X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13524
Przesłano:

Scenariusz lekcji Stylizacji: Analizowanie kształtów twarzy kobiet - klasa II (Technik usług fryzjerskich)

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Analizowanie kształtów twarzy kobiet.

Zawód: technik usług fryzjerskich 514 [02] Klasa II
Przedmiot: STYLIZACJA
Materiał nauczania: PROPORCJE SYLWETKI CZŁOWIEKA

1. Cele lekcji:
- rozróżnianie podstawowych figur geometryczne i ich własności;
- przypisywanie kształtów twarzy do figur geometrycznych;
- wymienianie rodzajów kształtów twarzy;
- charakteryzowanie poszczególnych kształtów twarzy;
- określanie charakterystycznych punktów twarzy;
- rozpoznawanie poszczególnych kształtów twarzy;
- rysowanie kształtów twarzy.
2. Pomoce:
• modele figur płaskich;
• główka fryzjerska;
• plansze poglądowe;
• małe lusterka;
• zestaw multimedialny.
3. Metody (według W. Okonia):
podająca (wykład informacyjny), eksponująca (pokaz), praktyczna (ćwiczenia indywidualne i grupowe), problemowa (burza mózgów).
4. Czas: trzy godziny lekcyjne (cykl lekcji).
5. Przebieg lekcji:

1 lekcja
- Wprowadzenie (czynności organizacyjne):

• Sprawdzenie listy obecności.
• Podanie tematu lekcji i zapisanie go na tablicy:
- uczniowie zapisują w zeszytach, a nauczyciel w dzienniku.

• Podanie uczniom celów lekcji.
• Sprawdzenie wiadomości z ostatnich zajęć.
• Wykład informacyjny (z wykorzystaniem zestawu multimedialnego) oraz realizacja lekcji:
- Realizacja tematu:
- Zaczynamy cykl lekcji, po których w pełni odpowiemy na pytanie: Jakie mamy kształty twarzy?

- Do szkolenia fryzjerów wykorzystywane jest uproszczone nazewnictwo
charakterystycznych punktów głowy (objaśnienie na planszy).

- Przypomnienie nazw figur płaskich – burza mózgów:
przyporządkowywanie prawidłowych nazw modelom figur płaskich (owal, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, trapez, romb) – rysunek na tablicy.
- Prezentacja na główce fryzjerskiej punktów charakterystycznych twarzy przy określaniu jej kształtu oraz notatka z lekcji:
• ogólne wrażenie (np. twarz szeroka, płaska, kanciasta, długa, regularna, doskonałe proporcje);
• długość i szerokość (np. jednakowa, wyraźnie długa, są sobie równe);
• czoło (np. wysokie, niskie, szerokie);
• linia nasady włosów (np. zaokrąglona, prosta, wyraźnie długa, przebiega prosto, sercowato, tworzone są zakola);
• policzki (np. pełne, szerokie, blisko linii brody, wydłużone, wystające, płaskie);
• podbródek (np. wąski, szeroki, mały, zaokrąglony, szpiczasty, kanciasty). Pokazanie uczniom na planszach poglądowych przykładowych kształtów twarzy w odniesieniu do charakterystycznych punktów twarzy i powiązaniu ich z figurami płaskimi.
- Praca w parach – wzajemne określanie kształtu swojej twarzy.
Nie każdy potrafi od razu stwierdzić, jaki kształt ma jego twarz. Oto kilka podpowiedzi, jak go rozpoznać.
Zaczesz włosy gładko do tyłu, uszy przykryj dłońmi i popatrz prosto w lustro.
- Prezentacja wykonanego ćwiczenia na forum klasy.
- Ocena .
- Powrót do pytania (odpowiednie określenie kształtu twarzy pozwoli nam dobrać odpowiednią fryzurę i makijaż).
- Podsumowanie lekcji – metoda zdań podsumowujących.

- Zadanie domowe:
Wyszukaj i wklej do zeszytu zdjęcia twarzy różnych osób i określ ich kształt.

2 lekcja
- Wprowadzenie (czynności organizacyjne):
• Sprawdzenie listy obecności.
• Podanie tematu i celów z poprzedniej lekcji.
• Sprawdzenie wiadomości z ostatnich zajęć.
• Wprowadzenie do kształtów twarzy oraz krótka notatka:
- Realizacja tematu:
O kształtach twarzy decyduje budowa konstrukcji kostnej czaszki, położenie mięśni twarzy, jak również linia czoła, która jest graniczna z włosami. Wyróżniamy pięć podstawowych
kształtów twarzy:
twarz owalna,
twarz okrągła,
twarz kwadratowa,
twarz prostokątna,
twarz trójkątna.
Można jeszcze wyróżnić:
twarz romboidalną,
twarz w kształcie trapezu.
Opisujemy je według schematu podanego na poprzedniej lekcji.
Ogólne wrażenie:
Długość i szerokość twarzy:
Czoło:
Linia nasady włosów:
Policzki:
Podbródek:

