X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1281
Przesłano:

Program aktywizacji zawodowej dla klas III Szkoły Zawodowej Specjalnej

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. ADRESACI PROGRAMU
Uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

2. CELE PROGRAMU
• zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez młodzież kończącą naukę w naszej placówce
• zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych w skutecznym poszukiwaniu pracy
• umożliwienie uczniom uzyskania wiedzy o współczesnym rynku pracy
• zachęcanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia
• zharmonizowanie osobistych wyobrażeń uczniów, ich możliwości i umiejętności z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi

3. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
• Opanowanie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych
• Dokonanie przez uczniów refleksji dotyczących własnych słabych i mocnych stron
• Opanowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z pracodawcą
• Opanowanie umiejętności dokonania autoprezentacji

4. REALIZACJA PROGRAMU
Program realizowany będzie podczas zajęć technologii informacyjnej oraz lekcji wychowawczych, podstaw przedsiębiorczości i języka polskiego. Obejmuje 5 scenariuszy zajęć, które dotyczą następujących zagadnień:
1) Moje mocne strony.
2) Źródła potrzebnych informacji.
3) Umiejętność prezentowania siebie.
• Rozmowa telefoniczna z pracodawcą
• Spotkanie osobiste z pracodawcą – rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja
4) Opracowanie życiorysu wg wzoru.
5) Przygotowanie listu motywacyjnego.

5. EWALUACJA PROGRAMU
Sprawdzenie poziomu realizacji założonych celów jest możliwe poprzez:
• Analizę i ocenę prac uczniów
• Badanie opinii uczniów na podstawie ankiet ewaluacyjnych.


SCENARIUSZE ZAJĘĆ


ZAJĘCIA 1 – LEKCJA WYCHOWAWCZA

Temat: MOJE MOCNE STRONY

CELE OPERACYJNE:
Uczeń uświadamia sobie swoje mocne strony.
Uczeń potrafi je u siebie rozpoznawać.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Brystol, kredki, arkusz papieru
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. WSTĘP.Wszyscy siedzą w kręgu. Każdy kończy następujące zdanie:
Ostatnio zostałem pochwalony za...

2. WPROWADZENIE Zapoznanie uczniów z celem zajęć. Wprowadzenie do tematu.
Nauczyciel przyczepia sobie kartkę z napisem: Jestem miły. Tłumaczy wszystkim że warto każdego dnia myśleć o sobie pozytywnie. Nasza samoocena ma bowiem wpływ na to jak się zachowujemy. Pozytywne uwagi i myśli wzmacniają wiarę we własne możliwości.

3. BURZA MÓZGÓW. Jakie uwagi słyszysz od innych na swój temat?
Zapisanie na arkuszu papieru. Podsumowując: nauczyciel podkreśla, że pozytywne uwagi, które słyszymy od innych wprowadzają nas w dobry nastrój, powodują, że rośnie nasze poczucie wartości.

4. Ćwiczenie – OPOWIEM WAM O SOBIE. Uczeń odpowiada na pytania, odpowiedzi zapisuje na kartkach.
• Jakie są Twoje zdolności? Np. ładnie piszę, rysuję, śpiewam
• Jakich umiejętności wypracowałeś? np. sklejanie modeli samolotów
• O jakich Twoich zdolnościach mówią koledzy i rodzeństwo?
• Za co chwalą Ciebie nauczyciele?
• Jakie umiejętności widzą u Ciebie rodzice?
• Jakie były Twoje największe osiągnięcia? Np. sportowe,
• Wolisz pracować sam czy w grupie?
Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci lepiej poznać siebie. A teraz zrób listę swoich zalet. Wymień cechy:
- fizyczne (jak np. "jestem silny", czy - "jestem zgrabna"),
- umiejętności ("szybko piszę na komputerze", „dobrze biegam”, „umiem grać w koszykówkę”)
- cechy charakteru i osobowości ( "szybko nawiązuję znajomości", „jestem odpowiedzialny”, „wytrwale dążę do celu”).
Im więcej tych pozytywnych informacji na własny temat, tym lepiej. Za każdym razem, kiedy myślisz o jakiejś pracy, poszukaj, czy na Twojej liście znajdują się umiejętności potrzebne do jej dobrego wykonywania. Na dużym arkuszu papieru uczniowie wpisują swoje mocne strony (przyklejają kartki przygotowane wcześniej).

