X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14088
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji j. angielskiego dla kl. III: Lions eat meat. (Lwy jedzą mięso)

IWONA ZALEWSKA – LECH

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego
przeprowadzonej dn. 10. 01. 2011 r. w klasie III b.


1. Temat: Lions eat meat. Lwy jedzą mięso .

2. Cel ogólny:

- uczeń mówi, czyta, pisze i słucha o zwierzętach oraz ich pożywieniu.

3. Cele szczegółowe:
- Uczeń utrwala oraz stosuje w nowym kontekście nazwy odczuć (sad, happy, thirsty, hungry, tired, worried, etc)
- rozpoznaje nazwy zwierząt wśród innych rzeczowników,
- zapisuje nazwy zwierząt,
- nazywa pożywienie zwierząt
- przyporządkowuje obrazki do nazw pożywienia,
- rozumie i samodzielnie układa zdania na temat zwierząt i ich pożywienia (w tym zdania pytające
i przeczące),
- czyta ze zrozumieniem opis safari,
- potrafi zaznaczyć trasę przejazdu na mapie,
- odgaduje zagadki,
- poznaje zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej /prosty łańcuch pokarmowy/.

4. Metody:
- działania praktyczne, ćwiczenia,
- oglądowe – obserwacja,
- słowne (rozmowa, praca z obrazkiem),
- burza mózgów.
5. Formy pracy: jednostkowa, zbiorowa, w grupach.
6. Czas: 45 min.
7. Materiały: karty obrazkowe ze zwierzętami i ich pożywieniem, karton z wyciętym otworem, karty pracy z wesołym miasteczkiem (odczucia), karty pracy z safari, lista z rzeczownikami, podręcznik „English Adventure 3”, płyta i odtwarzacz CD, magnesy, papier, kredki.
8. Przewidywane problemy: Dzieci mogą nie mieć wystarczającego doświadczenia w pracy w grupach; wówczas należy przedłużyć czas przeznaczony na to zadanie, a skrócić ostatnią część lekcji przeznaczoną na zabawy utrwalające słownictwo.


9. Tok lekcji:
I. Faza wstępna.
- czynności organizacyjne,
- ćwiczenia utrwalające materiał z ostatniej lekcji: nazywanie odczuć przedstawionych na kartach obrazkowych, wspólne wykonanie piosenki pt. „I’m so happy”, rozmowa o odczuciach wymienionych w piosence,
- odgadywanie i nazywanie odczuć prezentowanych przez uczniów, wypełnianie kart pracy (załącznik nr 1 - z wesołym miasteczkiem), odgadnięcie hasła.
- nawiązanie tematu bieżącej lekcji i wyjaśnienie celu zajęć ( Mówimy o zwierzętach i ich pożywieniu).
II. Faza właściwa.

- przypomnienie nazw zwierząt: ćwiczenie z użyciem kart obrazkowych i kartonu z otworem, zabawa „Pajacyk”: nauczyciel odczytuje listę rzeczowników; uczniowie stojący w luźnej grupie, słysząc nazwę zwierzątka wykonują „pajacyka”,

- ćwiczenie pisowni nazw zwierząt: uczniowie dokańczają zapisane przez nauczyciela na tablicy wyrazy,
- nazywanie pożywienia zwierząt (burza mózgów): nauczyciel zapisuje wybrane propozycje uczniów na tablicy, uczniowie dopasowują karty obrazkowe do podanych wyrazów,
- prezentacja zdań pytających, przeczących i oznajmujących na temat zwierząt i ich pożywienia,
- praca w grupach 4 – 5 osobowych: uczniowie w ciągu 2,5 min. układają i zapisują zdania o zwierzętach i ich pożywieniu, na wzór tych , które zaprezentował nauczyciel. Każdy uczeń zapisuje przynajmniej jedno zdanie. Grupa, która utworzy najwięcej poprawnych zdań otrzyma oceny bardzo dobre za pracę na lekcji, inni plusy lub minusy. (Nauczyciel sprawdza zadanie w czasie, gdy uczniowie wykonują samodzielnie następne zadanie.)
- prezentacja karty pracy o safari (załącznik nr 2),
- uczniowie samodzielnie czytają opis, rysują trasę przejazdu, ustalają docelową wioskę. Następnie wybierają inną wioskę, rysują trasę przejazdu i wymieniają spotkane zwierzęta,
- wspólne sprawdzenie pierwszej trasy,
III. Faza końcowa.
- zebranie kart do sprawdzenia części pisemnej,
- rozwiązanie konkursu, ocena pracy w grupach, podanie przykładów poprawnych zdań.
- wyjaśnienie i zapisanie pracy domowej.
- zabawy utrwalające poznane słownictwo (np. Four In a Row, „Wojna”, Is it a/an...?- zgadywanka.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.