X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14393
Przesłano:

Scenariusz I Komunii świętej

Scenariusz Uroczystości I Komunii św. Szkoła Podstawowa w Przedmościu.

Błogosławieństwo dzieci pierwszokomunijnych przez Ojca i Matkę.
(Przed Kościołem)

Dla dziewczynki:

„Błogosław Ojcze, Błogosław Matko – dłońmi swoimi. Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi”.

Dla chłopca:

„Na świętą chwilę, w radości, czy w udręce – niech błogosławią nam rodziców ręce”.

Następnie:

1. Pokropienie wodą święconą.
2. Wejście do kościoła.
3. „Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych”.
4. Zapalenie świec od Paschału.
5. Śpiew hymnu „Chwała na Wysokości”.
6. Liturgia słowa.
7. Modlitwa wiernych.
8. Przygotowanie darów ofiarnych.
9. Liturgia eucharystyczna.
10. Oratio Post Communio.
11. Przemówienie, podziękowania.
12. Końcowe błogosławieństwo, procesja wokół kościoła.

Liturgia słowa ( 2x czytania i psalm responsoryjny)

Pierwsze czytanie:

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian :

Bracia:

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.
Podobnie po wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”.

Oto słowo Boże...

Psalm responsoryjny:

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1. Pan jest moim pasterzem,
Niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć,
Na zielonych pastwiskach.

Ref. Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

2. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
Orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach,
Przez wzgląd na swoją chwałę.

Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

drugie czytanie:

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

Bracia:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże...

Aklamacja Alleluja:

Alleluja, Alleluja, Alleluja....

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Alleluja, Alleluja, Alleluja....

Modlitwa powszechna (wiernych)

1. Módlmy się, za Kościół święty, aby zawsze stał na straży czystej wiary, nadziei i miłości.
2. Módlmy się, za naszych rodziców, aby dobry Bóg im błogosławił w codziennej pracy zawodowej i obdarzał ich zdrowiem i miłością.
3. Módlmy się, za naszych rodziców chrzestnych, aby prowadzili nas ku dobru, prawdzie i chrześcijańskiej miłości.
4. Módlmy się, za nasze rodzeństwo – za naszych braci i za nasze siostry, aby dobry Bóg dodawał im mądrości i wiary w codziennym życiu.
5. Módlmy się, za księdza proboszcza, nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas, czym jest dobro, prawda, miłość i wiara, aby Pan Jezus im błogosławił.
6. Módlmy się, za wszystkie dzieci, które w miesiącu maju przyjmą pierwszy raz Komunię święta, aby ich serca były gotowe na spotkanie z Panem Jezusem.
7. Módlmy się, za nas samych, którzy uczestniczymy w Uroczystości pierwszej Komunii świętej, abyśmy otworzyli nasze serca na Pana Boga, który pragnie zamieszkać w każdym z nas.

Dary ofiarne:

(do ołtarza przynosimy)

• Kielich
• Puszka z komunikantami
• Ampułki z wodą i winem
• Chleb i winogrona– jako symbol eucharystii
• Bukiet kwiatów – jako symbol życia i radości

Obrzędy Eucharystyczne i końcowe:
• Obrzęd Komunii Świętej – (dzieci + rodzice)
• Przemówienie, Podziękowanie – (chłopiec +dziewczynka).
• Końcowe błogosławieństwo kapłana.
• Procesja wokół kościoła (ministranci + krzyż).
• Zakończenie – rozesłanie.
Popołudniu:
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja.
• Litania Loretańska do NMP,
• Zapalenie świeć od Paschału, „Pod Twoją Obronę”.
• Błogosławieństwo Najświętszym sakramentem,
• Pobłogosławienie „obrazków” – pamiątek pierwszokomunijnych, rozdanie przez ks. proboszcza.
• Zakończenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.