X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14371
Przesłano:

Program wymiany młodzieży szkolnej oparty na współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży

By zmotywować uczniów do nauki języka obcego – w tym wypadku języka niemieckiego, warto sięgnąć po nierutynowy środek, jakim jest wymiana szkolna młodzieży i choć wymaga ona zarówno od nauczycieli odpowiedzialnych za tę inicjatywę, jak i od samych uczniów ogromu pracy i zaangażowania, to rezultaty mogą być jedynie pozytywne, a samo przedsięwzięcie pozostaje w pamięci wszystkich uczestników przez długi czas.
Niniejszym przedstawiam kilka porad w postaci opisu etapów wymiany dla osób (nauczycieli), którzy byliby zainteresowani realizacją takiego przedsięwzięcia. Serdecznie zachęcam.

Cele ogólne:
Spotkanie dwóch szkół partnerskich (polsko – niemieckich) w celu nawiązania współpracy i realizacji ich zamierzeń w postaci wspólnego projektu.

Cele szczegółowe:
1. Zdobycie nowych znajomości i kontaktów młodzieży oraz opiekunów z zagranicą.
2. Budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, mentalnością, sposobem bycia.
3. Możliwość realizacji nierutynowych zajęć poza murami szkoły
4. Wykorzystanie uczonego języka obcego w praktyce i życiu codziennym.
5. Konfrontacja ze stereotypami i uprzedzeniami oraz ich niwelacja.
6. Nabywanie umiejętności pracy w zróżnicowanej kulturowo i językowo grupie przy realizacji wspólnego projektu.
7.Możliwość obejrzenia i zwiedzenia nieznanych zakątków kraju języka docelowego.
8. Udział w zorganizowanych atrakcjach dotyczących czasu wolnego.
9. Włączanie dyrekcji szkoły, innych nauczycieli oraz rodziców w organizację spotkania szkół partnerskich.

Etap I:
Znalezienie odpowiedniej szkoły partnerskiej.

Na typ etapie należałoby przedsięwziąć następujące kroki:
1. Uzmysłowić sobie cel nadrzędny pożądanego spotkania szkoły lub szkół partnerskich.
2. Określić rodzaj tego spotkania (czy jest to wymiana szkolna, pozaszkolna, wymiana trójstronna, indywidualna, praktyki w kraju sąsiada itp.) - W tym programie będzie mowa o programie wymiany szkolnej dwustronnej.
3. Zdefiniowanie grupy docelowej i ram czasowych.
4. Szukanie partnera wymiany poprzez np. wpis szkoły na internetowej giełdzie kontaktów Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
5. Nawiązanie kontaktu z koordynatorami wymiany ze szkoły partnerskiej oraz przekonanie dyrekcji szkół o zaletach danego spotkania/spotkań.

Etap II:
Określenie wspólnych celów i priorytetów wymiany, tematyki projektu oraz sposobem realizacji obopólnych zamierzeń.

W typ punkcie istnieje potrzeba zastanowienia się osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wymiany,
1. co chcielibyśmy poprzez dane spotkanie osiągnąć,
nad terminarzem spotkania/spotkań,
2. liczbą osób biorących w niej udział,
3. tematem i sposobem realizacji projektu przewidzianego w ramach wymiany,
4. możliwościami pozyskania funduszy na tę inicjatywę,
5. możliwościami organizacyjnymi i logistycznymi obu szkół.

Etap III:
Skonstruowanie wspólnego wniosku dotyczącego wymiany szkolnej do Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz programu (zarysu organizacyjnego) spotkania w celu uzyskania dotacji do kosztów podróży i organizacji samej wymiany.

Etap IV:
Dobranie odpowiednich uczniów – partnerów wymiany oraz próba nawiązania kontaktów poprzez np. tzw. „listy gończe”- „Steckbriefe”, czy „rozmowę” za pośrednictwem dostępnych internetowych portali społecznościowych w celu chociażby pobieżnego zapoznania się uczniów.

Etap V:
Realizacja programu wymiany w jednej ze szkół partnerskich, obejmująca m.in.:

1. Obserwację zajęć szkolnych i aktywny w nich udział,
2. Udział w wycieczkach krajoznawczych,
3. Poznawanie miasta partnerskiego (zwiedzanie połączone z nabywaniem wiedzy o danej miejscowości),
4. Udział w zorganizowanych atrakcjach dotyczących czasu wolnego,
5. Noclegi i pobyt w domach partnerów wymiany,
6. Przeprowadzenie pierwszej części zamierzonego projektu wymiany.

Etap VI:
Ewaluacja pierwszej części spotkania podczas jego trwania lub po zakończeniu poprzez np. ankiety i zebranie opinii wśród młodzieży uczestniczącej w wymianie. Wysłanie sprawozdania do PNWM z realizacji pierwszej części wymiany.

Etap VII:
Pozyskanie funduszy na drugą część wymiany, poprzez m.in. złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie na przeprowadzenie programu wymiany do PNWM.

Etap VIII:
Realizacja programu wymiany w drugiej szkole partnerskiej połączona z finalizacją i podsumowaniem projektu – prezentacją niniejszego oraz dokonanie ewaluacji całego przedsięwzięcia.

Etap IX:
Przekazanie sprawozdania końcowego obu stron z realizacji wymiany do PNWM.

Etap X:
Określenie warunków ewentualnej kontynuacji partnerstwa obu szkół.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.