X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12812
Przesłano:

Gdy runęły mury Bastylii - konspekt lekcji historii

Tomasz Błaszczyk
Nauczyciel kontraktowy
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Przytyku

Konspekt lekcji historii

Klasa: VI a
Temat: Gdy runęły mury Bastylii.. – początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789-1799.

Cele operacyjne:

a) Zapamiętanie
- postacie
· Ludwik XVI
· Maksymilian Robespierre
· Napoleon Bonaparte
- daty
· 14 VII 1789 r. – zburzenie Bastylii, początek rewolucji
· 26 VIII 1789 r. – uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
· 1791 r. – uchwalenie konstytucji we Francji
· 1793 r. – zgilotynowanie Ludwika XVI
- pojęcia
· rewolucja
· burżuazja
· monarchia konstytucyjna
· Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
· koalicja
· jakobini
· terror
· Stany Generalne
· Zgromadzenie Narodowe

b) Zrozumienie
· pojęcia rewolucja
· przyczyn wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
· struktury społecznej XVIII-wiecznej Francji
· sensu słów „WOLOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO”
· symboliki zburzenia Bastylii
· polityki prowadzonej przez Jakobinów

II. Umiejętności
c) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

· uczeń potrafi wymienić główne przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
· uczeń potrafi opowiedzieć o okolicznościach wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
· uczeń potrafi określić która grupy społeczne w XVIII-wiecznej Francji miały największy wpływ na przebieg rewolucji
· uczeń potrafi narysować piramidę społeczną XVIII-wiecznej Francji
· uczeń rozpoznaje hymn Francji – melodię tzw. Marsylianki, która zagrzewała

d) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

· uczeń potrafi odróżnić monarchię absolutną od monarchii konstytucyjnej
· potrafi wyjaśnić wpływ ideologii Locka, Monteskiusza na rewolucję Francuską
· uczeń podaje przykłady praw jakie gwarantowała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Metody pracy:

· wykład nauczyciela z elementami pogadanki
· burza mózgów
· metoda problemowa
· praca z tekstem źródłowym i w książce
· praca ze źródłem audio

Środki dydaktyczne:

· ilustracje poszczególnych władców oraz obrazy przedstawiające sceny związane z Wielką Rewolucja Francuską
· nagranie audio przedstawiające hymn Francji – tzw. Marsyliankę
· ilustracje obrazujące godło i flagę Francji
· podręcznik – teksty źródłowe
· mapa przedstawiająca układ sił w Europie tuż przed wybuchem Rewolucji Francuskiej
· karta pracy na lekcji


TOK LEKCJI

1. Czynności organizacyjno-porządkowe - 3 minuty
- Sprawdzenie obecności.
- Zapisanie na tablicy tematu lekcji
- uczniowie Zgłaszają obecność
- uczniowie zapisują temat do zeszytu.

2. Rekapitulacja wtórna – 5minut
- Nauczyciel w formie pogadanki z uczniami przypomina sytuacje polityczną Francji w XVII i XVIII w. Ponadto stara się uzyskać informacje od uczniów na temat XVIII wiecznych filozofów państwa i takich jak Locke, Rousseau, Monteskiusz
- Uczniowie współpracują, przypominają sobie ostatnie lekcje, odpowiadają na pytania nauczyciela.

3. Rozwinięcie nowego tematu -12 minut
- Nauczyciel rozpoczyna prezentację lekcji w postaci elementów pogadanki z elementami pokazu źródeł ikonograficznych i piśmienniczych. Ponadto nauczyciel prezentuje uczniom w postaci nagrania dźwiękowego hymn Rewolucji Francuskiej – Marsyliankę
- Uczniowie notują najważniejsze informacje do zeszytu. Starają się kojarzyć ilustracje z faktografią.Słuchają uważnie melodii Marsylianki

4. Rozwinięcie. Praca nad nowym materiałem – 16 minut

- Nauczyciel rozdaje arkusze pracy na lekcji, które mają ugruntować wiedzę zdobyta na lekcji. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące tekstu i treści Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
- Uczniowie wypełniają arkusze, wykorzystując wiadomości z lekcji i z podręcznika. Odpowiadają na pytania, zapisują odpowiedzi na kartkach

5. Podsumowanie. Rekapitulacja wtórna. – 9 minut

- Nauczyciel podsumowuje lekcję. Zbiera wnioski wysnute razem z uczniami. Dyktuje uczniom krótką notatkę do zeszytu.
- Nauczyciel zadaje i wyjaśnia pracę domową: „Napisz w kilkunastu zdaniach, dlaczego rządy jakobinów nazywamy okresem terroru?.”
- Uczniowie słuchają, Przypominają sobie treści lekcji. Notują krótką notatkę w zeszycie. Zapisują prace domową


Opracował: Tomasz Błaszczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.