X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13367
Przesłano:

Plan pracy zespołu humanistycznego

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012
CELE:
- poprawa procesu nauczania i uczenia,
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe,
- doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole,
- współpraca z zespołem matematyczno-przyrodniczym.

W skład zespołu przedmiotowego bloku humanistycznego działającego przy SP w Dąbrowicy Dużej wchodzą nauczyciele:
- języka angielskiego
- języka polskiego
- historii

Tematyka spotkań:

1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2011/2012 - zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012.

2. Analiza i ewaluacja planów wynikowych do poszczególnych przedmiotów - opracowanie planów wynikowych do poszczególnych przedmiotów dostosowanych do wymagań zawartych w podstawie programowej.

3. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania
-wspólne omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności,
-obserwacja lekcji koleżeńskich,
-omawianie lekcji koleżeńskich,
-wymiana testów, pomocy naukowych itp.

4. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI

-omówienie wyników sprawdzianu z IV. 2011.,
-stosowanie zadań i ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów humanistycznych zmierzających do osiągnięcia standardów egzaminacyjnych,

-przygotowanie testów kompetencji
do sprawdzianów próbnych,
-przeprowadzenie próbnych sprawdzianów,
-analiza wyników,
-sporządzenie zestawienia wyników sprawdzianów,

-przeprowadzenie sprawdzianu po kl. VI,
-analiza i omówienie wyników,
-sformułowanie wniosków do dalszej pracy.

5. Przeprowadzenie i analiza sprawdzianów podsumowujących z poszczególnych przedmiotów:

-opracowanie sprawdzianów podsumowujących pierwsze i drugie półrocze,
-przeprowadzenie sprawdzianów,
-analiza i omówienie wyników,
-wnioski do dalszej pracy.

6. Przygotowanie konkursów wewnątrzszkolnych:

-opracowanie regulaminów konkursów,
-opracowanie zadań konkursowych,
-przeprowadzenie konkursów:
1.konkurs ze znajomości j. angielskiego,
2.Omnibus - turniej wiedzy,
3.Potyczki ortograficzne,
4.Konkurs czytelniczy Związki frazeologiczne - cyfry magiczne,
5.Czy znasz polskie legendy?

7. Omawianie nowości wydawniczych oraz czasopism metodycznych:
-omawianie ciekawych artykułów z czasopism metodycznych,
-analiza nowości wydawniczych,
-wyszukiwanie informacji na stronach internetowych oraz omawianie ciekawych artykułów zapisanych na stronach internetowych.

8. Spotkanie podsumowujące pracę zespołu:
- omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym,
- wnioski do pracy na przyszły rok.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.