X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13125
Przesłano:

Opis i analiza wykorzystania i doskonalenia umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej

W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność.
W 2003 roku ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli i od tego momentu nie wyobrażam sobie pracy bez komputera.
Wkroczenie techniki w sferę edukacji zmobilizowało mnie do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie. Od wielu lat w celu podwyższenia jakości pracy własnej wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Aby wzbogacić zakres swych możliwości we wspomnianej wyżej dziedzinie ukończyłam w grudniu 2007r. szkolenie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” w ramach projektu unijnego „Pracownie komputerowe dla szkół”. Swoje umiejętności w tym zakresie doskonaliłam wspierając się literaturą fachową ( M. Sławik, A. Brehmer – „Elementy informatyki”, Katowice 2001 , W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas – „Lekcje z komputerem”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003 , Krzysztof Pikoń – „ABC Internetu”, Wydawnictwo Helion S.A, Gliwice1998).
Proces nauczania wymaga różnych środków wspierających czynności nauczyciela, a uczniom ułatwiających uczenie się. W swojej pracy posługuję się programami: „Word”, „Excel”, „Power Point”. Programy te służyły mi w pisaniu programów szkolnych, tworzeniu prezentacji, tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, dyplomów, scenariuszy, opracowywanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.
Technologia komputerowa pozwoliła mi na szybkie, poprawne
i estetyczne opracowanie wszelkiego rodzaju planów i programów wykorzystywanych w pracy nauczyciela. Posługując się komputerem, mogłam wykonać szereg gadżetów okolicznościowych niezbędnych przy organizacji imprez szkolnych, a także pomocy wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych.
Wielkie znaczenie w stosowaniu technologii informacyjnej ma Internet. Dzięki sieci internetowej mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego: kuratorium.bialystok.pl, literka.pl, menis.pl, men.gov.pl, oswiata.org.pl, profesor.pl, Zasoby portali edukacyjnych: eduseek.pl, interklasa.pl, interszkoła.pl, literka.pl, e-szkola.pl, madredzieci.net i innych wykorzystuję na lekcjach matematyki, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Systematycznie korzystam z linków do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, gdzie śledzę zagadnienia ze sprawdzianem szóstoklasisty, ściągam pliki z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Ciekawe i przydatne informacje gromadzę do dalszego wykorzystania.
Wykorzystuję pocztę elektroniczną w życiu codziennym. Nawiązałam kontakty koleżeńskie z wieloma nauczycielami matematyki. Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która głównie służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych.
Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego. Wprowadzam uczniów do korzystania z poczty elektronicznej przy przesyłaniu artykułów.
Staram się popularyzować wykorzystywanie technologii komputerowej podczas różnych zajęć. Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresja i inne. Wyświetlałam uczniom spoty reklamowe mówiące o bezpieczeństwie w sieci i zapoznałam ze stronami internetowymi sieciaki.pl i dzieckowsieci.pl.
Podczas codziennych zajęć w szkole oraz podczas zajęć matematycznych i informatycznych uczniowie mieli okazję zauważyć, jak przydatna okazać się może technologia informacyjna i komunikacyjna. Posiadam w swoich zbiorach programy edukacyjne oraz encyklopedie multimedialne, i w związku z tym zaproponowałam uczniom wykorzystywanie tych programów na zajęciach pozalekcyjnych. Okazało się, iż ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów ogromną aktywność i ciekawość poznawczą, a także ujawniły się pewne uzdolnienia. Uczniowie mieli możliwość na moich zajęciach pozalekcyjnych poznać wiele zasobów witryn edukacyjnych, rozwiązywać interaktywne testy matematyczne, zagadki logiczne oraz rozwijać umiejętności matematyczne poprzez zabawę.
Najczęściej swoje lekcje opieram o przygotowywane samodzielnie prezentacje multimedialne w programie PowerPoint. Animowane, gotowe obrazy zawsze bardziej przykuwają uwagę uczniów niż praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń czy chociażby wykład nauczyciela. Nauczanie przy użyciu prezentacji pozwala oddziaływać na ucznia całą gamą różnych bodźców, co stawia ją na uprzywilejowanej pozycji wśród innych środków dydaktycznych. Jest w stanie ułatwić spostrzeganie, rozumienie i zapamiętywanie przekazywanych treści. Ponadto uaktywnia cały zespół uczniowski.
Na pewno w dalszym ciągu w swej pracy będę wykorzystywała technologię informacyjną i komunikacyjną, gdyż praca nauczyciela bez tych elementów jest dla mnie bardzo uboga, a wręcz niemożliwa. Uważam bowiem, że w dzisiejszych czasach młode pokolenie, które wychowujemy, ma pewne wymagania, którym nauczyciel musi sprostać.

Efektem podjętych działań było:
• opracowanie uczniom sprawdzianów i ich analizy kart pracy,
• wykonanie pomocy dydaktycznych i materiałów do gazetek szkolnych,
• pisane na komputerze plany dydaktyczne, plany wychowawcze,
• wielokrotne wykorzystanie technologii komputerowej w celu przygotowania podziękowań dla rodziców, zaproszeń na różne uroczystości klasowe i szkolne, dyplomów dla uczniów,
• wykonane przy pomocy komputera kolorowe, czytelne karty pracy, sprawdziany, dyplomy na konkursy klasowe i szkolne sprawiają, że dzieci z chęcią wykonują powierzone im zadania,
• znajomość prawa oświatowego,
• uatrakcyjnianie zajęć,
• twórcze i efektowne planowanie działań,
• podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Potwierdzeniem wykorzystania umiejętności stosowania technologii komputerowej jest opracowana przeze mnie dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Komputer sprawił, że:
• moja praca stała się łatwiejsza i wygodniejsza,
• dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
• komputer sprawił, że podniósł się realizowany proces dydaktyczno-wychowawczy,
• dla dzieci połączył zabawę z nauką, stał się przygodą intelektualną, był motywacją do nauki, wyzwolił właściwe postawy koleżeńskie,
• uświadomił uczniom i rodzicom, że komputer nie służy tylko do gier, ale dzięki niemu można się wiele nauczyć poprzez zabawę,
• zajęcia z komputerem przeniosły dziecko w inny świat, daleką podróż, w trakcie której doskonaliły swe kompetencje, ćwiczyły spostrzegawczość, pamięć, uwagę,
• dzieciom zajęcia takie przyniosły wiele satysfakcji i radości. Zawsze chętnie brały w nich udział, były dla nich ciekawe i interesujące,
• wyzwoliły też poczucie sukcesu, aktywność twórczą,
• dzieci mające trudności w nauce pracowały chętnie.

Jestem przekonana, że podejmowane działania i przedsięwzięcia to trafny pomysł. Dzięki takim zajęciom dzieci przełamały obawy przed niepowodzeniem, rozwijały poczucie wiary we własne siły.

Opracowała: Małgorzata Pawelczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.