X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13497
Przesłano:

Subkultury młodzieżowe

KONSPEKT

TEMAT: Subkultury młodzieżowe – konstruktywny sposób spędzania czasu wolnego czy patologia?

CEL OGÓLNY:
- rozwijanie społecznej wiedzy wychowanków,
CELE SZCZEGÓŁOWE (wychowanek po zajęciu):
- wie, co znaczy pojęcie subkultura,
- potrafi wymienić kilka popularnych subkultur młodzieżowych,
METODY:
- pracy grupowej,
- indywidualnych przypadków,
FORMY:
- audytoryjne,
- usługowe,
ŚRODKI:
- fotografie młodzieży należącej do różnych subkultur młodzieżowych,
- art. papiernicze (ołówki, kredki, komputer, długopisy, nożyczki),
- komputer,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

- zebranie wychowanków w świetlicy edukacyjnej,
- podział, rozmieszczenie wychowanków przy stołach,
- przedstawienie wychowankom przygotowanych fotografii; oczekiwanie na identyfikację stylu podkulturowego; wywołanie metodą burzy mózgów tematyki zajęć; diagnozowanie poziomu wiedzy u wychowanków w tym zakresie,
- przedstawienie tematu zajęć,
- wyjaśnienie wychowankom terminu subkultura,
- przedstawienie nazw i „szyldów” podkulturowych sporządzonych w WordArt,
- wycinanie fotografii i kolorowanie „szyldów” (zadanie przeznaczone
w szczególności dla wychowanków z klas ZET),
- prowadzenie kontrolowanej dyskusji na temat subkultury jako zjawiska pozytywnego bądź negatywnego dla rozwoju człowieka; zapewnienie odpowiedniej atmosfery do realizacji zajęć,
- podsumowanie wiadomości zdobytych przez wychowanków,
- zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.