5. Omówienie ćwiczenia – co sprawiło uczniom trudność, a co było łatwe.

6. Ćwiczenie LIST
Uczniowie otrzymują po serca. Wpisują na nich swoje imię i pierwszą literę nazwiska. Następnie przekazują serce osobie z prawej strony i wpisują pozytywną cechę osoby, do której należy serce. Przekazują dalej. Chętni odczytują korespondencję. Omówienie gry: Jakie uczucia towarzyszyły uczniom, gdy odczytywali pozytywne uwagi o sobie?

7. PODSUMOWANIE
Co najbardziej Ci się podobało na dzisiejszych zajęciach?
Czy dowiedziałeś się czegoś nowego?ZAJĘCIA 2 – LEKCJA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Temat: GDZIE SZUKAĆ POTRZEBNYCH INFORMACJI?

CELE:
1. Uczeń wie gdzie szukać informacji związanych z poszukiwaniem pracy.
2. Uczeń potrafi znaleźć konkretne oferty pracy.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Komputery z dostępem do Internetu,
adresy wybranych stron internetowych na planszach:
www.1praca.gov.pl - ABC pierwszej pracy
www.epuls.praca.gov.pl - Krajowa Baza Ofert Pracy z uwzględnieniem poszczególnych gmin
www.pup.szn.pl - strona Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WPROWADZENIE

Podanie uczniom celu zajęć. Zwrócenie uwagi na fakt, że zdobyte na zajęciach umiejętności przydadzą się również w innych okolicznościach dorosłego życia. Internet to bogate źródło informacji, ale należy umieć szukać wartościowych stron www.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

ĆWICZENIE I. Serwery o adresie www.........gov.pl to komputery zawierające strony internetowe tworzone przez polskie organizacje państwowe. Informacje na takich stronach są sprawdzone i zawierają aktualne dane. Warto więc z nich korzystać jeśli poszukujemy rzetelnych informacji.
Proszę znaleźć strony o podanych adresach: www.1praca.gov.pl, www.praca.gov.pl, zapoznać się z ich zawartością i w punktach zapisać jakie informacje na nich znajdziemy na przykład:
1. od czego zacząć szukanie pracy?
2. gdzie szukać pracy?
3. jak prowadzić rozmowę z pracodawcą?
4. jak pisać dokumenty aplikacyjne?
5. gdzie szukać pomocy?

ĆWICZENIE II. proszę znaleźć stronę Urzędu Pracy w Szczecinie i omówić jej zawartość:
1. informacje jak na powyższych stronach
2. pośrednictwo w poszukiwaniu pracy
3. możliwość zarejestrowania się jako osoba bezrobotna

ĆWICZENIE III. Proszę znaleźć stronę o podanym adresie: www.epuls.praca.gov.pl i znaleźć konkretną ofertę pracy dla „swojego” zawodu oraz wymagania pracodawcy.

PODSUMOWANIE

1) Jakie korzyści mamy posiadając dostęp do Internetu?
2) Jakie informacje uzyskamy na omówionych stronach www?
3) Gdzie można skorzystać z komputera i Internetu, jeśli nie posiadamy komputera w domu?ZAJĘCIA 3 – LEKCJA WYCHOWAWCZA ( w zależności od liczebności klasy przeprowadzana na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych)

Temat: POSZUKUJĘ PRACY

CELE:
1. Uczeń potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną z pracodawcą.
2. Uczeń potrafi dokonać autoprezentacji.
METODY:
1. POGADANKA, ROZMOWA KIEROWANA, DRAMA
FORMY:
1. ZBIOROWA
2. GRUPOWA


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Papier, przybory do pisania – mazaki, rekwizyty np. telefon komórkowy, teczka, krawat okulary.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WPROWADZENIE

Zapoznanie uczniów ze schematem przebiegu zatrudnienia i omówienie jak pracodawcy znajdują pracowników oraz jak ludzie zwykle poszukują pracy.
Jeśli znajdziemy wolne miejsce pracy (wiemy o nim od znajomych z ogłoszenia) dzwonimy do pracodawcy, by umówić się na spotkanie.

