X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14122
Przesłano:

Program pracy redakcji szkolnej gazetki

PLAN PRACY KOŁA REDAKCYJNEGO

SZKOLNEJ GAZETKI „WRZAWA”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 WE WROCŁAWIU

W roku szkolnym 2011/2012


Opracowała Anna Seredyńska

I. Cele dydaktyczno-wychowawcze:

- rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów,
- praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności
dziennikarskich przy redagowaniu gazetki szkolnej,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, słownictwa i zakresu pojęć,
- poznanie różnych gatunków form pracy dziennikarskiej,
- poznanie różnych gatunków dziennikarskich – wywiad, recenzja, sonda,
artykuł, reportaż, fotoreportaż,
- rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych
informacji,
- wdrażanie do łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
odnajdywanie swojego miejsca w grupie, podkreślanie swojej wartości,
poszanowanie poglądów innych, rozwiązywania problemów, ogólne
- przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłości.
- doskonalenie umiejętności pracy z komputerem, programem edytorskim Publisher,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się skanerem, kserokopiarką.

II. Sposoby osiągania celów:
- poszukująca,
- burza mózgów,
- giełda pomysłów,
- wywiad,
- dyskusja,
- praca z tekstem.

III. Formy wypowiedzi:
- notatka prasowa (informacje o szkolnych imprezach, wycieczkach itp.),
- wywiad,
- zawiadomienie o wydarzeniu w szkole, zaproszenie na ciekawą imprezę
szkolną,
- ankieta,
- sonda z komentarzem,
- artykuł prasowy,
- próby dyskusji na łamach gazety.

VI. Formy pracy:
- poznawanie gatunków dziennikarskich takich jak: wywiad, recenzja,
sonda, artykuł,
- wspólna praca nad danym gatunkiem,
- samodzielne przygotowanie wypowiedzi w określonym gatunku,
- dyskusja nad tekstem,
- indywidualne i zespołowe przygotowywanie potrzebnych materiałów,
- redagowanie tekstów i korekta gazetki szkolnej,
- praca nad szatą graficzną gazetki, wykorzystanie komputera,
- współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem, pielęgniarką,
biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowskim,
- drukowanie, kserowanie, składanie gazetki.

VII. Działy gazetki:
- od redakcji,
- artykuł wiodący,
- fotoreportaż,
- galeria fotografii,
- reportaż,
- ogłoszenie,
- kącik kulinarny,
- wywiad z............
- poetycko,
- nasze sprawy,
- krzyżówka, rebus,
- kącik angielski

VIII. Tematyka spotkań:

1. Spotkanie organizacyjne:
- opracowanie i omówienie planu pracy,
- ustalenie tematyki,
- przydzielenie obowiązków poszczególnym uczniom,
- ustalenie terminów spotkań.

2. Tworzenie i wydawanie gazetki:
- ustalenie stałych działów,
- przydział zadań.

3. Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki:
- przydział zadań do wspólnego opracowania,
- przydział zadań indywidualnych,
- planowanie i redagowanie kolejnych numerów:
- opracowanie formuły,
- planowanie bieżącego numeru,
- redagowanie artykułów zgodnie z zasadami:
- pisanie; krótko, zwięźle, zrozumiale,
- unikanie banału,
- autokorekta,
- oddzielanie fakty od komentarza,
- zasady przeprowadzania wywiadów
- praca nad tekstem przed oddaniem do druku,
- drukowanie, kserowanie i kolportaż,

4. Posługiwanie się terminologią dziennikarską:
- rodzaje czasopism i gazet,
- formy wypowiedzi prasowej: artykuł prasowy, notatka prasowa, sprawozdanie,
wywiad, reklama,
- pojęcia: czołówka, kolumna, itp.

5. Artykuł prasowy i jego przygotowanie:
- selekcja materiału,
- rzetelność informacji,
- obiektywizm prasowy,
- stosowanie środków składniowych.
6. Przygotowanie sprawozdania:
- cechy i rodzaje sprawozdań,
- charakterystyka sprawozdań prasowych,
- ujęcie lakoniczne, eksponujące najważniejsze fakty jako wyróżnik tej formy wypowiedzi.

7. Znaczenie tytułu:
- tytuł jako zapowiedź ogólnej tematyki,
- określenie adresata,

8. Sprawozdanie jako forma wypowiedzi:
- cechy sprawozdania,
- rodzaje sprawozdań,
- sprawozdania w prasie,
- samodzielne próby redakcyjne,

9. Wywiad jako forma wypowiedzi:
- zasady przeprowadzania wywiadu,
- kultura słowa,
- samodzielne próby redakcyjne,

IX. Karty pracy Koła
- Karta pracy gazetki
- Instrukcja do projektu

X. Ewaluacja: karty ewaluacji
- Oceniamy współpracę
- Karta ewaluacji gazetki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.