X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1373
Przesłano:

Scenariusz zajęć "Pasłęk - tygiel kulturowy"

22.11.2007

Cele lekcji

Po zakończonych zajęciach uczeń:
· zna historię Pasłęka i zabytki architektury,
· rozumie rolę muzeum (Izby Historycznej) w przekazywaniu wiedzy historycznej,
· rozumie wpływ kultury przedstawicieli innych narodów (mniejszości narodowych) na obecny obraz „małej ojczyzny",
· rozumie potrzebę kształtowania postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur,
· zna mniejszości narodowe, które zamieszkiwały i zamieszkują na ziemi pasłęckiej,
· potrafi ocenić ponadczasową wartość ekspozycji muzealnej.

Umiejętności ponadprzedmiotowe
· efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie,
· rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
· poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się komputerami i metodami informatyki,
· prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi,
· rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.


Środki dydaktyczne

Karty pracy (pytania i symbolika nagrobków żydowskich), pisaki.

Metody i forma zajęć

wykład, pogadanka, dyskusja, rozmowa nauczająca, praca w grupach.


Czas trwania zajęć

4 godziny lekcyjne.


Przebieg lekcji

Wprowadzenie:

zapoznanie uczniów z celami i harmonogramem lekcji.

Rozwiniecie:

1. Zajęcia przy zamku krzyżackim w Pasłęku:
- zapoznanie z historią Pasłęka – wykład
- zwiedzanie Izby Historycznej – krótka pogadanka, po której uczniowie w grupach (3 - osobowych) wypełniają kartę pracy;

2. Wycieczka po starym mieście (zamek, ratusz, kościół św. Bartłomieja) – wykład

3. Cmentarz żydowski (kirkut) – rozmowa nauczająca (lub dyskusja) na temat historii cmentarza, losów ludności żydowskiej w regionie pasłęckim, ich religii, obyczajów, języka, sposobu liczenia lat i symboliki na macewach – uczniowie w grupach (3 - osobowych) wypełniają kartę pracy

4. Kościół św. Jerzego – symultaniczny kościół prawosławny i ewangelicki, ewenement na skalę europejską – krótka pogadanka, po której uczniowie w grupach wypełniają kartę pracy

5. Kościół greko-katolicki (św. Józefa) – rozmowa nauczająca na temat obrzędów religijnych kościoła unickiego.


Zakończenie:

Uczniowie odpowiadają na pytania:
- Jakie zabytki zwiedzaliśmy?
- Wymień mniejszości narodowe, których przedstawiciele zamieszkiwali lub mieszkają w Pasłęku.
- Który z nich jest związany z losami mniejszości holenderskiej w Pasłęku?
Wspólnie z uczniami zastanawiamy, jaki wpływ na postawy mieszkańców Pasłęka i okolic ma historia i mniejszości narodowe, które zamieszkiwały, bądź zamieszkują region pasłęcki.

Praca domowa.
Poszukajcie publikacji dotyczących historii Pasłęka i przygotujcie prezentację multimedialną na temat: Historia i zabytki architektury Pasłęka.


Przykładowa krata pracy

Pasłęk – tygiel kulturowy
Ćwiczenia w Izbie Historycznej – wykonywane pod kierunkiem nauczyciela
1. Kto był wystawcą dokumentu lokacyjnego Pasłęka z 1297 r.?
2. Jak nazywała w średniowieczu kraina, na terytorium której powstał Pasłęk?
3. Jak nazywano mieszkańców tej krainy w IX w.?
4. Skąd pochodzili budowniczowie sprowadzani przez mistrza krajowego Meinharda z Kwerfurtu do osuszania terenów ?
5. Jaki urzędnik zakonny miał swoją siedzibę w zamku od 1466 r?
6. Kiedy Polska utraciła prawa do Prus Książęcych (stały się suwerenne)?
7. Kiedy Żydzi uzyskali prawo osiedlania się na terytorium Prus?
8. Jaki obiekt znajdował się na Wzgórzu Wisielców podczas I wojny światowej?
9. Kiedy Pasłęk znalazł się w granicach Polski?


Zadania na cmentarzu:
1. Ustal daty umieszczone na macewach. Pamiętaj, że era żydowska rozpoczyna się od stworzenia świata 3761 r. p.n.e.

2. Odszukaj na macewach symbole i odczytaj ich znaczenia (podkreśl na karcie odnalezione symbole):

symbole zawodów:
- dłoń z gęsim piórem – kopista tekstów religijnych
- wąż Eskulap – lekarz

symbole śmierci - drzewo ze złamanym konarem, wąż zjadający własny ogon, zwiędłą róża

przymioty zmarłego:
- otwarte księgi – wiedza zmarłego
- korona (Tora) – pobożność, uczoność, znajomość dzieł religijnych
- ręka wrzucająca monetę do skarbonki, puszka, skarbonka –dobroczynność
- orły – miłość i odwaga

groby kobiece: świeczniki, świece


Ćwiczenia w kościele
1. Kościół pod wezwaniem św. Jerzego jest świątynią:
- katolików
- prawosławnych
- ewangelików
- grekokatolików

2. Zwróć uwagę na część środkową ołtarza, co jest jego tematem?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.