X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 131
Przesłano:

Scenariusz lekcji muzyki dla klasy V. Kanon "Butel Band Blues"- śpiewanie kanonu i poznanie jego formy

Temat lekcji: Kanon "Butel Band Blues"- śpiewanie kanonu i poznanie jego formy.
Temat ogólny: Zaśpiewanie w kanonie piosenki "BUTEL BAND BLUES". Poznanie formy kanonu.
Cele szczegółowe:
Umiejętności:
- zaśpiewa piosenkę "Butel Band Blues"
- zaśpiewa piosenkę w kanonie
- wyklaszcze w kanonie rytm melodii piosenki
Wiedza:
- zna pojęcie kanonu
- objaśni sposób śpiewania kanonu
Warunki:
czas 45 minut.
Miejsce: pracownia muzyczna
środki dydaktyczne: keyboard, tekst piosenki, cd z kanonem "Magnificat"
Forma pracy: indywidualna, grupowa
Forma aktywności muzycznej: spiewanie i ćwiczenia mowy, gra na instrumentach, percepcja muzyki.
Przebieg
1) Część organizacyjno porządkowa:
nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza obecność.
2) Część motywacyjno- pobudzająca wyobrażnię:
Zad. 1. Wprowadzenie pojęcia kanonu.
Na dzisiejszej lekcji poznacie piosenkę, którą będziecie wykonywać w inny sposób, to znaczy nie wszyscy razem, a w jaki sposób odpowiedzcie mi słuchając tego utworu "Magnificat".
Zwróćcie uwagę na:
- sposób śpiewania
- jak podzielono chór
- ile grup głosów występuje w utworze.
Dzieci zauważają, iż utwór wykonywany jest przez trzy grupy głosów, następujących po sobie w pewnej odległości, a kolejny głos wchodząc śpiewa utwór od początku. Głosy przeplatają się . Taką formę nazywamy kanonem
3) Część realizacyjna:
Zad. 1. Nauka piosenki "Butel Band Blues"
A) Napoczątku przeprowadzimy rozgrzewkę
- kilka głębokich oddechów
- oddechy przy wypuszczaniu powietrza na literze s (legato)
- oddechy przy wypuszczaniu powietrza na literze s (staccato)
ćwiczenia dykcyjne:
a) powtarzanie "Szedł Sasza suchą szosą, szosa była sucha"
b) to samo przy zmianie dynamiki
c) w narzuconym twmpie
ćwiczenia rozśpiewujące:
a) śpiewanie gamy
b) to samo ze zmianą dynamiki
B) nauka piosenki
- nauczyciel śpiewa piosenkę w całości sam z akompaniamentem
- po prezentacji uczy dzieci fragmentami w zależności od możliwości klasy
- po utrwaleniu fragmentów śpiewanie całej piosenki, składanie wszystkich zwrotek
- utrwaleni piosenki
C) śpiewanie z klaskaniem.
Waszym zdaniem jest wyklaskać rytm melodii piosenki, a następnie połączymy klaskanie ze śpiewem.
Zad...2. śpiewanie piosenki w kanonie.
Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy, przypomina i wskazuje na kolejne wejścia głosów, zwraca uwagę na śledzenie ruchów taktowych dyrygenta- nauczyciela.
4) Podsumowanie:
Proszę jednego z uczniów o przypomnienie o czym mówiliśmy dzisiaj na lekcji, jaką nową formę muzyczną poznaliśmy i czym się charakteryzuje?
Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.