X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13307
Przesłano:

Program ekologiczny "Żyjmy w zgodzie z ekologią"

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
GŁOGÓW
ul. Perseusza 7
www.zpsw.glogow.org

Autorki:
Anna Glińska-Łaskawska Agnieszka Glińska

ADRESACI PROGRAMU

Program autorski „Żyjmy w zgodzie z ekologią” został opracowany dla grupy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie uczących się w Szkole Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 8, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” ,uczniów głogowskich szkół podstawowych klas 1 – 3 i chętnych przedszkoli publicznych z terenu Głogowa.
Projekt realizowany był od 15 kwietnia 2009 roku do 13 maja 2010 roku

CELE REALIZOWANEGO PROGRAMU


- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
- kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna,
- poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
- kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości,
- nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka,
- poznawanie ekologicznych regionów w Polsce
- wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- wyzwalanie aktywności własnej,
- kształtowanie nawyków dbania o środowisko naturalne,
- kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia,
- wykorzystywanie teoretycznych wiadomości o ekologii podczas działań praktycznych,
- praktyczna pomoc zwierzętom,
- poznanie osób znanych w środowisku lokalnym związanych z przyrodą,

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

- aktywne uczestniczenie w organizowanych formach zajęć (zajęcia plastyczne i sportowe),
- udział w zajęciach rekreacyjnych (wycieczki do Kościana, Nowin Wielkich, piesze wycieczki po Głogowie)
- przygotowanie prac na konkurs i wystawę,
- przekazywanie i utrwalanie wiadomości z zakresu działań i profilaktyki zdrowotnej podczas proponowanych zajęć i działań,
- udział w ekologicznych zajęciach wakacyjnych,
- integracja ze środowiskiem lokalnym (koledzy z innych szkół, przedszkoli, zapraszani goście), podczas wycieczek i organizowanych akcji,
- zorganizowanie Dnia Ziemi,
- włączenie do wspólnych działań ekologicznych dzieci z głogowskich przedszkoli i szkół podstawowych,
- przygotowanie akcji zbierania karmy dla zwierząt i przekazanie jej do schroniska dla zwierząt.

METODY PRACY
- metoda praktycznego działania,
- metody aktywizujące,
- metody podające (objaśnienia, opis),
- plastyczne,
- poznawcze.

FORMY PRACY
• zespołowa,
• praca w grupach,
• praca indywidualna.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Nazwa działania
Miejsce
Termin
Uczestnicy
Uwagi

1. Wycieczka ekologiczna do Parku Piratów Kościan 15.04.2009 r. Uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7
2. Ekologiczne zajęcia wakacyjne Głogów ZPSW ul. Perseusza 7 29.06-10.o7.2009r. Uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7
3. Zbiórka karmy dla zwierząt Głogów IX. 2009 r. Uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7
Publiczne Przedszkola,
Szkoły Podstawowe 1-3, WTZ „ARKA”
4. Ogłoszenie ekologicznego konkursu „Kocham zwierzęta” Głogów IX 2009 r. Uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7
Publiczne Przedszkola,
Szkoły Podstawowe 1-3, WTZ „ARKA”
5. Organizacja Światowego Dnia Ziemi

Głogów
22.IV.2010 r.
Uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7
impreza w sali gimnastycznej z gośćmi z SITA,
-nauka prawidłowego segregowania śmieci

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kocham zwierzęta” Głogów ZPSW
Ul. Perseusza 7
Pracownia plastyczna
12.IV.2010r.
Komisja w składzie:
Elwira Pankowska-Kotapska – wicedyrektor ZPSW ,plastyk
Ewa Grabowska-Poprawska – plastyk, wychowawca świetlicy

6. Uroczyste zakończenie projektu Głogów ZPSW ul. Perseusza 7 1305.2010r. Uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7,laureaci konkursu plastycznego „Kocham zwierzęta”, zwycięzcy konkursu zbierania karmy,zaproszeni goście

7. Wycieczka do Parku Dinozaurów
„Leśna ścieżka edukacyjna” w Nowinach Wielkich
Nowiny Wielkie 31.05. 2010 r. Laureaci konkursu plastycznego z opiekunami, uczniowie ZPSW w Głogowie ul. Perseusza 7

WYCIECZKA DO PARKU PIRATÓW
15 kwietnia 2009 grupa ponad czterdziestu uczniów, rodziców i nauczycieli ZPSW z Perseusza 7 wybrali się na wycieczkę do Parku Piratów „Nenufar Club” w Kościanie.
Na miejscu powitali nas Piraci, którzy namówili wszystkich uczestników do wyruszenia w podróż dookoła świata w poszukiwaniu skarbów i przygód.

W wiosce Indian trafiliśmy na pierwszy ślad ukrytego skarbu, płynąc tratwami do wioski Masajów i odwiedzając starożytną Atlantydę. Przepływaliśmy przez jaskinię i po długiej wędrówce "morzami świata" odnaleźliśmy skarb.
Cały program wycieczki zakończył się "Mini Disco Show" i wspólną zabawą. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.
Na zakończenie wycieczki rozpaliliśmy ogromne ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski.

EKOLOGICZNE ZAJĘCIA WAKACYJNE
29 czerwca 2009 w naszej szkole rozpoczęły się wakacyjne zajęcia ekologiczne.
Brała w nich udział jedenastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły.
Prawie połowa uczestników to podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.
Podczas dwóch tygodni odbyły się zajęcia plastyczne , gastronomiczne i rekreacyjno-sportowe.
Odwiedziliśmy Pana Prezydenta w Urzędzie Miasta, korzystaliśmy z głogowskich basenów, grillowaliśmy, braliśmy udział w zawodach sportowych, odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne, odpoczywaliśmy w grocie solnej, jeździliśmy konno.

ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT
We wrześniu 2010 ogłosiliśmy konkurs zbierania karmy dla bezpańskich zwierząt.
Do akcji włączyły się głogowskie przedszkola i szkoły podstawowe.
Udało się zebrać prawie pół tony karmy.
Postanowiliśmy przekazać ją Głogowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom AMICUS

OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

We wrześniu ogłosiliśmy również konkurs plastyczny „ Kocham zwierzęta”
Do udziału w konkursie zaprosiliśmy głogowskie przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych, podopiecznych WTZ „ARKA” oraz uczniów ZPSW

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia 2010 obchodziliśmy „Dzień Ziemi”. Gośćmi naszej szkolnej imprezy byli Pracownicy Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego - SITA Głogów, którzy wytłumaczyli nam i pokazali po co oraz w jaki sposób należy segregować odpady. Przygotowano dla nas praktyczne zadania i konkurs. Musieliśmy m.in. posegregować odpady według materiałów , z których zostały wykonane oraz przyporządkować je do odpowiednich pojemników. Po zebrane przez nas śmieci przyjechała duża śmieciarka, która zabrała odpady na wysypisko.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOCHAM ZWIERZĘTA”

12 kwietnia 2010 w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych przy ulicy Perseusza komisja plastyczna spośród prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu „ Kocham zwierzęta” wybrać musiała 12 najlepszych.
Prac było bardzo dużo, każda z nich była inna, ciekawa.
Komisja miała twardy orzech do zgryzienia........

Z autorami nagrodzonych prac, którzy zajęli I miejsce w naszym konkursie spotkamy się 31 maja podczas wycieczki do Parku Dinozaurów.

Dziękujemy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.