X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1327
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Jak dbamy o czystość naszej planety?" - scenariusz zajęcia koleżeńskiego z zakresu wychowania ekologicznego

Grupa wiekowa: 6 – latki

Forma zajęcia: praca z całą grupą, praca w zespołach
Rodzaje aktywności: plastyczno - konstrukcyjna, werbalna, ruchowa, muzyczna

Metody: czynna, słowna, samodzielnych doświadczeń, drama, pedagogika zabawy, elementy I. Majchrzak, wizualizacja, metoda problemowa, metoda aktywna: mapa mentalna

Cele główne:
-kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
-zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zagrażające środowisku ze strony człowieka,
-poznanie możliwości walki z zanieczyszczaniem środowiska.

Cele szczegółowe:
-uporządkują wiedzę dotyczącą ochrony środowiska,
-rozwiążą zagadki o treści ekologicznej,
-wykonają doświadczenie; wywnioskują o szkodliwości rozkładających się śmieci,
-utrwalą pojęcie: recykling,
-wykonają masę papierową z gazet,
-wykorzystają do zabawy odpady.

Środki dydaktyczne: odpady szklane, papierowe i plastikowe, kartony, napisy: szkło, papier, plastik; mapa mentalne: Choroby Ziemi, Jak czuje się chora Ziemia, globusy, mapa z układem słonecznym, ręczniki jednorazowe, rebusy: śmieci, recykling, pisaki, spryskiwacze, napisy globalne: nazwy planet, nazwy stanowisk, planety; instrumenty perkusyjne

Przebieg:

1. Powitanie gości: dzieci wchodzą do sali, zatrzymują się przed gośćmi i kłaniając się mówią:
My jesteśmy starszakami i Wam pięknie się kłaniamy!
( dzieci pokazują na siebie, a następnie kłaniają się nisko)
Teraz ręką pomachamy i się wszyscy przywitamy!
(dzieci machają ręką i mówią: dzień dobry).

2. „Co to jest?” – zagadka słowna: Co to jest, moi drodzy?
Wirują wokół słońca -
I krążą tak bez końca! (planety)

-Jak nazywa się droga, po której krążą planety?
-Wokół czego krążą?
W nagrodę za rozwiązanie nauczycielka odwraca mapę z układem słonecznym, po czym zadaje dzieciom pytanie:
-Jakie znacie nazwy planet? (dzieci wymieniają
-Jak nazywa się planeta, na której my mieszkamy? (dzieci wybierają nazwę: Ziemia, spośród innych rozłożonych nazw na dywanie)

3. „Globus modelem Ziemi” – rozmowa na podstawie rekwizytu połączona z wizualizacją: nauczycielka zadaje pytanie: (nauczycielka rozdaje globusy)
-Kto wie, czym jest globus?
-Czego jest na Ziemi najwięcej? (wody)
-Co jest na drugim miejscu? (lądy)
-Co znajduje się na lądach? (różne środowiska)

Wizualizacja: n. mówi: proszę dotknąć globusa, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że wszystkie wody na Ziemi są tak bardzo zanieczyszczone, że mają kolor czarny, są smętne, szare, bure i brzydko pachną, natomiast na lądach jest tyle śmieci, że w ogóle nie widać pięknych pól i lasów, ślicznych ogrodów i parków, widać tylko wysypiska śmieci, całe ich góry, a nad tymi wysypiskami unosi się brudne i ciężkie powietrze. Powietrze jest tak brudne, że prawie nic nie widać. Ziemia jest chora.

4. „Chora planeta” – zabaw dramowa, N. chwilę odczekuje, następnie zadaje pytanie, a dzieci wczuwają się w rolę chorej zaśmieconej i zadymionej planety. Odpowiadają jak się czuje, czy jest jej smutno .... .
-Jak myślicie, co mogła czuć Ziemia będąc zaśmieconą i zadymioną planetą?
-Co mogło jej dolegać? (n. odwołuje się do mapy mentalnej wykonanej z dziećmi na wcześniejszych zajęciach)
-Kto chce pokazać, jak się ona czuła? (jedno dziecko pokazuje, inni naśladują samopoczucie)
-Co było powodem tego, że Ziemia czuła się źle?
-Czy kochacie swoją planetę? (dzieci pokazują uczucia wykorzystując globus)

5. „Zagadkowy karton” – zagadka obrazkowa (rebus). N. stawia przed dziećmi karton oklejony ponumerowanymi obrazkami od 1 do 6, na kartonie koperta z napisem: odklej obrazki i ułóż w kolejności od 1 do 6, a dowiesz się , co jest w kartonie! ( na odwrocie są pierwsze litery obrazków). Rozwiązaniem są: śmieci.

