niewielki błąd, 2 punkty- gdy zdanie jest poprawne.

WORD COLLECTION:

DO? HAS . HAS? IS.

ARE? DOES? ARE. HAVE.

IS? HAVE? CAN. CAN?


VI QUIZ– WHAT DO YOU KNOW ABOUT THE UK AND THE USA

Zadaniem grup jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z kulturą krajów anglojęzycznych. Uczniowie kręcą kołem fortuny, na którym są zadania za jeden (czerwone) i dwa punkty (niebieskie). Następnie wybierają odpowiedniego CRACKERA, w środku którego znajdują się właściwe pytania. Są dwie kolejki zadań. Zwycięża drużyna, która uzyska najwięcej punktów.

PYTANIA DO ZADANIA, ODPOWIEDZI

1. What is the capital of England? - LONDON
2. What is the capital of Scotland?- EDINBURGH
3. What is the capital of Wales?- CARDIFF
4. What is the capital of the USA? - WASHINGTON
5. What is the main river in London? - THE THAMES
6. Where does the Queen live? - IN THE BUCKINGHAM PALACE
7. What language do people speak in England? ENGLISH
8. What language do people speak in Wales? WELSH
9. What unusual clothes do men wear in Scotland? KILTS
10. Why green is the colour of Northern Ireland? THE GRASS IS ALWAYS GREEN, IT OFTEN RAINS
11. What is Big Ben and where is it? A CLOCK, IN LONDON
12. Name 4 countries in the United Kingdom – ENGLAND, SCOTLAND, WALES, THE NORTHERN IRELAND
13. Name three countries in Great Britain - ENGLAND, SCOTLAND, WALES
14. Name 3 symbols of Wales THE RED DRAGON, THE LEEK, THE DAFFODIL
15. What is the symbol of England? THE RED ROSE
16. What are the oldest universities in England? OXFORD AND CAMBRIDGE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.