X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1304
Przesłano:

Podstawy żonglerki - plan metodyczny w ujęciu czynnościowym

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Data:
Klasa:

Zadanie główne (temat lekcji):

Podstawy żonglerki.

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Sprawności motorycznej

Uczeń
- rozwinie koordynację wzrokowo - ruchową
- rozwinie zręczność oraz refleks

Umiejętności

Uczeń
- wyczuwa odległość i przestrzeń
- potrafi poprawnie podrzucać piłeczkę
- potrafi żonglować dwoma, trzema piłkami z partnerem

Wiadomości

Uczeń
- zna technikę i sposoby żonglowania piłkami

Usamodzielniania

Uczeń
- aktywnie współuczestniczy w lekcji
- akceptuje potrzebę samooceny
- porównuje swoją technikę ze współćwiczącym
- koryguje własne i współćwiczącego błędy


CZĘŚĆ LEKCJI
CZYNNOŚCI UCZNIÓW
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
METODY

Docelowe

Zadania

Część wstępna

Nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji.
- słucha informacji od nauczyciela
- zapoznaje się z zadaniami lekcji
- przygotowuje się do aktywnego i świadomego udziału w lekcji

- sprawdza gotowość ucznia do lekcji
- podaje temat i zadania lekcji
- motywuje uczniów do udziału w lekcji

- pogadanka

Część główna A

Pobudzi i przygotuje organizm do lekcji.

- uczestniczy w rozgrzewce prowadzonej przez kolegę
- uczestniczy w ćwiczeniu koordynacyjnym „piłka dookoła”
- przygotuje i zaproponuje zabawę ożywiającą

- czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń
- obserwuje pracę uczniów

- zabawa klasyczna
- zadaniowa ścisła

Część główna B

Kształtuje koordynację wzrokowo – słuchową oraz refleks i spostrzegawczość

wykonuje:
1 piłeczka – 1 ręka
- podrzuty
- odbicia od ściany
- odbicia od podłogi

1piłeczka – 2 ręce
- podrzuty
- odbicia od ściany
- ćw. wspom.

Dwie osoby 1 piłeczka - 2 ręce
- bokiem do siebie

Dwie osoby 2 piłeczki - 2 ręce
- bokiem do siebie

Dwie osoby piłka do siatkówki i koszykówki
- podanie kozłem i odbicie sposobem dolnym

Dwie osoby dwie, trzy , cztery piłki dowolne
- żonglerka dwoma, trzema, czterema piłkami
Podania po przekątnej w kole
- piłka po przekątnej

Gra szkolna

- demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń
- koryguje błędy
- czuwa nad dokładnością i poprawnością wykonywania ćwiczeń - zadaniowa ścisła

Część końcowa

Uspokoi organizm po wysiłku
Dobierze i wykona ćwiczenia rozluźniające i oddechowe

- słucha informacji nauczyciela
- uporządkuje salę

- poleca wykonanie ćwiczeń i czuwa nad właściwym wyborem ćwiczeń
- oceni i podsumuje pracę uczniów na lekcji
- poleca sprzątnięcie sprzętu

- zadaniowa ścisła

- pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.