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW?
z przekazów ustnych i polecenia przez innych pracodawców
analizowanie podań o pracę złożonych w firmie
korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy
ogłoszenia w prasie, Internecie

JAK LUDZIE POSZUKUJĄ PRACY?
kontaktując się z ludźmi i firmami
składając oferty bezpośrednio w firmie
korzystając z usług firm internetowych
za pośrednictwem biur pośrednictwa pracy
Przeglądanie ogłoszeń w prasie i Internecie

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 1

JAK ROZMAWIAĆ PRZEZ TELEFON?

Przedstawiamy uczniom zasady prawidłowo przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, a następnie prosimy o dobranie się trójkami i odegranie scenek rozmów. Jeden uczeń jest obserwatorem, drugi pracodawcą, trzeci szukającym pracy. Nauczyciel obserwuje i przysłuchuje się rozmowom wprowadzając poprawki, a po odegraniu scenek uczniowie opowiadają jakie mieli odczucia szczególnie jako pracodawcy i obserwatorzy.
1. ZANIM ZADZWONISZ
2. ROZMOWA TELEFONICZNA
3. SPOTKANIE
4. ZASADY
AD. 1 Miej pod ręką;
• ogłoszenie,
• nazwisko osoby, z którą chcesz się skontaktować,
• nazwę działu, stanowiska
• pytania, które chcesz zadać
• kartkę i długopis
Bądź przygotowany na pytania:
• dotyczące powodu, dla którego interesuje Cię właśnie ta praca
• Twojego przygotowania zawodowego
Zapisz to, co usłyszysz odnośnie wymagań pracodawcy.
AD. 2
• NAZYWAM SIĘ................................................................
• JESTEM ABSOLWENTEM SZKOŁY ZAWODOWEJ, KIERUNKU.......................
• PRAKTYKI MIAŁEM/ MIAŁAM (GDZIE?).....................................
• CHCIAŁBYM PROSIĆ O SPOTKANIE I ROZMOWĘ O MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU .....................................................................
AD. 3
1. W trakcie rozmowy mów śmiało, wyraźnie, miej pod ręką życiorys staraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania, odważnie zapytaj, jeśli czegoś nie zrozumiałeś.
2. Zanotuj datę, godzinę miejsce i nazwisko osoby, do której ewentualnie masz się zgłosić.
3. Jeśli praca jest nieaktualna zapytaj czy masz jakieś szanse w przyszłości, czy możesz zadzwonić za jakiś czas, czy możesz przesłać swoje podanie.

AD. 4
1. przedstaw się i powiedz w jakiej sprawie dzwonisz
2. zapytaj kiedy możesz zadzwonić ponownie
3. staraj się uzgodnić coś konkretnego
4. rozmowę zakończ uprzejmie

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 2

Nauczyciel przeprowadza rozmowę kierowaną z uczniami, by ustalić sposób przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

KONTAKTY Z PRACODAWCĄ - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA i AUTOPREZENTACJA
W jaki sposób możesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

• dla pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna jest sposobem na poznanie kandydatów do pracy; powinniśmy powiedzieć o sobie jak najwięcej oraz jak najwięcej dowiedzieć się o pracy; unikaj odpowiedzi "tak" lub "nie"; są to odpowiedzi, które powodują, że rozmowa nie przyniesie Ci żadnych informacji
• rozmowa kwalifikacyjna to okazja do zadawania pytań pracodawcy.
• w czasie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca: sprawdza życiorys kandydata, ocenia przydatność na stanowisko pracy
• wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną jest ostatnim i najważniejszym etapem w poszukiwaniu pracy i dlatego powinniśmy się do niej dobrze przygotować, nawet jeżeli spotkanie nie zakończy się otrzymaniem pracy
• na spotkaniu tym powinniśmy pokazać pracodawcy, że zależy nam na pracy, okazując szacunek poprzez odpowiednie ubranie i uczesanie, a także przestrzeganie form grzecznościowych (punktualność, odpowiednie powitanie itp).