6. „Wysypisko śmieci” – zabawa badawcza; dz. otrzymują ręcznik jednorazowy, na którym pisakiem rysują schemat domu i znak umowny wysypiska śmieci (duża kropka), następnie pryskają je wodą ze spryskiwacza. Kropka się rozlewa.
Wniosek z doświadczenia: śmieci się rozkładają, co źle wpływa na środowisko; w zależności od tego , co jest śmieciem, rozkładanie trwa różnie czasowo.
Przed doświadczeniem n. zadaje pytania:
-Gdzie ludzie wysypują śmieci?
-Dokąd te śmieci są wywożone?
Po doświadczeniu dzieci odpowiadają na pytania:
-Jak myślicie, czy Ziemia potrzebuje pomocy?
-Co możemy zrobić? (segregacja)

7. „Na ratunek Ziemi” – zabawa ruchowa z elementem marszu, pedagogika zabawy; dz. maszerują energicznie trzymają w ręku gazetowe rurki, na przerwą w muzyce walczą ze śmieciami.

8. „Segregujemy śmieci?” – dz. klasyfikują śmieci do pojemników z napisami: szkło, plastik, papier; n. zadaje pytanie:
-Dlaczego ważne jest, żeby segregować śmieci?
-Co jeszcze możemy zrobić z tymi śmieciami?

9. „Co to jest recykling?” – loteryjka literowo – cyfrowa; dz. losują karty i układają w ponumerowanej kolejności; odczytują napis: recykling; wyjaśniają pojęcie.

10. „Masa papierowa” – działalność wszystkich dzieci; n., wspólnie z dziećmi odczytuje przepis na masę, proponując pracę w przetwórni papieru:
-podrzeć gazety na drobne kawałki
-zalać gazety gorącą wodą
-pozostawić wszystko na 24 godziny
-po 24 godzinach odcisnąć wodę
-dodać klej do tapet
-wyrobić masę
Dzieci wykonują masę papierową wg wskazówek.

11. „Przedszkolna Fabryka Zabawek” – działalność dzieci; n. proponuje dzieciom pracę w fabryce zabawek, zaznaczając, że wykonują tylko po jednej zabawce. Dzieci wybierają sobie miejsce „pracy” przy stanowiskach:
-„Kwiatki” – gazetowa rurka + tektura
-„Drzewa” – rolka + gazety
-„Domy” – karton po proszku + tektur
-„Zwierzęta” – rolka + rurki po napojach
-„Ludzie” – plastikowa butelka + 2 szpulki po niciach + opakowanie po danonkach
-„Mosty” – 2 duże pojemniki po jogurtach + gruby karton

12. „Pomyśl i odpowiedz!” – rozwiązanie problemu; n. zadaje pytania problemowe:
-Jak myślicie, czy przedszkole możemy nazwać miejscem recyklingu i dlaczego?
-Czy dzieci chodzące do przedszkola możemy nazwać ekologami i dlaczego?

13. „ Ekologiczny okrzyk” – zabawa twórcza z zastosowaniem instrumentów,
np. „My jesteśmy grzeczne dzieci, nie śmiecimy Ziemi przecież!”,
„Śmieci mniej, Ziemi lżej!” ...... .

14. „Żyj z przyrodą w zgodzie” – śpiew dzieci z wykorzystaniem instrumentów wykonanych z odpadów.

15. „Nasza planeta Ziemia” – zapowiedź zabawy konstrukcyjnej; dzieci wykorzystają zrobione zabawki do wspólnej zabawy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.