X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1350
Przesłano:

Biblia - dzieło nieśmiertelne. Test dla klasy III

Gimnazjum


GRUPA I

1) Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Następnie wykonaj związane z nim polecenia.

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zawołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to rzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umawiałeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie (...). Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”
(Mt 20, 1 - 16)Pismo Święte Nowego Testamentu

a) Pretensje robotników do gospodarza przypominają pretensje syna do ojca z przypowieści o .......................................................................
b) Wyjaśnij ukryte znaczenia następujących elementów przypowieści:
• właściciel winnicy - .......................................................................
• hojność gospodarza - .......................................................................
.......................................................................
• praca w winnicy - .......................................................................
.......................................................................
• najmowanie robotników - .......................................................................
........................................................................
• robotnicy - .......................................................................


c) Wymień trzy cechy gatunkowe przypowieści.
1) .......................................................................
.......................................................................
2) ........................................................................
........................................................................
3) .......................................................................
........................................................................
2) Uzupełnij tekst:
Biblię najczęściej nazywa się ........................................................... Słowo biblia w języku greckim ...................................... oznacza po prostu ............................
Biblia dzieli się na ........................................................................
a te z kolei składają się z kilkudziesięciu ............................................................
Nowy Testament powstawał w ............................... Znamy jego autorów. Są to:
1).............................................., 2)...............................................................,
3).............................................., 4)................................................................
Najsłynniejszy przekład Biblii to ............................................... św. Hieronima
z IV w. n. e. Jest to przekład na .................................................
O wędrówce Izraelitów do ziemi obiecanej opowiada .........................................
............................... Jej głównym bohaterem jest .................................................,
uważany za autora ..........................................................................
Innym patriarchą Starego Testamentu jest Noe, który zasłynął z ........................
............................................................., a także Abraham, który z miłości do Boga zdecydował się zabić ukochanego syna ...........................................................
Potomkowie Noego chcieli zbudować wieżę sięgającą do nieba. Biblijna wieża Babel jest symbolem ..........................................................................
Najbardziej znanym lirycznym gatunkiem biblijnym jest .....................................
Za jego twórcę uważa się .....................................................................

3) Obok podanych znaczeń wpisz związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego:
a) nawrócony grzesznik, skruszony złoczyńca ......................................................
b) autorytet, osoba wszystko wiedząca .................................................................
c) wyrok zaskakujący, ale sprawiedliwy ...............................................................
d) symbol wstydliwości .........................................................................
e) ślad zbrodni .....................................................................
f) człowiek miłujący bliźniego .....................................................................


4) Biblijny motyw stworzenia miałeś możliwość zaobserwować na obrazie:
a) Tycjana
b) Albrechta Durera
c) Michała Anioła
d) Hieronima Boscha

5) Przeczytaj uważnie fragment tekstu Jacka Kaczmarskiego pt. „Hiob”. Następnie odpowiedz na pytania:
Ta wyprawa była dla nas przyjemnością
Kiedy z gór zeszliśmy w kwitnące doliny
Parobcy porzucili domy broń i stada
Obrońcy zginęli śmiercią bohaterską

Równaliśmy z ziemią winnice i zasiewy
Nasze ręce dymiły ludzką krwią i tłuszczem
I z całej krainy nie pozostał po nas
Kamień na kamieniu ani zdrowy człowiek

Widzieliśmy łupów naszych właściciela
Cały w strupach i wrzodach trwał w pogorzelisku
Tuż przed naszym najazdem stracił wszystkie dzieci
W gruzach domu przez piorun zburzonego w nocy
Nie znał chyba ten człowiek łaski swego Boga
Lecz wielbił go nadal choć nieludzkim głosem
Staliśmy milcząc dobić ktoś go chciał z litości
Ale stracił śmiałość wobec takiej wiary

„Gdy zgwałcili mi żonę - sławię słodycz jej ciała
Braci synów już nie ma - ja wciąż z nimi rozmawiam
Roztrzaskali domostwo - ja kamienie całuję
Zawlekli mnie na śmietnik - w słońce się wpatruję
Zmiażdżyli mi podbrzusze - miłość nie da się zgubić
Wyszarpali mi język - więc palcami coś mówię
Wykłuli mi źrenice - myśl się z myślą zaplata
Dzięki Ci Boże! Stworzyłeś najpiękniejszy ze światów”

a) Dlaczego J. Kaczmarski nadał utworowi tytuł „Hiob”?
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

b) Jak można podzielić utwór ze względu na podmiot mówiący?
........................................................................
.........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
c) Kim jest podmiot liryczny w I części utworu i o czym opowiada?
........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
d) Jakie nieszczęścia dotknęły Hioba i jak je przyjmuje? Nazwij jego postawę życiową.
.......................................................................
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
e) Jakie wrażenie wywarł Hiob na bohaterach I części utworu?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.........................................................................
........................................................................
6) Termin „pieta” w sztuce oznacza:
a) przedstawienie końca świata
b) Matkę Boską ze zwłokami Chrystusa na kolanach
c) Jezusa na krzyżu
d) Matkę Boską przy grobie Chrystusa
BIBLIA - DZIEŁO NIEŚMIERTELNE
TEST DLA KLASY III
GRUPA II

