X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13672
Przesłano:

Analiza wiersza "Prośba o wyspy szczęśliwe" K. I. Gałczyńskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLKIEGO

Temat: Analiza wiersza „Prośba o wyspy szczęśliwe” K.I.Gałczyńskiego.

Cele:
- odkrycie i opisanie ukrytego sensu wiersza, odczytując znaczenie zastosowanych w nim środków poetyckich
- zredagowanie rzeczowej notatki dotyczącej wiersza
- uzasadnienie aktualności treści utworu
- dostrzeganie w utworze elementów utopii eskapistycznych

Formy pracy: indywidualna, grupowa
Metody: burza mózgów, rozmowa kierowana nauczyciela,
praktycznego działania, praca z tekstem, pogadanka
Środki dydaktyczne:
- Podręcznik „Przygoda z czytaniem”

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:
1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności na zajęciach.

Faza realizująca:
1. Przypomnienie tematyki ostatniej lekcji.
1. Odczytanie zadania domowego przez jednego z uczniów.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Swobodna rozmowa nauczyciela z uczniami na temat przeczytanego wiersza:
- Czy marzenie o „wyspach szczęśliwych” jest marzeniem wyłącznie poetów?
- Czy przywołana w wierszu miłość to, waszym zdaniem, wyłącznie uczucie łączące zakochanych? Jaki związek może łączyć podmiot i adresata wypowiedzi?
- Czy „wyspy szczęśliwe” z wiersza Gałczyńskiego można porównać z powieściowymi wyspami: Utopia lub Nipu?
- Nazwijcie rodzaje utopii występujące w wierszu i powieściach.
4. Zapisanie notatki z zeszycie.
5. Ukierunkowana dyskusja nauczyciela z uczniami na temat zagrożeń, jakie niosą: alkohol, narkotyki, pracoholizm, uzależnienie od komputera (Internetu), i in.

Faza podsumowująca:
1. Podsumowanie wiadomości i ustna ocena aktywności uczniów na zajęciach.
2. Zapisanie zadania domowego: Do wyboru:
a) Polecenie 6, str. 145 (podręcznik)
b) Moje „wyspy szczęśliwe” – tam wyruszam, gdy jest mi źle...
c) Te „wyspy szczęśliwe” – to niebezpieczna pułapka...


.................................... .......................................
(podpis obserwatora) (podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.