X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13236
Przesłano:

Jak inni wpływają na nas? Konspekt godziny wychowawczej w klasie VI

KONSPEKT

1. Dane klasy:
a)klasa: 6 szkoła podstawowa,
b)grupa: 20 uczniów

2. Czas trwania lekcji – 45 minut

3. Temat zajęć godziny wychowawczej: Jak inni wpływają na nas?

4. Pomoce dydaktyczne:
a)karty pracy: arkusz Kto na mnie wpływa? dla każdego ucznia

5. Cele lekcji:
a)główne
•uświadomienie dzieciom wpływu grup, do których należą, na ich postawy i zachowania.
b)operacyjne
•uczeń potrafi zdefiniować wpływ otoczenia na własne zachowanie, jak również na zachowanie innych osób
•potrafi wymienić czynniki kształtujące zachowanie i postawy

6. Formy pracy
a)praca samodzielna – uczniowie uzupełniają arkusz Kto na mnie wpływa?
b)praca w grupie – uczniowie dokonują podsumowania wyników, następnie omawiają w grupach wyniki i przedstawiają je na forum klasy

7. Etapy lekcji :
a)omówienie bieżących spraw klasowych
b)przedstawienie tematu spotkania i krótkie omówienie sposobu w jaki uczniowie mają wypełnić arkusz: Kto na mnie wpływa?. Arkusz składa się z 5 kolumn/dziedzin zatytułowanych kolejno:Szkoła, Koledzy,Rodzice, Telewizja, Internet i pięciu zagadnień(w wierszach): ubrania jakie noszę, słowa jakich używam, książki, które czytam, muzyka, której słucham, filmy, ktore oglądam. Każdy uczeń ma do dyspozycji 5 punktów w każdym zagadnieniu, które ma za zadanie rozdzielić, przyznając dowolna liczbę punktów, która ma określić kto lub co ma największy wpływ na dane zagadnienie. Suma punktów w każdym zagadnieniu musi zawsze wynosić 5.
c)nauczyciel po kilku minut prosi o indywidualne podsumowanie punktów, a następnie o omówienie wyników w grupach
d)uczniowie wybierają lidera własnej grupy, który przedstawi wyniki własne i kolegów na forum klasy dokonując krótkiego podsumowania wyników we własnej grupie
e)ćwiczenie dodatkowe – sporządzenie zbiorowego arkusza Kto wpływa na uczniów naszej klasy?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.