X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14116
Przesłano:

Konspekt pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "I ty możesz zostać św. Mikołajem"

Konspekt do pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Walicka - Chmiel

Miejsce: świetlica na oddziale dziennym psychiatrii dla dzieci i młodzieży

Czas: 45 minut
Temat: „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

CELE TERAPEUTYCZNE:
• dbanie o przyjazną i bezpieczną atmosferę w grupie
- wychowanek nawiązuje kontakt z nauczycielem oraz z rówieśnikami poprzez wypowiedzi słowne
- wychowanek swobodnie wypowiada się na dany temat oraz cierpliwie czeka na swoją kolej.
• odreagowanie napięć psychofizycznych
- wychowanek odreagowuje napięcie psychofizyczne dzięki zabawie „Klaskanie”
• wzmacnianie motywacji do pracy
- wychowanek wzmacnia swoja motywację do pracy poprzez odczuwanie sukcesu z wykonywanych zadań.

CELE ZAJĘĆ; przewidywane efekty
Wychowanek:
• poszerzanie wiedzy na temat osoby św. Mikołaja
- zna historię życia św. Mikołaja
- potrafi wymienić cechy charakteru św. Mikołaja
- wie, jak wygląda obecne miejsce, w którym urodził się i żył św. Mikołaj
• uwidacznianie w uczniach ich dobrych cech, kształtowanie samooceny
- potrafi wskazać swoje pozytywne cechy charakteru
- wzmacnia swoją samoocenę
• kształtowanie umiejętności obdarowywania innych dobrymi uczynkami
- podaje przykłady prezentów, będących ich własnymi uczynkami wobec innych
- zapisuje swoje pomysły na prezent dla wybranej przez siebie osoby.
• wdrażanie do komunikowania się z innymi
- potrafi poprawnie formułować komunikaty w stosunku do rówieśników i nauczyciela
• kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi
- pobudza mózg do efektywnej pracy poprzez ćwiczenie integracyjne

CELE WYCHOWAWCZE:
• rozwijanie umiejętności pomocy innym
• kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec innych
• uświadamianie uczniom ich mocnych stron i osobistych wartości
• wdrażanie do czerpania przykładu od ludzi będących pozytywnymi autorytetami
• kształtowanie umiejętności wyrażania i okazywania uczuć

Treści wychowawcze z programu wychowawczego szkoły:
- poprawa samopoczucia
- rola wzorców osobowych w kształtowaniu właściwych postaw
- praca nad sobą
- mój stosunek do innych ludzi
- nauka gestów miłości
- poznaj samego siebie: dobre cechy charakteru
- rozwijaj się i pielęgnuj w sobie: godność, zdolność przyjaźni i miłości

Treści profilaktyczne z programu profilaktycznego szkoły:
- uczenie akceptacji i tolerancji wobec siebie i innych
- rozpoznanie swoich mocnych stron
- kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie
- kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami

METODY wg Okonia
• Podające: pogadanka, praca z tekstem, pokaz
• Ćwiczebne: „Quiz wiedzy o św. Mikołaju”, „Mój prezent dla...”
• Samodzielnego dochodzenia do wiedzy:, „Burza mózgów”, „Krzyżówka moich dobrych cech”,
• Waloryzacyjne: m. ekspresyjna: zabawa integracyjna „Klaskanie”
FORMY PRACY:
- zbiorowa jednolita głośna
- indywidualna jednolita cicha
- indywidualna jednolita głośna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kartki, flamastry, napis z tematem zajęć, teksty z historią życia św. Mikołaja (zał. 1), ilustracje z miejsca życia świętego (zał. 2), „Quiz wiedzy o św. Mikołaju” (zał. 3), sylwetka św. Mikołaja, strzałki, karton z napisem „Nasze pomysły na prezent”, kartoniki w kształcie prezentów, małe prezenciki z dobrymi słowami (zał. nr 4).


TOK ZAJĘĆ

Faza wstępna

1. Czynności organizacyjno - porządkowe:
- Powitanie uczniów przez nauczyciela.
- Zabawa integracyjna „Klaskanie”. Nauczyciel informuje uczniów na czym polega zabawa: Każdy z uczniów po kolei w kręgu klaszcze jeden raz. Kierunek klaskania powinien być zgodny z ruchem wskazówek zegara. Każdy może zmienić kierunek klaskania klaszcząc dwa razy. W zabawie liczy się koncentracja uwagi, gdyż osoba, która pomyli się w klaskaniu staje w roli czujnego obserwatora. Wygrywają osoby, które jako ostatnie pozostaną przy roli graczy.

Faza zasadnicza

2. „Koło fortuny” - wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel przedstawia uczniom puste hasło, będące tematem lekcji. Zadaniem uczniów będzie odgadnięcie hasła poprzez pojedyncze podawanie przez uczniów liter, które zostaną wpisane w puste pola przez nauczyciela. Następnie nauczyciel prowadzi krótką pogadankę dotyczącą tematu lekcji.
3. Historia św. Mikołaja (zał. nr 1) – praca z tekstem. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi tekst i prosi jednego ucznia o głośne odczytanie.
4. Pokaz ilustracji z miejsc życia św. Mikołaja (zał. nr 2). Nauczyciel pokazuje ilustracje uczniom zwracając uwagę na krajobraz.
5. Quiz wiedzy o św. Mikołaju (zał. nr 3). Nauczyciel prosi, aby każdy z uczniów po kolei wylosował z pudełka po jednym pytaniu, a następnie na nie odpowiedział.
6. „Burza mózgów n/t „Cechy charakteryzujące św. Mikołaja”. Nauczyciel rozdaje uczniom strzałki i prosi, aby wypisali na nich cechy charakteru św. Mikołaja,
a następnie przykleili je do sylwetki świętego.
7. „Krzyżówka moich dobrych cech”. Nauczyciel rozdając uczniom czyste kartki zwraca się do uczniów: Z pewnością podobne cechy może odkryć każdy z nas w sobie. Zastanówcie się nad nimi i wpiszcie je w swoje imię tworząc krzyżówkę.
8. Sposoby obdarowywania się prezentami – burza mózgów. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Czy my możemy stać się Mikołajami? W jaki sposób? – zapisywanie pomysłów na kartonie z napisem „Nasze pomysły na prezent”.
9. „Mój prezent dla...”. Nauczyciel zwraca się do uczniów: Pomyślcie teraz o osobie, której chcielibyście sprawić radość, obdarowując ją czymś miłym. Następnie zapiszcie jej imię na przykładowym prezencie, a pod spodem swoje pomysły na podarunek dla niej (dobre słowo, pomoc w zakupach, sprzątaniu, życzliwość, posłuszeństwo, pomoc
w nauce itp.)

Faza końcowa

10. Podziękowanie uczniom, za aktywny udział w zajęciach.
11. Rozdanie uczniom przez nauczyciela prezencików z dobrymi myślami (zał. nr 4)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.