X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12716
Przesłano:

Mięczaki

CZĘŚĆ METODYCZNA
Temat lekcji: Mięczaki.

Hasło programowe: Świat zwierząt – bezkręgowce.

Zakres treści programowych:
Środowisko życia mięczaków; ich budowa i czynności życiowe oraz przystosowanie do życia; znaczenie mięczaków w życiu człowieka

Cel ogólny:
Wykazanie związku budowy z trybem życia mięczaków.

Cele szczegółowe:
Wiadomości
A - Uczeń:
`wymienia charakterystyczne cechy budowy wybranych przedstawicieli ślimaków, małży i głowonogów
` charakteryzuje mięczaki
`wymienia środowiska życia mięczaków
B -Uczeń:
`wyjaśnia pojęcie „drapieżnik”
`omawia związek budowy wybranych przedstawicieli ślimaków, małży i głowonogów ze środowiskiem i trybem ich życia
`omawia znaczenie mięczaków w życiu człowieka
`omawia różnice między mięczakami
`charakteryzuje symetrię ciała mięczaków

Umiejętności
C - Uczeń:
`rozpoznaje ślimak i, małże i głowonogi

D – Uczeń:
`wykazuje przystosowania głowonogów do drapieżniczego trybu życia

Postawy:
Zachowania prozdrowotne, szacunek dla wszystkich organizmów i tworzonych przez nie populacji
Forma pracy: Indywidualna
Metody:
Pogadanka, burza mózgów

Środki dydaktyczne:
Podręczniki, zeszyt ćwiczeń, muszle mięczaków

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
I. Faza wprowadzająca
1.Czynności organizacyjne.
2.Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie pojęcia „mięczaki”( burza mózgów)
3.Nauczyciel prosi uczniów o podanie przykładów zwierząt należących do gromady mięczaków. Zapisuje na tablicy odpowiedzi uczniów.

II. Faza realizacyjna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom muszle mięczaków ( pokazuje dodatkowo zdjęcia w podręcznikach).
2. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie „ gdzie żyją mięczaki”
3. Nauczyciel pyta z jakich części ciała zbudowane są ślimaki, małże i głowonogi oraz jaka jest ich budowa wewnętrzna.

III. Faza podsumowująca
1. Uczniowie wykonują sami lub w spójnie nauczycielem ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
2. Nauczyciel zadaje pytania ( podsumowujące) dotyczące tematu lekcji.
3. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.
Zadaje i objaśnia zadanie domowe dla wszystkich oraz z * dla ochotników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.