X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1288
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji VI edycji programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"

W styczniu 2008r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze wzięli udział w VI edycji programu edukacyjnego „ Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
Celem programu było zachęcenie uczniów do rozważań nad zagadnieniem wielokulturowości w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i historii współtworzących dziedzictwo kulturowe Europy.
Realizację przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od zapoznania uczniów z projektem i jego celami. Kolejnym etapem było przydzielenie ochotnikom zadań i omówienie szczegółów prezentacji.
Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie w dniu 04.04.2008 w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na 2 najciekawsze numery gazetek odnośnie tematyki Unii Europejskiej. Największą popularnością cieszyły się tematy: „ Moje spotkania z europejską kulturą”, „ Przez turystykę poznajemy kulturę europejską”i „ Co wnieśliśmy, co możemy wnieść do dziedzictwa kulturowego Europy”. Nieco mniejsze zainteresowanie dotyczyło problemu: „Rola Internetu w integracji europejskiej” .
Szkolna Komisja Oceniająca prace brała pod uwagę : zgodność tematyki gazetek z programem, wartość merytoryczną i formę pracy.
Spośród kilkunastu zgłoszonych do konkursu prac wyłonione zostały dwa najciekawsze według Komisji numery.
W szkole tematyka integracji europejskiej była przybliżana poprzez prowadzone przeze mnie: mini- wykłady, pogadanki o tematyce: „ Europa- pojęcie i symbol”, „ Dzieje integracji Europejskiej”, „ Instytucje i organizacje ogólnoeuropejskie”, „ Wspólnota Europejska i jej funkcjonowanie”, „ Polska w Europie”, „ Moje miejsce w zjednoczonej Europie”.
Oprócz dyskusji uczniowie pracowali nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych nt.: „ Podróże po krajach Unii Europejskiej”, „ Moja mała ojczyzna- historia regionu a historia europejska”,„ Losy mojej rodziny losami Europy”.
Nie poprzestając na tym, przeprowadziliśmy również pisemny konkurs wiedzy o UE pod nazwą „ EUROTEST 2008”. Uczniowie z najwyższymi notami otrzymali oceny celujące i nagrody książkowe.
Uczniowie mieli również okazję zaprezentowania swojej kilkutygodniowej pracy w postaci wystawy prac plastycznych tj.: makiet, modeli z drewna, masy solnej, plakatów, albumów, folderów turystycznych itp. Grupa dzieci uzdolnionych teatralnie przedstawiła inscenizację pt.: „ Różnorodność nie dzieli lecz łączy”.
Ogólnie mówiąc, uczestnictwo w tego rodzaju imprezie miało same pozytywne strony wychowawczo- dydaktyczne. Poprzez uczestnictwo w programie wychowankowie nabywali umiejętności pracy w grupie, uczyli się współodpowiedzialności za pracę grupy, kształtowali w sobie postawę tolerancji wobec kultury innych narodów
Przeprowadzona w szkole akcja osiągnęła swój cel- uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i rzetelnie podjęli się realizacji programu.
W dniu 10.04.2008r. zwycięskie numery gazetek zostaną przesłane wraz ze sprawozdaniem z realizacji szkolnych działań informacyjno- edukacyjnych do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej.
Organizator imprezy w szkole: Monika Roman

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.