X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13242
Przesłano:

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej

Opracowanie; Olena Kalemba
Nauczyciel religii
Szkoła Podstawowa w Turwi

UROCZYSTOŚĆ
I KOMUNII ŚWIĘTEJ


PARAFIA PW. ŚW. ANDRZEJA AP.
WYSKOĆ 2011

1. ZBIÓRKA PRZED KOŚCIOŁEM GODZ. .....

2. OBRZĘDY WSTĘPNE

PRZED KOŚCIOŁEM
Ksiądz procesyjnie wychodzi przed kościół do dzieci.
Powitanie przez Kapłana
K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W: Na wieki, wieków Amen.
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Was kochane dzieci, które pragniecie zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy pierwszy raz przyjmiecie Komunię świętą.
Zapraszam do wspólnej modlitwy oraz godnego uczestnictwa w Chrystusowej Ofierze.

Pokropienie wodą święconą
Po chwili ciszy celebrans mówi:
Wszechmogący, wieczny Boże. Ty chcesz, aby przez wodą, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego.
Odnów w nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
Celebrans kropi dzieci wodą święconą
Prośba o błogosławieństwo
Dziewczynka:
W dniu Pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga,
Co było złego już nie pamiętaj,
Tato kochany i Mamo droga.

Chłopiec:
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,
Byśmy z Panem Jezusem dziś zjednoczeni,
Nigdy od niego nie odstąpili.
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
W łasce u Boga, na co dzień żyli.

Wszystkie dzieci:
Mamusiu i Tatusiu!
Wasze ręce nas bawiły i do serca mocno tuliły.
Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.

Błogosławieństwo rodziców:
MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - NIECH IDZIE ZA TOBĄ - PRZEZ CAŁE ŻYCIE –
W IMIĘ OJCA + I SYNA + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

3. PROCESJA DO KOŚCIOŁA ZE ŚPIEWEM (Idzie mój Pan)


4. PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII

Ojciec:

Blisko dziewięć lat temu pan Bóg powierzył nam – rodzicom- bardzo cenny skarb: nasze dzieci. Potem po raz pierwszy przynieśliśmy je do kościoła, by je ochrzcić, aby stały się dziećmi Bożymi. Wtedy zobowiązaliśmy się strzec złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto przyrzeczenie, ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do kościoła, ponieważ bardzo gorąco pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających Boga i bliźniego. Nie będzie to możliwe bez mocy, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii. Dlatego prosimy o udzielenie naszym dzieciom po raz pierwszy w ich życiu Komunii Świętej.

Kapłan:
Czy jako rodzice możecie zaświadczyć, ze dzieci są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia sakramentu Eucharystii?

Matka:
Staraliśmy się jak najlepiej przygotować dzieci do tego ważnego wydarzenia. Dbaliśmy o to, aby systematycznie uczestniczył w lekcjach religii w szkole i na spotkaniach modlitewnych w kościele. W domu na miarę naszych możliwości, staraliśmy się im przekazać prawdy wiary i wychowywaliśmy je w duchu chrześcijańskich wartości. Obiecujemy też, że w przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby czuwać nad pogłębianiem ich życia religijnego, tym bardziej, że sakrament Eucharystii niczego nie kończy, wręcz przeciwnie – rozpoczyna ich drogę dojrzewania w wierze. Jako rodzice chcemy na tej drodze odegrać znaczącą rolę.

Kapłan:
Głęboko w to wierzę i ufam, że każdy z nas będzie starał się dać im dobry przykład życia chrześcijańskiego. Błagajmy o to Boga we wspólnej modlitwie, ale wcześniej przeprośmy go za nasze grzechy


5. AKT POKUTY
6. HYMN „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU”
7. LITURGIA SŁOWA
- Czytanie I – rodzic......................
- Psalm responsoryjny – ..............................
- Czytanie II - ........................................
- Śpiew przed Ewangelią
- Ewangelia
- Homilia
- Odnowieni przyrzeczeń chrzcielnych


ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Dwoje dzieci podchodzi do ołtarza(........................................), gdzie znajduje się paschał i kładą prawe ręce na świecy.

Komentarz na odnowienie przyrzeczeń (...........................)
Wysłuchaliśmy Słowa naszego Pana. Kapłan pomógł nam je dobrze zrozumieć, aby mogło wzrastać i przynosić owoc, jak ziarno w żyznej ziemi.
Teraz wszyscy jesteśmy wezwani do mówienia pełnym głosem o tym, w co wierzymy. Dlatego, wspominając dzień naszego chrztu świętego, przy zapalonym paschale, wobec zgromadzonego tu Kościoła, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Pragniemy w ten sposób okazać naszą gotowość do trwania przy Chrystusie na zawsze.
K.: Drogie dzieci.

Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z Nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na chrzcie świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem.
Pytam każdego z was:
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?
Dz.: Wyrzekam się!
K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?
Dz.: Wyrzekam się!
K.: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dz.: Wyrzekam się!
K.: A teraz wyznajcie wiarę:
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Dz.: Wierzę!
K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dz.: Wierzę!
K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Dz.: Wierzę!
K.: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i Kościelne?
Dz.: Przyrzekam!
K.: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?
Dz.: Przyrzekam!
K.: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest nasza chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Dz.: Amen.


MODLITWA WIERNYCH

K.: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie wieczne.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy....
2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im w tym Roku Kapłańskim w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy..
4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy....
6. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej pomocy. Ciebie prosimy....(Karol Wróblewski))
7. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili życia wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy....
8. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy....

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Procesja z darami: (5 dzieci + rodzic)
Do Ołtarza zbliża się procesja z darami, które niosą dzieci i rodzice.
Chleb i wino (2) –..................................
16 chlebków (1)- ...................................
świeca(1)– ........................................
Modlitewnik i różaniec(1) – ......................
Kwiaty(1) – ........................................
Dar ołtarza rodzice –.............................

Komentarz do darów
Na wzór pierwszych chrześcijan, na odświętnym ołtarzu składamy dary:

- Przynosimy chleb i wino. Dary te za chwile staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Panie, wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie, chcemy razem z Twoim Synem stać się darem dla Ciebie –naszego najlepszego Ojca
- Przynosimy świecę jako symbol wiary, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego. Teraz my, przez częste spotkania z Twoim Synem Jezusem Chrystusem w Eucharystii, pragniemy ją rozwijać i umacniać dla dobra całego Kościoła.
- Niesiemy również modlitewnik oraz różaniec. To wyraz naszej pracy i trudu, jaki włożyliśmy w przygotowanie się do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
- Przynosimy kwiaty jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy za dar życia oraz piękno otaczającego nas świata. Dziś staną się one ozdobą Twojego ołtarza. Pragniemy tak, jak one wielbić Cię każdego dnia.
- Rodzice przynoszą w darze 2 welony. Ten dar jest znakiem ich troski o dobro Kościoła. Chcą nas oni nauczyć umiejętności dzielenia się tym, co posiadamy.
Pieśń na ofiarowanie – Ofiaruję Tobie Panie mój

DZIĘKCZYNIENIE:

PODZIĘKOWANIE RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH:....................................

Panu Jezusowi:
Kasia: Szczęście, radość wielką me serduszko czuje
Bo dziś po raz pierwszy, Jezus w nim króluje.

Kasia: Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim
Ja Ci daje serce swoje, chcę być Przyjacielem Twym.

Mikołaj: Proszę – pomóż mi przez życie, razem z Tobą Jezu iść
Ja w Twym sercu pragnę zostać, ja w Nim zawsze pragnę być.

Mikołaj: Poprzez cały dzień dzisiejszy, uśmiechnięty we wszystkie strony
Wszelkiej chwały najgodniejszy,
bądź po trzykroć pochwalony (bis wszystkie dzieci)!!!

Pieśń na dziękczynienie - Już mieszkasz Jezu w sercu mym


Dziękczynienie po Komunii

Kochany Księże Proboszczu!

Daniel: Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej. Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie twoją troskę o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii
Gabrysia
Obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przynosiła ona wiele dobra całej naszej parafii.
Rodzicom:
Nikola:
Dziękujemy wam rodzice Kochani i mili,
Żeście się dla nas tak natrudzili.
Za skarb naszej wiary, za gorące serce,
Za codzienną troskę i strudzone ręce.

Magda:
Babciom i dziadziusiom dzięki też składamy
Że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami.
Marysia.
Drodzy katecheci ,nauczyciele i wychowawcy!
Z Chrystusem w sercu, z Jego łaskami
Stajemy tutaj dzisiaj przed wami
Aby wyrazić słowa wdzięczności
za dar waszej wielkiej miłości.
Za trud nauczania, za pracę nad nami
dziś wam dziękujemy sercem i kwiatami.

Łukasz: Pana organistę miej w swojej opiece,
niech śpiewem uwielbia Ciebie na tym świecie,
za to, że uświetnił naszą Eucharystię
wspieraj go codziennie wiekuisty Chryste.


Wszystkim zebranym:

Ania
Żeby dzisiaj było pięknie,
tak dostojnie i odświętnie,
wiele na to się złożyło,
wielu ludzi się trudziło

Wiktoria
Dziękujemy dzisiaj wszystkim
Co nam czynem dopomogli
Zapewniając ich, że zawsze
Będziemy się za nich modlić.

Piosenka na wyjście: Dotknął mnie dziś Pan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.