X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13364
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec przedszkola

"PRZEDSZKOLE MOJEGO DZIECKA"

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole otwierając się na potrzeby dobrej współpracy z rodzicami i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wychowanków zaprasza do wyrażenia własnej opinii w formie poniższej ankiety, która jest anonimowa. Uzyskane w ten sposób informacje zostaną w pełni uwzględnione w naszej pracy i pomogą nauczycielowi w ukierunkowaniu jego oddziaływań, a tym samym stworzeniu lepszych warunków dla rozwoju dziecka.

Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi lub wpisać własne propozycje.

1.Dlaczego wybrali Państwo nasze przedszkole dla swojego dziecka?

•przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym (np. nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego)
•blisko miejsca zamieszkania
•przedszkole polecane przez innych rodziców
•inne- jakie? ........................................

2.Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko?
Proszę postawić znak X w wybranym punkcie skali

1 2 3 4 5 6


3.Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do przedszkola?

•bardzo chętnie
•raczej chętnie
•raczej niechętnie
•bardzo niechętnie

4.Czy poziom estetyczny i wyposażenie przedszkola są zadowalające?

•bardzo dobre
•dobre
•wystarczające
•złe

5.Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty zajęć dodatkowych?

•tak
•nie
•trudno powiedzieć

Jeśli nie, to co chciał(a)by Pan(i) zmienić lub zaproponować?
........................................

6. Jakie formy współpracy (kontaktu z nauczycielem, przedszkolem) cenią sobie Państwo najbardziej?

•konsultacje indywidualne z nauczycielami grupy

o raz w miesiącu w wyznaczonym dniu i godzinie
o raz w kwartale
o inne propozycje........................................

•zajęcia otwarte

•zebrania grupowe

•wspólne imprezy
o Spotkania wigilijne
o Dzień Babci i Dziadka
o Dzień Matki i Ojca
o Bal karnawałowy
o Dzień Dziecka
o Wycieczki
o Inne -jakie?........................................

•spotkania warsztatowe z:
o logopedą
o psychologiem
o pedagogiem
o lekarzem
o terapeutą
o inne- jakie?........................................

7.Czy pana(i) zdaniem przedszkole sprzyja rozwojowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu i kulturalnemu dziecka?
Proszę postawić znak X w wybranym punkcie skali

1 2 3 4 5 6

8. Jakich korzyści upatrują Państwo dla dziecka ze współpracy przedszkola z rodzicami?

• Bliższe poznanie dziecka
• Pokonywanie trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości
• Wzbogacanie dziecięcych przeżyć
• Zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka
• Kształtowanie kultury współżycia
• Większe zdyscyplinowanie dziecka
• Inne- jakie?........................................

9. Czy ma Pan(i) zaufanie do wychowawców opiekujących się dzieckiem?

• tak
• nie
• częściowo

10.Jakie czynniki, zdaniem Państwa mają wpływ na jakość pracy nauczyciela?

• Kwalifikacje zawodowe
• Umiejętności pedagogiczne
• Doświadczenie
• Wyposażenie w pomoce i przybory
• Liczba dzieci
• Inne- jakie?........................................


DANE RESPONDENTA:

Płeć
- Kobieta
- Mężczyzna

Wykształcenie
- Podstawowe
- Zawodowe
- Średnie
- Wyższe

Wiek
- do 30 lat
- 31-40 lat
- 41-50 lat
- Powyżej 50 lat

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.