X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13906
Przesłano:

Scenariusz spotkania z rodzicami. Spotkanie o charakterze organizacyjno - informacyjnym z pracą warsztatową

Scenariusz spotkania z rodzicami
Spotkanie o charakterze organizacyjno- informacyjnym z pracą warsztatową
22.11.2011r

Opracowały: Patrycja Rzepka, Iwona Reczuch

CEL:
- wzajemne poznanie się – integracja zespołu rodziców i nauczycieli;
- próba włączenia rodziców do czynnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;


CZAS TRWANIA : 60 minut

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: długopisy, arkusz szarego papieru, projektor do wyświetlenia prezentacji multimedialnej, lista obecności, zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych.

PRZEBIEG SPOTKANIA :

1. Powitanie rodziców.
2. Wpisanie się rodziców na listę obecności, podpisywanie zgody na wycieczki, lekcję religii, na opłaty za rytmikę , artykuły papiernicze, badania psychologiczno-pedagogiczne. Podanie swoich adresów e-mail.
3. Zabawa integracyjna z piłką- osoba, która dostaje piłkę przedstawia się i mówi coś o sobie, podaje piłkę dalej.
4. Wizytówka dziecka – do każdej litery z imienia dziecka dopisujemy przymiotnik , który określa dziecko.
5. Podanie informacji dot. pracy przedszkola:
- ramowy rozkład dnia,
- program wychowanie przedszkolnego „Ku dziecku”,
- cele wychowanie przedszkolnego wg podstawy programowej,
- koncepcje pracy przedszkola,
- zajęcia dodatkowe.
6. Zadania przedszkola – teoria oraz praca w 3 grupach. Rodzice wypisują na arkuszu szarego papieru swoje oczekiwania wobec nauczycieli oraz przedszkola.
7. Przedstawienie norm rozwojowych 3-latka
- rozwój społeczny i emocjonalny,
- rozwój fizyczny i motoryczny,
- rozwój intelektualny,
8. Rozdanie arkuszy obserwacji dla rodziców- prośba o wypełnienie .
9. Omówienie arkusza obserwacji dziecka 3-4 letniego wg którego przeprowadzona jest obserwacja dziecka w przedszkolu.
10. Przedstawienie harmonogramu uroczystości przedszkolnych.
11. Zaproszenie do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
12. Sprawy różne : przypomnienie, że dziecko chore powinno zostać w domu, podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w organizacji Święta Pieczonego Ziemniaka, wpłaty na Radę Rodziców.
13. Sprawy organizacyjne dot. Pasowanie na Przedszkolaka , nauka piosenki „Słoneczko uśmiechnij się”.
14. Rozdanie anonimowych ankiet ewaluacyjnych . Podziękowanie za spotkanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.