X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14120
Przesłano:
Dział: Języki obce

Piszemy biografię George'a Adamsona - utrwalenie użycia czasu Past Simple- Scenariusz lekcji z języka angielskiego dla klasy I LO, poziom języka: podstawowy

Scenariusz lekcji z języka angielskiego dla klasy I LO, poziom języka: podstawowy
Temat: Piszemy biografię George'a Adamsona - utrwalenie użycia czasu Past Simple
Cel ogólny: uczeń tworzy prosty tekst biograficzny i poprawnie stosuje czas Past Simple
Cele szczegółowe:
- uczeń tworzy proste zdania w czasie Past Simple
-uczeń stosuje spójniki but, when, and, because, also
-uczeń zna zasady tworzenia biografii
-uczeń pamięta kilka wyrażeń związanych z ochroną przyrody
- uczeń zna postać George'a Adamsona, wielkiego miłośnika przyrody
- uczeń jest wrażliwy na los dzikich zwierząt
Materiały: zdjęcie George'a Adamsona w towarzystwie lwów wydrukowane z Internetu, kartki z podstawowymi faktami z życia George'a Adamsona (1 na parę), słowniki angielsko-polskie
Formy pracy: praca w parach, praca z całą klasą
Metody nauczania: pogadanka, ćwiczenia praktyczne

Przebieg lekcji
1. Nauczyciel pokazuje uczniom fotografie George'a Adamsona śpiącego w towarzystwie oswojonych lwów (dostępne w Internecie) i zadaje pytania: Who is this man? Do you know the person in the picture?
Where is he? What's his job? Do you think that his life is interesting?

2. Nauczyciel zapisuje temat i zapoznaje uczniów z celami lekcji.

3. Nauczyciel pyta uczniów czy kiedykolwiek czytali czyjąś biografię, gdzie można znaleźć biografie, jakie informacje umieszcza się w biografii, o czym należy pamiętać pisząc biografię, jakiego czasu najczęściej używa się pisząc biografię osoby nieżyjącej. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad tworzenia czasu Past Simple.

4. Nauczyciel dobiera uczniów w pary i rozdaje uczniom kartki z faktami z życia George'a Adamsona oraz słowniki. Uczniowie szukają w słownikach znaczenia wszystkich nowych słów i zapisują je w zeszycie (5-7 minut). Nauczyciel monitoruje prace uczniów i na koniec prosi ich o wyjaśnienie znaczenia słów: boarding school, poachers, warden, cub, tame, protect, game, lioness.

Fakty z życia George'a Adamsona
3.02.1906 - born, India (British colony) mother - Kathrine - English father - Harry - Irish
brother - younger -Terry boarding school, England
1924, 18 years old, first visit to Kenya (East Africa), work on his father's coffee plantation
1938, 32 years old, become a warden in Kenya's Game Department
1944, meet / marry Joy (painter, writer), no children
1956, February, kill aggressive lioness, find three little cubs, take the cubs home, feed the cubs, the cubs grow, give two bigger cubs to zoo, keep the smallest, call her Elsa
1959, start teaching Elsa to hunt, want Elsa to return to the wild
1960, Joy write the book about Elsa, Born Free, book become bestseller
1961, give up his job, look after tame lions, teach them life in the wild
1968, write first book, A Lifetime with Lions
1970, leave Joy, start national reserve for lions in Kora, Kenya
1986, publish second book, autobiography, My Pride and Joy
20.08.1989, die, (poachers attack tourist,George want to help tourists, poachers kill George)
wildlife conservationist, great lover of lions, local people call him 'the Father of Lions', introduce many tame lions into the wild, not like fame, live simple life, fight poachers, protect wild animals

5. Uczniowie w parach tworzą i zapisują na kartkach biografię George'a Adamsona (15-20 minut). Nauczyciel monitoruje stale prace uczniów, zwracając szczególną uwagę na użycie przyimków, tworzenie zdań złożonych, użycie spójników, zapisywanie dat, obecność podmiotu w zdaniach i odpowiedni czas.

6. Nauczyciel prosi chętne osoby o odczytanie stworzonych biografii i ocenia ich prace.

7. Nauczyciel podaje prace domową: wyszukać w internecie jak najwięcej ciekawostek i faktów z życia George'a Adamsona (w języku polskim) i przygotować się do ich krótkiej prezentacji w klasie oraz napisać krótka opinię (2-3 zdania) na temat jego życia w języku angielskim.

8. Nauczyciel prosi uczniów o podanie kilku nowych słów, jakie zapamiętali z dzisiejszej lekcji. Zadaje także pytania: Did George Adamson have an interesting life? Was he a hero, in your opinion? Why?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.