BĄDŹ PRZYGOTOWANY DO AUTOPREZENTACJI
Gdy zostajesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, pamiętaj, by listownie lub telefonicznie skontaktować się z firmą i potwierdzić dzień, godzinę i miejsce spotkania. Następnie przygotuj się do rozmowy, powtarzając jeszcze raz ważne informacje dotyczące swojego życia. Może się bowiem zdarzyć, że ze zdenerwowania zapomnisz jakieś istotne fakty, które powinieneś podać pracodawcy.

Powtórz:
1. Informacje o Tobie. Zanotuj wszystkie ważne informacje na swój temat. Będziesz dzięki temu przygotowany do odpowiedzi na dowolne pytanie dotyczące Ciebie, Twojej szkoły, zdanych egzaminów, praktyk.
2. Twoje osiągnięcia. Wypisz na kartce swoje osiągnięcia oraz ważne funkcje, które sprawowałeś np. udział w konkursach
3. Hobby i zainteresowania. Sporządź listę wszystkich swoich zainteresowań i bądź przygotowany, że będziesz musiał na ich temat rozmawiać. Pamiętaj, że nie warto kłamać.
4. Praca. Zastanów się dobrze dlaczego starasz się o przyjęcie do tej właśnie pracy. Dlaczego uważasz, że będziesz w niej dobry?
5. Firma. Zbierz jak najwięcej informacji na temat firmy, w której chcesz się zatrudnić. Np. Czym się firma zajmuje? Ilu zatrudnia pracowników? Czy praca odbywa się w systemie zmianowym? Czy dojazd z Twojego domu jest łatwy? Czy pracuje w niej ktoś z Twoich znajomych? Jeśli tak, to co robi i czy odpowiada mu ta praca.

PLAN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ (przygotowany przez nauczyciela na planszy)

1. CECHY FIZYCZNE
Jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, , wzroku, słuchu, mowy, wyglądu, itp.?
2. KWALIFIKACJE
Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy i praktyki zawodowej?
3. ZAINTERESOWANIA
Czy jakieś ogólne zainteresowania np. majsterkowaniem, sportem, działalnością artystyczną, pracą społeczną itp. mogą ułatwić otrzymanie pracy?
4. CECHY CHARAKTERU
Czy wymagana jest umiejętność pracy w zespole czy umiejętność samodzielnej pracy?
5. WYMOGI DODATKOWE
Na jakie dodatkowe okoliczności musisz zwrócić uwagę - np. dojazd do domu, konieczność pracy po godzinach, w nocy itp.
TERAZ TWOJE 10 MINUT NA PRZYGOTOWANIE SIĘ

Nauczyciel odgrywa z wybranym, chętnym uczniem rozmowę kwalifikacyjną w formie dramy korzystając z rekwizytów.

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Czego nauczyliśmy się na dzisiejszych zajęciach?
Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

ZADANIE DOMOWE
Przygotuj informacje o sobie, które mógłbyś przekazać przyszłemu pracodawcy (w estetycznej formie pisemnej).ZAJĘCIA 4 – LEKCJA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Temat: PISZEMY ŻYCIORYS.

CELE:
• Uczeń potrafi napisać w edytorze tekstu własny życiorys (przygotowany wstępnie podczas
zajęć podstaw przedsiębiorczości).
• Uczeń potrafi sformatować napisany tekst wg wzoru.
METODY: ćwiczeń praktycznych

FORMY: indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- komputer z edytorem tekstu
- napisany odręcznie życiorys
- wzór życiorysu w formie wydruku komputerowego

