X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13260
Przesłano:

Program ferii zimowych 2010

PROGRAM FERII ZIMOWYCH
dla uczniów klas 0 – III Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach
w dniach 01.02.2010 – 05.02.2010

,,NAJWIĘKSZĄ RADOŚCIĄ JEST UŚMIECH DZIECKA’’

Założenia programowe.

Przygotowując program ferii wzięłam pod uwagę fakt, że większość uczniów naszej szkoły, spędzała czas wolny, nudząc się.
Nasza szkoła posiada znakomite warunki lokalowe, które umożliwiają prowadzenie różnorodnych zajęć. Program adresowany był do uczniów klas 0-III spędzających ferie w domu.
Proponowałam dobrą, bezpieczną zabawę i rozwój zainteresowań.
Program realizowany był w ciągu pierwszego tygodnia ferii zimowych. Zajęcia odbywały się w godzinach 9.00-12.00. Każdy uczestnik zajęć przynosił ze sobą drugie śniadanie.
Treści zawarte w programie obejmowały zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy ruchowe w szkole i w terenie, wycieczkę do lasu, spotkanie z leśniczym, obejrzenie wybranego filmy, zabawy z użyciem komputera.

Cele:

- wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
- ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań,
- kształtowanie zdolności organizacyjnych,
- wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,
- zwracanie uwagi na kulturę osobistą i zachowanie,
- dbałość o higienę, estetykę posiłków i kulturę spożywania,
- rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, poszerzanie jego wiedzy, bogacenie słownictwa,
twórczej aktywności.

Przewidywane efekty:

W wyniku udziału w programie uczeń potrafił:
* zaplanować sobie czas wolny wybierając pożyteczne formy spędzania dni wolnych od nauki,
* potrafi wypoczywać w sposób aktywny i twórczy,
* pracować w grupie i na rzecz grupy,
* rozpoznawać własne zainteresowania i chciał pracować nad ich rozwojem,

Ewaluacja:

- baloniki z „Buźkami” kl. 0-I,
- ankieta kl. II-III,
- wystawa.

PLAN ZAJĘĆ


Poniedziałek( 01.02.2010r.)

Temat Dnia: „WITAJCIE W PAŁACU KRÓLOWEJ ŚNIEGU”

1. Zabawy integrujące grupę
Iskiereczka-uścisk dłoni ,
Robimy wizytówki,
Kłębuszek przyjaźni itp.

2. Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci.

3. Oglądanie baśni „Królowa Śniegu”

4 Ocena postępowania bohaterów.

5. „Pałac Królowej Śniegu” – praca plastyczna

6.,,Ulubiony bohater’’ – postać wykonana z masy solnej.

7. Wystawa prac – uzasadnienie swojego wyboru.

8. Podsumowanie dnia – układanie puzzli, gry stolikowe itp.


Wtorek(02.02.2010r.)

Temat dnia: „WŚRÓD BIAŁEGO PUCHU”

1. Gry i zabawy na śniegu.

2. Wycieczka do lasu. Spotkanie i rozmowa z leśniczym.

3. „Zimowy pejzaż” – technika collage

4. Układanie zimowych rymowanek.

5. Wystawa prac.

6. Podsumowanie dnia- Zabawy w kręgu.


Środa(03.02.2010r.)

Temat dnia: „SPOTKANIE W BAŚNIOLANDII”

1. Zabawy w kręgu.

2. Obejrzenie bajki „Mała Syrenka”

3. Rozmowa na temat bajki.

4. Najciekawszy fragment bajki to ... - wyklejanka z włóczki, malowanie na podkładzie z kaszy.

5.,, Baśniowe ciasto’’ – pieczemy ciasto.

6. Czytanie bajek przez chętne dzieci – praca plastyczna w oparciu o dowolnie wybraną bajkę.

7. Degustacja ciasta.

8. Zabawy przy stolikach – zakończenie dnia.


Czwartek(04.02.2010)

Temat Dnia: „ŚWIAT KOLOREM MALOWANY”


1. Zabawy w kręgu.

2. Rozmowa wprowadzająca – „Nasze ulubione kolory”

3. „Świat w szarych barwach” – wydzieranka z gazet.

4. „Kolorowe kanapki” – wspólne wykonanie kanapek i ich degustacja.

5. „Świat pełen barw” – rysunek na papierze ściernym.

6. Wystawa prac.

7. Gry i zabawy z użyciem komputera.

8. Podsumowanie dnia – konkurs „układanie puzzli”.Piątek(04.02.2010)

Temat dnia: „JAK POMAGAMY INNYM?”


1.Zabawa dramowa „Ślepiec”.

2.Rozmowa w kręgu – „Pomocna dłoń”

3.Obrysowanie na papierze swojej dłoni, wycięcie zawieszenie na wyznaczonym miejscu.

4.Czytanie bajki „ O Dwunastu miesiącach”

5.Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.

6. Gry i zabawy stolikowe.

7.,,Dwanaście miesięcy’’ – praca plastyczna malowanie na bandażu.

8.Wystawa prac – uzasadnienie swojego wyboru.

9.Podsumowanie spotkań – ozdobienie baloników odpowiednimi „Buźkami” kl. 0-I.
Określenie nastroju jaki panował podczas zajęć. Wypełnienie ankiety kl. II-III.


REGULAMIN UCZESTNIKA FERII ZIMOWYCH

1.Przestrzegamy planu dnia.
2.Nie spóźniamy się na umówione spotkania.
3.Zachowujemy się kulturalnie i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dbając o zdrowie własne i kolegów.
4.Nie wychodzimy bez pozwolenia poza teren szkoły.
5.Nie oddalamy się od grupy.
6.Stosujemy zasady koleżeńskiego porozumiewania się.
7.W czasie wycieczki uważnie słuchamy przewodnika.
8. Dbamy o powierzony nam sprzęt ( gry planszowe, przybory szkolne, sprzęt sportowy).


LITERATURA

Czajkowska Z., Czajkowski S., Krawczyk M. – „Wycieczka uczy i wychowuje”

Dąbrowski Z. – „Czas wolny dzieci i młodzieży”

Święcicka J. – „Gry i zabawy”

Bojrakowska- Przeniosło A. - ,, Ozdoby z masy solnej’’

Barff U. –,,Pomysły na 365 dni’’


Opracowała:

mgr Monika Rosłon


ANKIETA

1.Gdzie wolisz spędzać wolny czas ?
- w domu, - na podwórku, - na zorganizowanych zajęciach.

2.Czy lubisz aktywnie spędzać wolny czas ?
- tak, - nie.

3.Czy wolisz spędzać czas wolny ?
- sam, - w małej grupie, - w większym zespole.

4.Czy podobały ci się zajęcia organizowane w szkole ?
Jeśli tak, to które?
- tak,........................................
- nie.

5.Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w podobnych zajęciach ?
- tak, - nie.

6.Co chciałbyś zmienić w przyszłorocznych zajęciach ?
- nic,
- ........................................

7.Dokończ zdania:
- Na zajęciach podobało mi się........................................
........................................
- Na zajęciach nie podobało mi się........................................
........................................
- Na zajęciach nauczyłem się........................................
........................................

8.Do której klasy chodzisz ?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.