X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13593
Przesłano:

Pory roku w barwach - program edukacyjny dla klasy III

„PORY ROKU W BARWACH”.
PROGRAM EDUKACYJNY DLA KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 103 WE WROCŁAWIU
WROCŁAW 2011


SPIS TREŚCI
1.Wstęp
2.Dla kogo przewidziany jest program oraz założenia dydaktyczne i wychowawcze?
3.Cele ogólne i szczegółowe.
4.Metody i formy pracy wykorzystane przy realizacji programu.
5.Współpraca z rodzicami
6.Treści kształcenia i wychowania
7.Sposób realizacji
8.Przewidywane osiągnięcia
9.Sprawdzenie i ocena osiągnięć uczniów.
10.Ewaluacja

WSTĘP

Dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną mają niepodważalne prawo do rozwoju, który my dorośli powinniśmy wspomagać. W rozwoju dziecka szczególną rolę odgrywa umiejętność poznawania otaczającego go świata, rozumienia go i dostrzegania związków istniejących w nim. Nie każde dziecko przechodzi tę drogę tak jak byśmy tego chcieli czy oczekiwali.Czasami potrzeba kogoś kto będzie w mądry sposób towarzyszył i wspierał. Znaczącą rolę we wspieraniu odgrywa poznanie potrzeb i możliwości każdego dziecka. Pozwala to na prawidłowe zaplanowanie pracy z uczniem.

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM ?

Program przewidziany jest do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 103 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 8. Program realizować będą uczniowie klasy trzeciej i jest on zgodny z nową podstawą programową. Program ma na celu wiązanie treści programowych zawartych w podstawie z zakresu edukacji plastycznej i przyrodniczej z obszarem oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE:
Zadaniem szkoły jest realizowanie programu skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się oraz respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny. Ważne jest też rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata .
Program ten zapewnienia dziecku przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do nauki i zabawy, realizuje działania indywidualne i zespołowe, rozwija samodzielność oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Kształtuje i doskonali ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową, aktywność badawczą, a także działalności twórczą.

CELE :
Cele ogólne:
1.Zdobycie wiedzy na temat pór roku.
2.Umiejętność dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
3.Rozpoznawanie kolorów charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.

Cele szczegółowe:

1.Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych
2.Znajomość sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, gromadzenie zapasów na zimę.
3.Umiejętność wypowiadania się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługiwania się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura.

METODY I FORMY PRACY WYKORZYSTANE PRZY REALIZACJI PROGRAMU:

Aby zachęcić uczniów do działań wykorzystuję w swojej pracy takie metody, które poprzez różne formy aktywności dziecka sprowokują ich do wspólnych, różnorodnych doświadczeń. Wiedząc, że nie istnieje jedna metoda dla wszystkich i że każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia w pracy, po zapoznaniu się z dokumentację poszczególnych uczniów wybrałam elementy poniższych metod.

1. Metoda Malowanie dziesięcioma palcami.
2. Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
3. Metoda wspierania rozwoju „Terapia Bajką”

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

Wydaje się, że aby osiągnąć pełen sukces podczas realizacji programu, należy zaprosić do współpracy także rodziców. Harmonijnie układająca się współpraca nauczyciel – rodzic jest ogromnym wsparciem w pracy i realizacji programu. Kontakt z rodzicem daje stały dopływ informacji na temat ucznia oraz radzenia sobie w realizacji zadań dotyczących projektu.

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

Zakres zagadnień proponowanych do realizacji:

1.„Jesień wiatrem szale plecie” – Zmieniające się kolory drzew, zwierzęta jesienią.

2.„Zima bielą świat okryła” - Różnice pomiędzy porami roku, zachowanie zwierząt zimą, jak możemy pomagać, biel i czerń – kolory czy nie? pojęcie negatywu

3.„Pani Wiosna kwiaty przyniosła” – Kolory wiosną, przebudzenie w przyrodzie, ptaki.

4.„Lato ” – kolory tęczy, wspólne zabawy, bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

SPOSÓB REALIZACJI:

1. Wycieczki do parku.
2. Zagadki
3. Konkurs plastyczny
4. Plakat.
5. Album fotograficzny wykonany we współpracy z rodzicami.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Po realizacji programu uczeń potrafi:

1.Rozpoznawać roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych
2.Wskazać sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, gromadzenie zapasów na zimę.
3.Wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura.
4.Rozpoznać barwy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

SPRAWDZANIE I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

Proces sprawdzania i oceniania uczniów jest zawarty w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Przewidziane są dodatkowo nagrody dla tych uczniów, którzy będą aktywnie uczestniczyć w konkursie plastycznym i fotograficznym.

EWALUACJA:

Podczas realizacji programu będę gromadziła informacje o trudnościach na jakie natrafili uczniowie oraz sytuacjach , które sprzyjały realizacji projektu. Obserwacja własna jak również rozmowy z rodzicami pozwolą na ocenę realizacji celów, a po analizie umożliwi udoskonalenie metod i form pracy.

opracowała: mgr Anna Niemczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.