X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12757
Przesłano:

Szczególna odpowiedzialność zakładu hotelarskiego - studium przypadku. Scenariusz lekcji z przedmiotu - Ekonomia i prawo w hotelarstwie

PRZEDMIOT: Ekonomia i prawo w hotelarstwie

TEMAT: Szczególna odpowiedzialność zakładu hotelarskiego- studium przypadku

CELE LEKCJI:
- umiejętność analizowania opisów, wybranych, konkretnych zdarzeń z działalności zakładów hotelarskich,
- zaznajomienie się ze specyfiką i zakresem odpowiedzialności hotelarza na podstawie przykładów,
Uczeń umie:
- posłużyć się podstawowymi pojęciami prawnymi,
- zastosować przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące odpowiedzialności zakładów hotelarskich,
- analizować wybrane opisy , zdarzeń z działalności zakładów hotelarskich.
Uczeń wie:
- jakie przepisy prawne są potrzebne do zastosowania w rozwiązywaniu przypadków z odpowiedzialności zakładów hotelarskich,
- jak sprawnie znaleźć odpowiedni przepis prawny,
- jak interpretować przepisy prawne, związane z działalnością zakładów hotelarskich,
Uczeń potrafi:
- wymienić podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością zakładów hotelarskich,
- posługiwać się przepisami Kodeksu Cywilnego,
- odnaleźć podstawę prawną oraz zastosować ją do konkretnego studium przypadku.
METODY: aktywna praca z tekstem, praca w grupach,
FORMY PRACY: grupowa, zbiorowa.
POMOCE DYDAKTYCZNE: kodeks cywilny (kserokopia ; Dział III, Tytuł XXIX Odpowiedzialność roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, oraz Dział II, Tytuł VI Czyny niedozwolone; art. 444- art. 449), ustawa o usługach turystycznych( Dz. U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 z póź. Zm.) oraz regulamin zakładu hotelarskiego.
CZAS TRWANIA: 45 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WSTĘP;
- przywitanie uczniów,
- sprawdzenie listy obecności,
- nawiązanie do poprzednich lekcji,
- wskazanie uczniom celów lekcji,
- analiza materiałów niezbędnych do pracy na lekcji.

ROZWINIĘCIE ;
- przygotowanie klasy do pracy w grupach,
- rozdanie oraz zapoznanie uczniów z materiałem,
- 5, 10 min. dla uczniów w celu wymiany wiedzy na temat rozwiązań przypadków z zakresu odpowiedzialności zakładów hotelarskich,
- następnie każda z grup wyznacza jedną osobę do przedstawienia rozwiązań przypadków,
- dyskusja pomiędzy grupami, wymiana zdań ,
- pomoc uczniom w rozwiązywaniu zadań, naprowadzanie i stawianie pytań pomocniczych.

PODSUMOWANIE
Co można zrobić aby zmniejszyć występowanie przykrych sytuacji w hotelach?
Przede wszystkim hotelarz, powinien posiadać określoną wiedze przy podejmowaniu czynności związanych z działalnością zakładu hotelarskiego, zatrudniać wyspecjalizowany personel oraz wywiązywać się z obowiązku przeciwdziałania wszelkim źródłom powstania niebezpieczeństwa, przede wszystkim nie naganny stan techniczny obiektu hotelowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.