X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12941
Przesłano:

Szkolna turystyka rowerowa - program autorski

Autor programu: Katarzyna Hajducka
Adresat: uczniowie Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, członkowie SKKT Tramp
Termin realizacji: rok szkolny 2011 / 2012


Wstęp

Turystyka i rekreacja to formy działalności ruchowej, które zawierają szeroki wachlarz możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież. Rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, wytwarzają nawyk aktywnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego.
Wycieczki zaspokajają różnorodne potrzeby młodego człowieka. Kształtują takie składniki osobowości jak: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody.
Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek daje okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i zamiłowań, wdraża do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania wolnego czasu, wiąże naukę z życiem i realizuje postulat wielostronnego nauczania i uczenia się.
Program ten kieruję do uczniów naszej szkoły, dając tym samym możliwość aktywnego spędzenia czasu w plenerze, wśród pięknych krajobrazów naszego regionu, w gronie kolegów. Dokumentowanie sytuacji związanych z realizacją programu umożliwi zaś świadome posługiwanie się środkami i narzędziami technologii informacyjnej oraz korzystanie z różnych źródeł wiedzy, gromadzenie, porządkowanie i selekcjonowanie informacji.
Realizację treści programu planuję w ramach działalności pozalekcyjnej i 19-tej godziny zgodnie z art. 42 KN.

I. Zadania

- Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia.
- Stworzenie uczniom sprzyjających warunków do poznawania własnego regionu w aspekcie przyrodniczym, geograficznym, historycznym, kulturowym, społecznym.
- Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.
- Efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie.
- Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
oraz posługiwanie się technologią informacyjną.

II. Cel edukacyjne

- Kształtowanie zdrowego stylu życia.
- Przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
- Inspirowanie do poznawania własnego regionu w aspekcie przyrodniczym, krajobrazowym, historycznym, kulturowym, społecznym.
- Nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach, turystycznych, korzystania z przewodników, informatorów, map.
- Popularyzacja turystyki rowerowej - zdrowej i ekologicznej formy wypoczynku.
- Aktywne spędzanie wolnego czasu w kontakcie z naturą.
- Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
- Gromadzenie, porządkowanie i selekcjonowanie zebranych informacji.

III. Treści nauczania

- Podstawowe wyposażenie roweru. Eksploatacja i konserwacja roweru.
- Zasady i przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystę.
- Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne naszego regionu.
- Czytanie i posługiwanie się mapą w terenie.
- Walory przyrodnicze, krajobrazowe naszego regionu. Ślady historii.
- Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.
- Różne formy relaksu (m. in. obcowanie z kulturą).
- Źródła informacji na temat naszego regionu.

IV. Metody pracy:


- rowerowe rajdy krajoznawczo-turystyczne,
- zajęcia w pracowni komputerowej, wykorzystanie technologii informacyjnej do posumowania projektów grupowych,
- konkursy,
- wystawy,
- zbieranie map, folderów, przewodników – mała biblioteczka turystyczna,
- dokumentowanie działalności na łamach szkolnej strony internetowej, prezentacji multimedialnej oraz prezentacji graficznej (fotograficznej),
- metody aktywne (burza mózgów, Internet, integracyjne, prezentacja, metoda projektu)

V. Formy pracy:

- indywidualna,
- grupowa

VI. Oczekiwane efekty:

Uczniowie:
- znają własny region w aspekcie przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym,
- przestrzegają zasad ruchu drogowego,
- poruszają się na szlakach turystycznych, korzystając z map, przewodników, informatorów itp.,
- popularyzują turystykę rowerową - zdrową i ekologiczną formę wypoczynku w środowisku szkolnym i rodzinnym,
- potrafią czynnie wypoczywać,
- znają i stosują zasady kulturalnego, bezpiecznego, ekologicznego wypoczynku w plenerze,
- efektywnie współdziałają w zespole, właściwie komunikują się,
- poszukują, selekcjonują, gromadzą informacje z różnych źródeł,
- prezentują wiedzę o regionie posługując się środkami i narzędziami technologii informacyjnej.

VII. Ewaluacja

- dokumentowanie zajęć w formie zdjęć, sprawozdań, wystaw, prezentacji multimedialnej, prezentacji graficznej,
- relacje uczniów, rozmowy, obserwacje, ankiety.

Opracowanie: Katarzyna Hajducka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.