X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14415
Przesłano:

Co wiesz na temat Unii Europejskiej? - konkurs wiedzy (test)

IMIĘ I NAZWISKO........................................kl. ..........

Co wiesz na temat Unii Europejskiej ?

PUNKTY 60,5 /
Konkurs dla klas V-VI szkoły podstawowej POWODZENIA !!!

Cele :
- poszerzenie wiedzy uczniów o procesie integracjii europejskiej,
- rozpowszechnienie informacji o krajach wspólnoty europejskiej, jej symbolach i instytucjach,
- rozbudzenie zainteresowań tematyką Unii Europejskiej,
- przestrzeganie zasad fair play,
- zachęcenie do nauki poprzez zabawę.

Tematyka dotycząca konkursu wiedzy teoretycznej:
- Ogólna charakterystyka państw Unii Europejskiej.
- Historia integracji i symbole UE.
- Instytucje UE.
- „Ojcowie” integracji europejskiej, czyli wielkie osobowości skupione wokół europejskiej idei.
- Korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zadanie I. Eurotest:

1. Jakie są symbole UE? ......................................../0-4
2. Jakie miasto jest stolicą UE? ......................................../0-1
3. Podaj pięć instytucji UE? ......................................../0-5
4. Kto tworzy Radę Unii Europejskiej? ......................................../0-1
5. Jakie są cztery swobody rynku wewnętrznego? ......................................../0-4
6. Co to są euroregiony? ......................................../0-1.
7. Jakie miasto jest siedzibą Komisji Europejskiej? ......................................../0-1
8. Wymień czterech „ojców” integracji europejskiej? ......................................../0-4
9. Ile państw podpisało Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.? (wymień te państwa) ......................................../0-6
10. Jak nazywa się organizacja która zapoczątkowała integrację zmierzającą do Unii Europejskiej? ......................................../0-1
11. Kto jest autorem słów hymnu Unii Europejskiej? ......................................../0-1
12. Które kraje UE graniczą z Polską? ......................................../0-2
13. Wymień państwa należące do Euroregionu Karpaty. ......................................../0-2
14. Który z traktatów nazywany jest Traktatem o utworzeniu Unii Europejskiej? ......................................../0-1
15. Ile lat trwa mandat członkowski (kadencja) posłów Parlamentu Europejskiego? .............../0-1
16. Jak nazywa się wspólna waluta UE? Podaj datę jej wprowadzenia (dzień, miesiąc, rok). ......................................../0-1
17. Co to jest Europol? ......................................../0-1
18. W którym roku Polska rozpoczęła negocjacje z UE? ......................................../0-1
19. W jakim mieście odbywają się sesje plenarne Parlamentu Europejskiego? ......................../0-1
20. Podział mandatów do Parlamentu Europejskiego jest proporcjonalny do................................... ......................................../0-1
21. Co zniósł Układ z Schengen? ......................................../0-1
22. Ile państw i jakie wstąpiły do UE 1 V 2004 roku? ......................................../0-5
23. Jaka jest najwyższa wartość nominalna banknotu euro? ......................................../0-1
24. Podaj datę powstania Unii Europejskiej? ......................................../0-1
25. Które z państw UE nie przyjęły euro? ......................................../0-3

Zadanie II.
Przyporządkuj nazwy państw do ich symboli.

I
Austria
Belgia
Dania
Włochy
D A B E DK

/0-4
Zadanie III. Krzyżówka

Aby odczytać hasło, w ponumerowane pola wpisz nazwy państw, których stolicami są:

1. LIZBONA, 2. RYGA, 3. LA VALETTE, 4. WIEDEŃ, 5. LONDYN, 6. PARYŻ, 7. LUBLANA, 8. LUKSEMBURG, 9. BERLIN, 10. MADRYT, 11. WILNO.


Autor: mgr Andrzej Hałoń, nauczyciel historii S.P. w Tyczynie

/0-5,5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.