X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12895
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego: Спорт - это здоровье!

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego do klasy III a LO na podstawie podręcznika „Как дела”3

Nauczyciel: Elżbieta Kasztelan
Przedmiot: Język rosyjski
Czas: 45 minut
Data: 24.03.2010.

Temat: Спорт - это здоровье!

Cele językowo- komunikacyjne:

Wiedza: uczeń zna leksykę dotyczącą :

- sportu, dyscyplin sportowych
- sportu wyczynowego, sportu ekstremalnego
Umiejętności: uczeń:

- rozumie treść zaprezentowanego tekstu, dotyczącego zainteresowań sportowych
- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
- stosuje czasowniki:
• интересоваться (кем? чем?)
• заниматься (кем ?чем?)
• увлекаться (кем? чем?)
a także czasowniki: бегает, плавает, прыгает, делает, катается на коньках, катается на велосипеде, ходит на лыжах (3 os. l.poj.)
- opowiada o swoim ulubionym sporcie

Pomoce dydaktyczne:
Podręcznik, nagranie, słowniki, materiały przygotowane przez nauczyciela.
Techniki pracy nauczania komunikacyjnego: wypowiadanie się na podstawie obrazków.
Formy pracy: indywidualna, w parach, zbiorowa

Przebieg lekcji:

1. Część organizacyjno – porządkowa.
- przywitanie z uczniami
- sprawdzenie listy obecności
- przypomnienie tematu ostatniej lekcji i najważniejszych zagadnień.

2. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

3. Nagranie i próba odpowiedzi na pytania nauczyciela:
a) каким видом спорта интересуется Олег?
b) где он им занимается?
c) каким видом спорта занимается Юра ?
4. Przypomnienie odmiany czasowników: интересоваться (кем? чем?), заниматься (кем ?чем?), увлекаться (кем? чем?)
5. Посмотри иллюстрации прочитай подписи к ним и скажи, какими видами спорта занимаются эти спотрсмены:
образец: Аня занимается (чем?) теннисом (ćw. 2 str.93) – czytają wskazani uczniowie
i odpowiadają na pytania na podstawie obrazków. W razie potrzeby – wyjaśnianie słownictwa za pomocą słownika i zapisanie go.
6. Посмотри еще раз на иллюстрации и скажи, кто из этих спортсменов:
бегает,плавает, прыгает, делает, катается на коньках, катается на велосипеде, ходит на лыжах (3 os. l.poj.).
7. Kaкие из этих спортов рекордитские, a какие эстремистские? Uczniowie zapisują w zeszytach samodzielnie, które dyscypliny sportowe, ich zdaniem, są wyczynowe a które ekstremalne. Chętny uczeń prezentuje swój wybór i uzasadnia go.
8. Pасспросите друг друга о своих спортивных уилечениях. Кто каким спорта интересуется и где? Praca w parach i prezentacja dialogu chętnych osób (ćw. 6 str.95).
9. *Ćwiczenie ustne: (ćw. 7, str. 29) – ewentualnie, gdy zostanie czas: objaśnienie sensu tematu lekcji – что обозначает пословица? - Спорт - это здоровье!
9. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
• dla wszystkich: (ćw. 5 str. 95, pisemnie)

- Скажи, каким видом спорта ты интересуешься? Каким занимаешься? Где и почему?

• dla chętnych: ( praca pisemna)

- Спорт - это здровье! - ты согласен с этим мнением?
10. Podsumowanie lekcji, ocena pracy uczniów.

11. Pożegnanie z uczniami.
РЕКОРДИТСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
(WYCZYNOWE DYSCYPLINY SPORTOWE) ЭКСТРЕМИТСКИЕ ВИДЫ СПОРТА
(EKSTREMALNE DYSCYPLINY SPORTOWE)

- экстремитский спорт опасный для здоровья, для жизни
- можно потерять здороье, стать инвалидом
- бывает, что спортсмеы перегружают организм и умирают в молодом возрасте
- они получают травмы, удары
- спортсмены рискуют жизнью для денег и известности

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.