X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12838
Przesłano:

Droga i prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Praca z programem Edu Rom

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI DLA KLASY I.

Temat : Droga i prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Praca z programem Edu Rom

Cel ogólny :

Uczeń potrafi podać definicję prędkości średniej i zastosować ją
do rozwiązywania zadań oraz interpretacji wykresów.

Cele szczegółowe :

Uczeń zna :

- jednostkę prędkości
- potrafi sporządzić wykres zależności prędkości od czasu
- umie ocenić na podstawie wykresów zależności położenia od czasu,
który z nich odpowiada większej prędkości
- uczeń potrafi sporządzić wykres zależności położenia od czasu
- uczeń umie przeliczać jednostki prędkości

Środki dydaktyczne :

- komputer
- EDU ROM - edukacyjny program do nauki fizyki (znajduje się na
wyposażeniu pracowni informatycznej)

Metody i formy pracy :

- praca w grupach
- doskonalenie pracy na komputerze

Przebieg lekcji :

I. Faza wstępna :

- sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania domowego
- przypomnienie potrzebnych wiadomości
- podział na grupy
- włączenie komputerów
- zalogowanie się do sieci

II. Faza główna :

- film , ćwiczenie (wydruk z programu)
- zapoznanie się z tekstem i narracją
- demonstracja ćwiczenia 3,4 z programu
- zapoznanie się z tekstem, analiza tabelki i wykresów x(t) i v(t)
- uruchomienie narracji dotyczącej większej prędkości
- samodzielne wykonywanie ćwiczenia przez uczniów
- jeden z uczniów w grupie przejmuje sterowanie i przelicza podane
wartości prędkości na inne jednostki (m/s i km/h) głośno przeprowadzając rozumowanie
- nauczyciel pozwala sprawdzić wynik na ekranie komputera
- wykonanie ćwiczeń 1,2

III. Faza - Ewaluacja

Wykonanie ćwiczenia 5,7 z programu.
Co zapamiętaliśmy z lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.