X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13380
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przykładowy egzamin poprawkowy - kl. IV - HOT SPOT 1

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego –

Name:........................................

Ex.1. Uzupełnij zdania, wstawiając a, an, some albo any.
1. This is _____ apple. 2. There aren’t _____ hamburgers.
3. Is there _____ salad?
4. That’s _____ biscuit.
5. I’ve got ____ money.

część pisemna

Ex.2. Uzupełnij zdania, wstawiając have, haven’t, has, albo hasn’t.
1. Mica ______ got a magazine. ()
2. James ______ got an apple. ()
3. ______ you got a sandwich? (?)
4. James ______ got an apple. ()
5. We ______ got any hamburgers. ()
6. I ______ got some fruit. ()
7. ______ they got any oranges? (?)
8. Sarah ______ got a teddy bear. ()
9. Mike and Billie ______ got some cake. ()
10. ______ she got any chocolate bars? (?)

Ex. 3. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
Hi. My name’s Petter and I’m eleven. I’m from Norway and my home’s in Oslo. Oslo is a big city. There are some nice shops, sports centres and cinemas. And there’s a swimming pool and a park near my home. My favourite sport is skiing but I also like football and volleyball. My school is called St Nicholas Primary School. It’s near my home. I’m in Year 5. There are twenty-seven students in my class. My best friends are Stig and Lars. We’ve got fifteen school subjects. My favourite subjects are Geography, History and Science but I also like PE and English.

1. How old is Petter?
__________________________
2. Where’s his home?

__________________________
3. What’s his favourite sport?

__________________________
4. How many students are there in his class?

__________________________
5. Who are his best friends?

__________________________
6. What are his three favourite subjects?

__________________________

Ex. 4. Połacz fragmenty pytań.
1. What’s your a any sisters?
2. How old b a supermarket?
3. Do you c happy?
4. Has she got d a horse?
5. Is there e your birthday?
6. Does she play f are you?
7. When is g table tennis?
8. Are they h name?
9. Can he ride i collect badges?
10. Can you j speak English?
Ex. 5. Uzupełnij zdania nazwą odpowiedniego zwierzęcia.

lion stick insect flamingo bat snake

1. It can fly. It eats fruit and insects. It's a mammal.__________
2. It can't swim. It eats leaves. It's got six legs. ________
3. It can run. It eats fish. It's pink._________
4. It can run. It eats meat. It's dangerous to
people. ________
5. It hasn't got legs. It can be dangerous to
people. It's a reptile. _________

Ex.6. Zakreśl poprawną odpowiedź.
1. Do you cycle to school?
a No, you don’t. b Yes, we do.
c Yes, they do.
2. Can you speak English?
a No, I can’t. b Yes, you can.
c No, she can’t.
3. Have giraffes got wings?
a No, they aren’t. b No, they can’t.
c No, they haven’t.
4. Has Dina got any sweets?
a Yes, she hasn’t. b Yes, she has.
c Yes, she’s got.
5. Are you Russian?
a No, I’m not. b No, I don't. c No, I am.

Ex. 7. Połącz wyrazy, aby powstały poprawne zwroty.
1. wake a to school
2. watch b TV
3. do c basketball
4. go d homework
5. play e up

Ex. 8. Napisz krótko o swoim najlepszym przyjacielu.Egzamin poprawkowy z języka angielskiego – część ustna

1. Odpowiedz na pytania:

- What’s your name?
- How old are you?
- When’s your birthday?
- Where are you from?
- Where is your home?
- Where is your school?
- How many children are there in your class?
- What’s your favourite food?
- What’s your favourite subject?
- Who’s your best friend?

2. Opisz krótko swoją drogę do szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.