X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 139
Przesłano:

Konspekt lekcji języka angielskiego o ochronie środowiska. Save our environment. Ochrona środowiska

Nauczyciel: mgr Sylwia Urban
Przedmiot: język angielski
Klasa: V szkoły podstawowej
Temat: Save our environment. Ochrona środowiska

CELE LEKCJI
Cel ogólny: rozszerzenie słownictwa
Cele szczegółowe w zakresie wiadomości:
uczeń zna podstawowe słownictwo
uczeń zna znaczenie, użycie i szyk zdań z czasownikami modalnymi ‘should’ i ‘mustn’t’

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności:

Poziom podstawowy:
uczeń rozumie tekst korzystając ze słownika
uczeń poprawnie rozwiązuje zadania na rozumienie tekstu czytanego typu ‘true or false’
uczeń potrafi podzielić wyrazy na grupy korzystając ze słownika

Poziom ponadpodstawowy:
uczeń rozumie tekst bez pomocy słownika
uczeń tworzy poprawne gramatycznie zdania z czasownikami modalnymi ‘should’ i ‘mustn’t’
uczeń odpowiada pełnym zdaniem na pytania dotyczące tekstu

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne:
sprawdzenie obecności
podzielenie klasy na trzy- lub czteroosobowe grupy

2. Wprowadzenie do tematu zajęć:
krótka rozmowa o ochronie środowiska
przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z omawianym tematem np.: the environment, save, pollution itp.

3. Rozdanie kartek ze słownictwem i objaśnienie pierwszego zadania:
Zadaniem każdej z grup jest zapoznanie się z podanym słownictwem i podzielenie wyrazów na grupy - uczniowie „sprzątają" park i „wyrzucają" zalegające w nim śmieci do odpowiednich kontenerów. Ćwiczenie ma na celu rozszerzenie słownictwa. Uczniowie mogą korzystać ze słownika. Po upływie 5-10 min. poszczególne grupy odczytują co znalazło się w danym kontenerze.

4. Rozdanie kopii tekstu i objaśnienie drugiego i trzeciego zadania:
W zadaniu drugim każda z grup zapoznaje się z treścią tekstu i rozwiązuje zadania na rozumienie tekstu czytanego ( ‘true or false’). Po około 15 minutach uczniowie podają prawidłowe odpowiedzi.
W zadaniu trzecim grupy odpowiadają na pytania dotyczące treści tekstu. Odpowiedzi muszą być poprawne gramatycznie. Po około 10 minutach grupy odczytują prawidłowe odpowiedzi.

5. Objaśnienie czwartego zadania.
Ćwiczenie na zdania z czasownikami modalnymi ‘should’ i ‘mustn’t’
Zadaniem każdej z grup jest wymyślenie trzech zdań z każdym z podanych czasowników modalnych na temat tego co należy, a czego nie wolno robić, aby chronić nasze środowisko. Po około 10 minutach każda z grup czyta swoje zdania i zapisuje je na tablicy. Następnie cała klasa decyduje, które z rad są najtrafniejsze.

6. Omówienie pracy domowej.

FORMY PRACY: praca w grupach

POMOCE DYDAKTYCZNE:
kserokopie tekstu, kserokopie zadań, tablica, słowniki

Przewidywane problemy:
część uczniów może nie brać czynnego udziału w lekcji zbytnio polegając na swoich bardziej aktywnych kolegach z grupy dlatego nauczyciel musi na bieżąco kontrolować pracę każdej z grup
problemy z tworzeniem poprawnych gramatycznie zdań
problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu

ZADANIA DO PRZEPROWADZENIA NA LEKCJI:

ZADANIE 1
Clean the park!
plastic bottles, benches, old newspapers, daisies, broken plastic toys, glass bottles, grass, cardboard packages, plastic bags, broken glasses, waste bins, jars, paper handkerchiefs

Spójrz na powyższe słówka i zdecyduj, które z tych rzeczy należałoby sprzątnąć z parku, by móc spędzić w nim mile czas. Usunięte rzeczy "wyrzuć" do odpowiednich pojemników. Podziel słówka na cztery grupy:
things that should be in the park
waste paper container
waste glass container
waste plastic container

ZADANIE 2
Przeczytaj uważnie tekst:

People generally like spending their free time outdoors. Unfortunately pollution of the air and water makes it less enjoyable and healthy. Moreover, there is a lot of litter in parks, streets and forests. That’s why it is really important to keep our environment clean. It can help us to live a healthier life and have a good time outdoors in beautiful and clean places.
If you want to help to save the environment you should be environmentally friendly. For example, you should always sort your litter. Don’t forget to put waste cans, paper and plastic in special containers. It doesn’t take much time but it is very important for the environment because they can be recycled and used once more. It is also a good idea to buy products made of recycled paper, plastic or glass. They’re good, useful and environmentally friendly.
Moreover, you mustn’t drop litter in public places. When you go to a park or a forest put your litter in special containers or take it back home and throw away there. You should also take part in ‘Clean Up the World’ projects. It’s your very personal contribution to keep your city, town or village clean.

Zaznacz poniższe zdania jako prawdziwe (true) lub fałszywe (false)
1. Pollution of the air is good for our health.
2. You mustn’t sort litter.
3. There are special containers for waste paper, glass, and plastic.
4. You shouldn’t buy products made of recycled paper, glass or plastic.
5. Taking part in ‘Clean Up the World’ projects helps to keep the environment clean.

ZADANIE 3
Odpowiedz na poniższe pytania
1. Why can spending free time outdoors be less enjoyable?
2. Why is sorting litter important for the environment?
3. Is it important to take part in ‘Clean Up the World’ projects? Why/ why not?
4. What can you do to be environmentally friendly?

ZADANIE 4
Wymyśl po trzy zdania o tym co ludzie powinni, a czego nie wolno im robić, aby przyczynić się do ochrony środowiska

HOMEWORK
Napisz pięć zdań o tym co robisz, by chronić środowisko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.