X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12944
Przesłano:

Kategoryzacja - scenariusz lekcji z organizacji hotelarstwa

Katarzyna Hajducka
Klasa I (technikum hotelarstwa)
Jednostka lekcyjna: 2x45 minut
Cele operacyjne: Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi
- wymienić obiekty noclegowe sklasyfikowane w Ustawie o usługach turystycznych,
- rozróżniać poznane obiekty noclegowe,
- scharakteryzować poznane obiekty noclegowe,
- scharakteryzować bazę noclegową w Polsce i w swoim regionie,
- podać źródła prawa odnoszące się do usług hotelarskich,
- wymienić, co powinno być umieszczone wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Metody i techniki pracy:
- wykład,
- dyskusja,
- praca w grupach,
- praca z tekstami źródłowymi.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- mapa turystyczna najbliższej okolicy, województwa, plan miasta, przewodniki turystyczne
-przylepne karteczki
- komputery z dostępem do Internetu.

Przebieg zajęć:
Głównym zadaniem jest zapoznanie uczniów z klasyfikacją obiektów hotelarskich. Na początku uczniowie mają wymienić znane im obiekty noclegowe – wyznaczony uczeń wypisuje je wszystkie na tablicy. Dalej porównujemy je z klasyfikacją z ustawy o świadczeniu usług turystycznych. Przypominam źródła prawa w Polsce i ich hierarchię. Informuję uczniów, że najważniejszymi źródłami dotyczącymi usług hotelarskich są : kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług turystycznych.
Zwracam uwagę uczniów na różnice w wymaganiach klasyfikacyjnych dla poszczególnych obiektów.
Podkreślam, że poddanie obiektów klasyfikacji nie jest obowiązkowe, ale konieczne, gdy właściciel obiektu chce używać jednej z nazw wymienionej w ustawie.
Wymieniam także oznaczenia, które powinny znaleźć się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz hotelu.
Rozpoczynam dyskusję na temat celowości klasyfikowania obiektów hotelarskich.

Ćwiczenie 1
Wypisz znane Ci obiekty noclegowe znajdujące się w Wałczu lub najbliższej okolicy. Czy wszystkie można sklasyfikować zgodnie z ustawą? Jeśli nie, spróbuj podać powody, dla których te obiekty nie zostały poddane klasyfikacji.

Ćwiczenie 2
Dzielę klasy na grupy, daję przewodniki i mapy. Zadaniem każdej z grup jest wypisać i policzyć wszystkie obiekty noclegowe znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego: niesklasyfikowane obiekty noclegowe, hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, pola biwakowe.
Po 15 minutach przedstawiciele każdej z grup przyklejają na dużej mapie karteczki samoprzylepne w miejscach gdzie znajdują się dane obiekty noclegowe. Pozostali uczniowie robią notatki w zeszytach.
Na koniec tego zadania inicjuję dyskusję dotyczącą stanu bazy noclegowej na Tereni woj. zachodniopomorskiego.
Których obiektów jest najwięcej ? Dlaczego?

Zadanie domowe
Należy odwiedzić Centrum Informacji Turystycznej w Wałczu i poprosić o foldery reklamowe obiektów noclegowych i gestorów bazy hotelowej by wzbogacić szkolną biblioteczkę Hotelarza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.