- Prezentacja multimedialna poszczególnych twarzy:

TWARZ OWALNA, TWARZ OKRĄGŁA, TWARZ KWADRATOWA, TWARZ PROSTOKĄTNA (PODŁUŻNA), TWARZ TRÓJKĄTNA (O KSZTAŁCIE SERCA), TWARZ ROMBOIDALNA, TWARZ O KSZTAŁCIE TRAPEZU

- Notatka z lekcji (podanie opisu uczniom do zeszytu):

TWARZ OWALNA
Ogólne wrażenie: regularność, doskonałe proporcje
Długość i szerokość twarzy: długość jest półtora razy większa od szerokości
Czoło: najwyższy punkt znajduje się na środkowej osi twarzy
Linia nasady włosów: zaokrąglona
Policzki: najszersze miejsce w twarzy, linia policzków zwęża się w kierunku podbródka
Podbródek: łagodnie zaokrąglony

TWARZ OKRĄGŁA
Ogólne wrażenie: twarz szeroka i płaska
Długość i szerokość twarzy: są sobie równe
Czoło: najwyższy punkt znajduje się na środkowej osi twarzy, brak zatok czołowych
Linia nasady włosów: zaokrąglona, obniżona (więcej niż1/3) w kierunku brwi
Policzki: pełne
Podbródek: mały, zaokrąglony, rozszerzający się

TWARZ KWADRATOWA
Ogólne wrażenie: twarz szeroka, płaska, kanciasta
Długość i szerokość twarzy: jednakowa, linia szczęki, czoła i kości policzkowych jest również jednakowa
Czoło: szerokie, często niskie
Linia nasady włosów: przebiega prosto, są zaznaczone kąty
Policzki: często wystające, leżą w jednej pionowej linii wraz ze skronią i brodą
Podbródek: szeroki z zaznaczonymi kątami

TWARZ PROSTOKĄTNA (PODŁUŻNA)
Ogólne wrażenie: kanciasta, wąska, długa
Długość i szerokość twarzy: wyraźnie długa, szerokość w każdym miejscu jednakowa
Czoło: często wysokie
Linia nasady włosów: prosta, wyraźne kąty
Policzki: płaskie, wydłużone
Podbródek: kanciasty, szeroki

TWARZ TRÓJKĄTNA (O KSZTAŁCIE SERCA)
Ogólne wrażenie: twarz długa ze szpiczastą brodą
Długość i szerokość twarzy: twarz długa, najszersze jest czoło
Czoło: wysokie, szerokie, wypukłe
Linia nasady włosów: przebiega prosto, sercowato, tworzone są zakola
Policzki: zwężające się
Podbródek: wąski, szpiczasty

TWARZ ROMBOIDALNA
Ogólne wrażenie: twarz szeroka
Długość i szerokość twarzy: linia policzków szersza niż długość twarzy
Czoło: niskie
Linia nasady włosów: prosta
Policzki: szerokie, wystające
Podbródek: szeroki, kanciasty

TWARZ O KSZTAŁCIE TRAPEZU
Ogólne wrażenie: twarz szeroka
Długość i szerokość twarzy: linia policzków szersza niż długość twarzy
Czoło: niskie
Linia nasady włosów: prosta
Policzki: szerokie, wystające, blisko linii brody
Podbródek: bardzo szeroki, zlewający się z policzkami

TWARZ TYP MIESZANY
Często się okazuje, że nasza twarz nie spełnia wszystkich warunków, które pozwalałyby jednoznacznie określić jej kształt.

Może być twarz trójkątno-okrągła, jak i owalno-czworokątna oraz różne ich kombinacje. Często takie "formy mieszane" mają urok, są ciekawe i bardziej interesujące niż idealna w formie twarz. Wtedy dobierając makijaż czy fryzurę musimy polegać na swojej intuicji. Potrzebna jest kreatywność i cierpliwość, aby wyglądać perfekcyjnie.

- Ewaluacja lekcji:
Jakie kształty głowy spotykamy najczęściej?
Jak nazywają się charakterystyczne punkty na głowie człowieka?
Jakie są cechy twarzy o poszczególnych kształtach?
Jaki kształt twarzy określany jest jako idealny?

- Zadanie domowe:
Narysuj na kartce A4 ołówkiem według schematów kształty twarzy.

3 lekcja
- Wprowadzenie (czynności organizacyjne):
• Sprawdzenie listy obecności.
• Podanie tematu i celów z poprzedniej lekcji.
• Sprawdzenie wiadomości z ostatnich zajęć i zebranie rysunków (zadanie domowe) i ocena prac.
- Realizacja tematu:
• Ćwiczenie:

W tabelce wymień nazwy kształtów twarzy. Opisz cechy charakterystyczne każdej z nich.
• Podsumowanie pracy. Prezentacja na forum klasy. Ocena.
- Zadanie domowe:
Opisz dokładnie swój kształt twarzy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.