X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12952
Przesłano:

Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Konspekt lekcji matematyki

CELE LEKCJI

Poznawczy :zapoznanie uczniów z pojęciem wyrażenia algebraicznego, a także ze sposobem zapisywania i odczytywania wyrażeń algebraicznych
Kształcący : kształcenie spostrzegawczości, uwagi, logicznego myślenia, umiejętności wykorzystania wcześniej zdobytych wiadomości, doskonalenie umiejętności :posługiwania się językiem matematycznym, wiązania arytmetyki z algebrą
Wychowawczy : wdrażanie do systematyczności w nauce i pracy, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w lekcji, rozwijanie matematycznych zainteresowań

CELE LEKCJI PODANE W KATEGORIACH OPERACYJNYCH

Uczeń po zakończeniu lekcji potrafi :
- zdefiniować pojęcie wyrażenia algebraicznego
- podać zastosowanie wyrażeń algebraicznych
- nazywać wyrażenia zapisane za pomocą symboli matematycznych,
- zapisywać za pomocą symboli matematycznych wyrażenia przedstawione słownie,
- stosować kolejność działań,
- stosować pojęcia: dzielnik, wielokrotność, liczba parzysta, liczba nieparzysta.

Metody nauczania : podająca, eksponująca, praktyczna
Formy pracy : zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne : kolorowa kreda, podręcznik , karty pracy dla każdego ucznia

PRZEBIEG LEKCJI

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

Sprawy organizacyjno porządkowe
Powtórzenie wiadomości niezbędnych do wykorzystania na lekcji :
- Tabliczka mnożenia w zakresie 100
- Jak nazywamy liczby w dodawaniu, a jak wynik dodawania?
- Jak nazywamy liczby w odejmowaniu, a jak wynik odejmowania?
- Jaka jest kolejność wykonywania działań?
Następnie nauczyciel zadaje każdemu do rozwiązania przykład dotyczący działań na liczbach wymiernych (np. -4-6 = ? 3 ∙ (-4) = ? 12-17 = ?
-6 ∙ (-7) = ? 99+ (-19) =?
-101 + 84 = ? 0,75 + ( - 0,5 ) = ?

Zapisanie nazwy nowego działu : Wyrażenia algebraiczne oraz tematu lekcji.

Nauczyciel na początku lekcji wypisuje na tablicy różne wzory

4a 0,5∙a∙h a+b+c a ∙a
a∙b 2a+2b

Uczniowie dostrzegają, że są to wzory na pola i obwody różnych figur geometrycznych. Nauczyciel wraz z uczniami na podstawie zadawanych pytań: z czego składają się podane wyżej wyrażenia? określa pojęcie wyrażenia algebraicznego oraz wyjaśnia uczniom, że z wyrażeniami algebraicznymi już się spotkali, np. we wzorach na obliczanie pól i obwodów, tylko nie używali nazwy „wyrażenie algebraiczne”. Za pomocą tych wyrażeń zapisujemy różne zwroty matematyczne, wzory, twierdzenia oraz równania i nierówności.

Def. : Wyrażenia, w których obok liczb i znaków działań występują litery, nazywamy wyrażeniami algebraicznymi.

Uwaga: Liczby będziemy nazywali stałymi, natomiast litery zmiennymi, za które można podstawiać różne liczby

Załącznik 1

Zadania
1.Podaj odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych:
a)Jedno jajko waży 15 g. Ile gram waży n jajek?
b)Bluza sportowa kosztuje 30zł, a spodnie dresowe x złotych. Ile kosztuje komplet?
c)Tomek jest 3 razy starszy od Ani. Ania ma y lat. Ile lat ma Tomek?
d)Zeszyt ma m kartek. Ile ma stron?
e)Jeden tulipan kosztuje 3 zł, a wstążka kosztuje złotówkę. Ile złotych należy zapłacić za s tulipanów przybranych wstążką?
f)W pasiece było n pszczół. Obecnie jest ich 2 razy mniej. Ile pszczół jest w pasiece?
2. Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
a) Liczba o 4 większa od liczby x
b) Liczba 2 razy większa od liczby a
c) Liczba k pomniejszona o 6
d) Liczba 3 razy mniejsza od liczby m
e) Liczba 2 razy większa od liczby x

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.