1)Uzupełnij tekst:
Najpopularniejsze określenie Biblii to ..................................................................
Składa się ono ze ......................................................................
Jest księgą świętą dla ..................................................., ale Żydzi za święty uznają tylko .................................................................. Powstawał on
od................... do.......................................................... Pisano go w trzech językach: 1) ..................................................., 2) .......................................................
3) ...................................................... Na języki narodowe Biblię tłumaczono z
.........................................................., która stała się obowiązującym przekładem w całym kościele rzymskokatolickim.
Najstarsza księga to: ......................................................................
Opowiada ona o ......................................................................
Tu Bóg przedstawiony jest jako ........................................................, odczuwający satysfakcję z tworzonego dzieła. Jej bohaterami są .......................................
i ..........................................
Wśród patriarchów Starego Testamentu na uwagę zasługuje Salomon, który zasłynął jako .............................................. i ...........................................................
władca Izraelitów.
Symbolem cierpienia w Biblii jest .......................................................................
Najbardziej znanym epickim gatunkiem biblijnym jest ........................................, a lirycznym ................................................... Zbiór psalmów nazywa się ............
.......................................... W renesansie przetłumaczył go .................................
..........................................................................

2) Obok podanych znaczeń wpisz związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego:
a) wiadomość o nieszczęściu ..........................................................................
b) zapłata za zdradę ..........................................................................
c) chrząstka krtani u mężczyzny ..........................................................................
d) chaos, brak porozumienia .........................................................................
e) kraina mlekiem i miodem płynąca ....................................................................
f) widomy znak interwencji boskiej .....................................................................
3) Biblijny motyw stworzenia miałeś możliwość zaobserwować na
obrazie:
a) Hieronima Boscha
b) Rembranta
c) Wiliama Blacka
d) Rubensa

4) Przeczytaj uważnie wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Na wieży Babel”. Następnie odpowiedz na pytania:
- Która godzina? - Tak, jestem szczęśliwa,
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi,
który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz.
- Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr,
wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą
na skrzypiących zawiasach.- Jak to zapomniałeś?
Miałam na sobie zwykłą szarą suknię
spinaną na ramieniu. - I natychmiast potem
niebo pękło w stubłysku. - Jakże mogłam wejść,
przecież nie byłeś sam. - Ujrzałem nagle
kolory sprzed istnienia wzroku. - Szkoda,
że nie możesz mi przyrzec. - Masz słuszność,
widocznie to był sen. - Dlaczego kłamiesz,
dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,
kochasz ją jeszcze? - O tak, chciałbym,
żebyś została ze mną. - Nie mam żalu,
powinnam była domyślić się tego.
- Wciąż myślisz o nim? - Ależ ja nie płaczę.
- I to już wszystko? - Nikogo jak ciebie.
- Przynajmniej jesteś szczera. - Bądź spokojny,
wyjadę z tego miasta. - Bądź spokojna,
odejdę stąd. - Masz takie piękne ręce.
- To stare dzieje, ostrze przeszło
nie naruszając kości - Nie ma za co,
mój drogi, nie ma za co. - Nie wiem
i nie chcę wiedzieć, która to godzina.

a)Dlaczego W. Szymborska zatytułowała swój utwór „Na wieży Babel”?
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
b) O czym rozmawiają bohaterowie utworu?
...................................................................
...................................................................
...................................................................


c) W jakiej sytuacji rozmawiają?
....................................................................
...................................................................
...................................................................
d) Dlaczego nie mogą się porozumieć?
...................................................................
..................................................................

5) Słowo apokalipsa oznacza:
a) straszne wydarzenia z przeszłości
b) stworzenie człowieka
c) przerażającą wizję przyszłości świata
d) wizję powstania świata

6) Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Następnie wykonaj związane z nim polecenia.

Przypowieść o robotnikach w winnicy
Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zawołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to rzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umawiałeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie (...). Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”
(Mt 20, 1 - 16)Pismo Święte Nowego Testamentu

a) Pretensje robotników do gospodarza przypominają pretensje syna do ojca z przypowieści o .................................................................................................
b) Wyjaśnij ukryte znaczenia następujących elementów przypowieści:
• właściciel winnicy - .........................................................................................
• hojność gospodarza - .......................................................................................
.........................................................................................................................
• praca w winnicy - ............................................................................................
.........................................................................................................................
• najmowanie robotników - ................................................................................
.........................................................................................................................
• robotnicy - .......................................................................................................

c) Wymień trzy cechy gatunkowe przypowieści.
1) ....................................................................................................................
........................................................................................................................
2) ....................................................................................................................
........................................................................................................................
3) ....................................................................................................................
........................................................................................................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.