X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14228
Przesłano:

Szkolna interwencja profilaktyczna i jej elementy

Szkolna interwencja profilaktyczna oparta jest na ścisłej współpracy z rodzicami. Zadaniem pedagoga szkolnego prowadzącego interwencję, jest udzielenie wsparcia przede wszystkim rodzicom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Wsparcie ze strony przedstawicieli szkoły polega na udzieleniu odpowiednich informacji i zaproponowaniu konkretnej procedury postępowania, która powinna odbyć się w atmosferze przyjaznej i sprzyjającej dla ucznia.

ELEMENTY INTERWENCJI

Składa się ona z czterech elementów do których zaliczamy:

1.DIAGNOZA-diagnozy dokonuje pedagog szkolny wraz z wychowawcą. Ustala zaistniałe trudności wychowawcze i dobiera działania odpowiednie do indywidualnej sytuacji ucznia.


2.ROZMOWA INFORMACYJNO-WSPIERAJĄCA-w czasie tej rozmowy uczeń wraz z rodzicami poinformowani zostają o dalszym postępowaniu wobec ucznia, oraz dalszych krokach ze strony szkoły, gdyby nadal utrzymywały się sytuacje problemowe czy konfliktowe.

3.KONTRAKT-pedagog wraz z wychowawcą oraz rodzicami ucznia sporządza kontrakt. Przedstawiony on jest dziecku w formie pisemnej wobec którego uczeń jest zobowiązany do jego przestrzegania.Uczeń ma jeszcze możliwość zmienienia go przed jego podpisaniem.
Kontrakt na pewno powinien zawierać:
a)zasady zachowania w domu i w szkole,
b)uczeń jest zobowiązany do zmiany zachowania problemowego,
c)konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem wcześniej ustalonych zasad.
KONTRAKT również musi mieć określone reguły:
a)uczeń musi wiedzieć jakie kary mu grożą w przypadku, gdy nadal będzie zachowywał się agresywnie,
b)zasady ustalone w kontrakcie powinny być znane wszystkim nauczycielom, którzy mogą byż żródłem informacji o zmianach zachowania sprawcy.W uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z jawności konraktu.

4.MONITOROWANIE-polega na realizowaniu ustaleń zawartych w kontrakcie. Celem monitorowania jest wspieranie pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia. Wymaga ono stałej wymiany informacji między szkołą, a domem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.