X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13430
Przesłano:

Sprawdzian z antyku

IMIĘ I NAZWISKO........................................

1. Wymień 3 cechy sielanki:
2. O kim mowa:
Rozwiązał zagadkę Sfinksa, został władcą Teb i mężem Jokasty. Jego życie nie było jednak szczęśliwe..............

3. Które elementy odpowiednie są dla stoicyzmu, a które dla epikureizmu (obok wyrażeń dopisz E lub S)?
Zasada „chwytaj dzień” wyzbycie się namiętności
Nieuleganie emocjom pielęgnowanie równowagi duchowej
korzystanie z przyjemności odczuwanie radości w życiu codziennym

4. Wymień 3 cechy tragedii antycznej:
5. Uzupełnij:
Początki dramatu antycznego związane są ze świętem ku czci boga Dionizosa, które nazywało się .....................
Na początku chór śpiewał na cześć Dionizosa pieśni pochwalne zwane ................................... Później z chóru wyodrębnił się przewodnik, czyli ........................................, który prowadził z nim dialog.
Pierwsi aktorzy charakteryzowali się następującymi cechami
6. Czy to jest fragment: Serenady pasterskiej Teokryta, Wezwania do walki Tyrteusza czy Exegi monumentum Horacego? Podkreśl właściwą odpowiedź i określ gatunek literacki tego utworu:
„Gorliwie walczmy za naszą ziemię, za nasze dzieci.
W zmaganiu oddać życie niech wam nie będzie żal.”........................................

7. Przy każdym bogu/bogini dopisz prawidłową „dziedzinę działalności”:
Afrodyta —
Posejdon —
Ares —
Demeter —

8. Czym jest „pomnik trwalszy od spiżu”, o którym mowa w utworze Horacego?

9. Na czym polega konflikt tragiczny?

10. Dopisz imiona odpowiednich bogów/bogini do podanych archetypów:
Archetyp matki cierpiącej –
Archetyp bezinteresownej pomocy –
Archetyp młodzieńczej nierozwagi -IMIĘ I NAZWISKO.......................................

1. O jakich gatunkach literackich mowa:
• Utwór o tematyce biesiadnej; chwalący zabawę a jednocześnie namawiający do umiaru w jedzeniu, piciu i głośnym świętowaniu ..........................
• Narracyjna opowieść przekazująca wierzenia danej społeczności; pierwotnie w formie przekazu ustnego; jego bohaterami są bogowie i herosi; wyjaśnia m.in. powstanie różnych zjawisk przyrody ............................
• Obszerny utwór, najczęściej wierszowany; pisany heksametrem; ukazujący historycznych lub legendarnych bohaterów na tle wydarzeń o wielkim znaczeniu dla danej zbiorowości; prezentujący równolegle świat boski i ludzki .............................

2. O kim mowa:
Przez 3 miesiące w roku tęskni i rozpacza, ale potem cały świat przystraja w kwiaty, zioła i owoce. Spotyka się przecież z córką!..................................

3. Hasłem której szkoły filozoficznej jest „carpe diem”? Na czym polega ta zasada?

4. Wymień 3 cechy aktora w teatrze antycznym
5. Uzupełnij:
Dramat antyczny miał ściśle określoną konstrukcję. Rozpoczynał się ......................., czyli wstępem. Kolejnym elementem był parodos - ........................................Centralną częścią dramatu były przeplatające się kwestie wypowiadane przez aktora czyli ............................ i stasimony czyli kwestie wygłaszane przez ........................ Dramat kończył exodus - ........................................
W dramacie antycznym obowiązywały również ścisłe reguły dotyczące dopasowania stylu do tematyki utworu. Mowa oczywiście o zasadzie..........................

6. Czy jest to fragment: Serenady pasterskiej Teokryta, Wezwania do walki Tyrteusza czy Exegi monumentum Horacego? Podkreśl właściwą odpowiedź i podaj gatunek literacki tego utworu.
„Śpiewam do ciebie Amarylis. Kozy me w tym czasie
Chodzą sobie po wzgórzu i Tytyr je pasie.”........................................

7. Połącz imię boga/bogini z odpowiednią dziedziną działania:
Demeter opiekunka ogniska domowego
Hera bóg wojny
Ares władca podziemi
Hades bogini urodzaju

8. Jakie cechy charakteryzują poezję tyrtejską? Jakie są jej zadania?

9. Wyjaśnij współczesne znaczenie podanych frazeologizmów. Zastosuj je w zdaniach.
Pięta Achillesa
Syzyfowa praca

10. Na czym polega horacjańska zasada „złotego środka”? W którym utworze tego poety możemy odnaleźć jej realizację?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.