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WPROWADZENIE

W wielu firmach życiorys jest pierwszą formą kontaktu z pracodawcą. Firmy na podstawie życiorysu przeprowadzają pierwszy etap selekcji kandydatów.
Warto jest pisać życiorys nawet wówczas, gdy pracodawca tego nie wymaga. Pisząc życiorys, przypominamy sobie wszystkie wydarzenia z naszej przeszłości. Uczymy się myśleć i mówić o sobie. W ten sposób przygotowujemy się lepiej do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
- Życiorys jest wykorzystywany przez pracodawców w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Często rozmowa kwalifikacyjna zaczyna się od tego, że prowadzący przegląda życiorys kandydata..
- Życiorys jest naszą wizytówką.
CECHY życiorysu omówione na podstawie wzoru
- życiorys jest dokumentem służącym przedstawieniu się pracodawcy i zawierającym najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego
- powinien być zwięzły i przejrzysty, to znaczy napisany krótko, oparty na gotowych schematach
- napisany prostym językiem, estetycznie wykonany
- napisany w pierwszej osobie
- życiorysu nie podpisujemy


CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Uczniowie uruchamiają komputery oraz edytor tekstu.
2. Zapisują dokument we własnym folderze pod nazwą ŻYCIORYS.
3. Przepisują własne życiorysy,
4. korygują błędy,
5. a następnie formatują testy wg wzoru.

W trakcie pracy uczniowie systematycznie zapisują dokumenty na dysku komputera. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiednie rozmieszczenie tekstu, dobór czcionki i wyróżnienie fragmentów tekstu w odpowiedni sposób.

PODSUMOWANIE
Ocena prac pod względem prawidłowości wykonania oraz samodzielności podczas wykonania zadania. Wydrukowanie prac poszczególnych uczniów.ZAJĘCIA 5 – LEKCJA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Temat: PISZEMY LIST MOTYWACYJNY.

CELE:
• Uczeń potrafi napisać w edytorze tekstu list motywacyjny (przygotowany wstępnie podczas zajęć podstaw przedsiębiorczości lub języka polskiego).
• Uczeń potrafi sformatować napisany tekst wg wzoru.
METODY: ćwiczeń praktycznych

FORMY: indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- komputer z edytorem tekstu
- napisany odręcznie list motywacyjny
- wzór listu motywacyjnego w formie wydruku komputerowego

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WPROWADZENIE

Przypomnienie zasad jakie powinien spełniać właściwie napisany list motywacyjny.
List motywacyjny powinien mówić: dlaczego interesuje nas dana praca?
Powinien być przejrzysty, rzeczowy i zwięzły. Jeśli do listu dołączony jest życiorys, nie ma potrzeby powtarzania w nim tych samych informacji.
- Należy pamiętać, iż sposób, w jaki przedstawisz siebie w liście zdecyduje o tym, czy pracodawca zaproponuje ci rozmowę kwalifikacyjną czy też nie.
- Głównym celem listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, iż jesteś osobą, z którą warto odbyć rozmowę kwalifikacyjną.
- List nie może być poplamiony ani pognieciony.
- List motywacyjny może zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie w prasie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, którą się interesujemy.

CECHY LISTU MOTYWACYJNEGO

FORMA
• na białym papierze
• na jednej stronie
• koniecznie ręcznie podpisany
• czytelny
• staranny

TREŚĆ
• nie musi być zbyt dokładny,
• stanowczy – zdecydowanie poproś w nim o zatrudnienie
• grzeczny
• zwięzły tzn. nie powtarzaj życiorysu


CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Uczniowie uruchamiają komputery oraz edytor tekstu.
2. Zapisują dokument we własnym folderze pod nazwą LIST MOTYWACYJNY.
3. Przepisują własne listy motywacyjne,
4. korygują błędy,
5. formatują testy wg wzoru. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiednie rozmieszczenie tekstu, dobór czcionki i wyróżnienie fragmentów tekstu w odpowiedni sposób.
W trakcie pracy uczniowie systematycznie zapisują dokumenty na dysku komputera.

PODSUMOWANIE

Ocena prac pod względem prawidłowości i estetyki wykonania oraz samodzielności wykonania zadania. Wydrukowanie prac poszczególnych uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.